MÅKEMAFIA: De er tilbake.

Moholts måkemafia er tilbake

Det er få mer sikre vårtegn enn hestehov, el-sparkesykler, og sist, men ikke minst, måkeskrik. Disse gratisbeboerne bråker og roter, men de er samtidig utrolig viktige.

Publisert Sist oppdatert

Våkner av måker

ANSVAR: Forskningssjef Svein-Håkon Lorentsen mener vi har et ansvar for å ivareta måkene.

Forskningssjef Svein-Håkon Lorentsen ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) opplyser om at det er en pågående tendens i flere byer at måker velger by fremfor kyst. Faktorer som endret mattilgang, økte menneskelige forstyrrelser i hekketiden og mink som tidligere har rømt fra minkfarmer, er noe av det Lorentsen nevner som har gjort fuglene mer urbane. 

– I tillegg er det stor tilgang på mat i gatene. Spesielt på natten, når de er aktive, finner de pizza- og kebabrester, opplyser Lorentsen. 

Masterstudent i Statsvitenskap Teodor Pedersen bor på Moholt studentby og er kjent med måker i bybildet. 

– I perioder vekkes man daglig av måkeskrik i både fire- og fem-tiden på morgenen, sier Pedersen. 

Han støtter Lorentsen i at måkene er ute etter mat, og mener at noen måker er frekke nok til å stjele mat ut av hendene til folk.

LES OGSÅ:  Du vil ikke tro hvordan du kan redde disse søtnosene

Beskyttende foreldre

Lorentsen sier at måkene angriper kun en kort periode etter at ungene klekkes, og at dette samsvarer med tiden ungene går, eller faller, ut av redet.

BRÅKETE: Student Teodor Pedersen ser problemene måkene skaper på Moholt.

Detter ned fra hustakene, og foreldrene vil passe på i likhet med alle levende organismer. De kan derfor forsvare seg ved å stupe ned, for å jage unna «inntrengere».

– I likhet med andre organismer, vil foreldrene bare passe på ungene sine, forteller Lorentsen. 

Han sier at det er da måkene kan stupe for å forsvare ungene og jage vekk inntrengere.

Pedersen har også opplevd at måkene er territorielle, og mener at det er en måke på hver lyktestolpe i studentbyen på sommerstid, som sitter der og passer på. Han deler samme oppfatning som Lorentsen, i at det er når måke-kyllinger er inne i bildet, at måkene stuper.

Dette gjør du ved aggressive måker

  • Gå unna måken hvis mulig, og hold en hånd over hodet. Måken sikter på høyeste punkt. Det er allikevel sjeldent at måkene angriper. 

  • Dersom man finner en måke-kylling på bakken, kan man prøve å flytte den dersom det er et stort problem, men ikke mer enn 10 meter. Man bør derimot helst la den være i fred. De voksne fuglene ønsker å lede den til et trygt sted.

Kilde: Svein-Håkon Lorentsen

– Måkene virker aggressive og territorielle når de får unger, sier Pedersen.

Han tror de flate takene er årsak til at måkene trives så godt på Moholt, og stiller spørsmål til om man kunne gjort noe forebyggende. 

– Kunne for eksempel Sit lagt hindringer på takene for å gjøre det mindre attraktivt å legge egg der, undrer Pedersen.

Heller måker enn rotter

Lorentsen forteller at måker har en viktig rolle i økosystemet, og at de er vernet, noen måkearter er til og med rødlistet. Han berømmer hvor gode renovasjonsarbeidere måkene kan være. 

– Måker fjerner matrester og søppel fra gatene. Alternativet er en by full av rotter, sier han. 

Pedersen er usikker på løsning for å leve side om side, men mener at det største problemet er at de naturlig ikke skal være i byene.

– Vi har gjort det mindre gunstig for måkene å være på havet og mer gunstig ved søppelfyllinger, mener Pedersen. 

Lorentsen mener at man heller bør være glad for at måkene er her. 

– Det er tross alt vårt ansvar å ta vare på dem, da det er vi som har gjort det vanskelig for dem å leve på kysten, sier han. 

LES OM ANDRE TILBAKEVENDTE MÅKER: Trappegutta er tilbake 

Powered by Labrador CMS