ØNSKER SYNLIGGJØRING: Marte Kalvø (t.v.) og Pia Riksheim (t.h.) synes det kan være mer tydelig informasjon om Sits helse- og velferdstilbud.
ØNSKER SYNLIGGJØRING: Marte Kalvø (t.v.) og Pia Riksheim (t.h.) synes det kan være mer tydelig informasjon om Sits helse- og velferdstilbud.

Har redusert ventetid fra et halvt år til én måned: – Ikke alle er klare over tilbudet

Nye tall viser at én av tre studenter kan ha psykiske lidelser: – Det er en illevarslende trend, sier Øystein Fruseth Christiansen.

Publisert

Tidligere denne uken ble en ny tilleggsundersøkelse til Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (Shot) offentliggjort. Den viser at 33,9 prosent av norske studenter kan oppfylle kriteriene for en nåværende psykisk lidelse. Resultatene har ført til bekymring blant både studenter og politikere.

– Dystre tall 

Leder Kristin Wall for den psykiske helsetjenesten i Studentsamskipnaden (Sit) i Gjøvik, Ålesund og Trondheim forteller det er en utvikling som har skjedd over flere år.

– Den samme utviklingen gjelder også blant ungdommer og unge voksne som ikke er studenter.

En annen som er bekymret for utviklingen er Velferdstingsleder Øystein Fruseth Christiansen :

– De dystre tallene bør ses i en større kontekst. Vi lever i et samfunn som i økende grad legger press og utfordringer på unge mennesker. Det er en illevarslende trend vi ikke kan overse.

LES OGSÅ:  Et fellesskap bygges i Elgeseter park

DYSTER UTVIKLING: Kristen Wall ser en negativ endring.
DYSTER UTVIKLING: Kristen Wall ser en negativ endring.

Viktig å forebygge

NTNU-studentene Marte Kalvø og Pia Riksheim er bekymret over tallene.

– Folk vet at det er en del studenter som sliter, men det er vanskelig å forstå dybden av problemene deres. Det er som om man bare får tak i bruddstykker av det store bildet, sier Marte Kalvø.

Christiansen påpeker viktigheten av å søke hjelp:

– Sits rådgivningstjeneste, Sit råd, er en livline som kan forhindre at mindre psykiske problemer utvikler seg til kroniske lidelser som krever klinisk behandling. Dette sparer også ressurser for kommunen og legger mindre press på det generelle psykiske helsetilbudet.

Lite tilgjengelig informasjon 

Ikke alle er like klare over Sits helse- og velferdstilbud. Kalvø og Riksheim mener tilbudene burde være enda mer synlige. Da kunne flere studenter vært klar over tilbudene og hvordan benytte seg av dem.

BEKYMRET: Øystein Fruseth Christiansen er bekymret over økende press og utfordringer blant unge og studenter.
BEKYMRET: Øystein Fruseth Christiansen er bekymret over økende press og utfordringer blant unge og studenter.

– Selv om vi har hørt om Sits samtaletilbud fra venner, synes jeg det er lite informasjon som er tilgjengelig. Det krever en del egeninnsats å finne ut av tilbudene, noe som potensielt kan være vanskelig hvis et menneske allerede sliter psykisk, påpeker Riksheim.

Christiansen sier seg enig i viktigheten av synlige og tilgjengelige tilbud:

– Det er essensielt at studentene er klar over de tjenestene som tilbys, både fysisk og digitalt. Uten synliggjøring er tilbudene lite effektive.

Han understreker at Sit gjør en god jobb.

– Selv om Sit har begrensede ressurser, har de klart å redusere ventetiden for psykologhjelp fra et halvt år til under en måned i løpet av det siste året. Dette viser at det går an å gjøre en forskjell.

LES OGSÅ:  MiniUKA: En liten festival for små folk, med mye liv og store smil

Kritisk til manglende handling 

Leder Oline Sæther av Norsk studentorganisasjon (NSO) mener man må investere mer i å forebygge dårlig psykisk helse: 

— Studenter kjenner på en alvorlig økonomisk usikkerhet som tynger deres mentale helse. Å balansere studier og deltidsjobb opp til 50 timer i uken gir liten tid for sosiale aktiviteter og opplevelse av mestring, sier hun.

Sæther mener at én av de viktigste skrittene politikerne kan ta er å øke studiestøtten. 

I tillegg påpeker både Sæther og Christiansen viktigheten av studentsamskipnadens roller for å være der for studenter, men forteller at de mangler økonomisk støtte.

TILTAK: Oline Sæther krever at politikerne tar grep.
TILTAK: Oline Sæther krever at politikerne tar grep.

– Regjeringen har kuttet støtten til studentsamskipnadens velferdstilbud med flere titalls millioner kroner siden før pandemien. Å kutte er ikke medisinen vi trenger for studentenes psykiske helse, forteller Sæther.

Christiansen sier det er avgjørende at politikerne handler basert på de bekymringsverdige funnene i forskjellige undersøkelser: 

– Kutt i finansiering, som vi har sett fra regjeringen, går i feil retning og må reverseres.

LES OGSÅ:  Bare fyllesyk eller syk av fylla?

Psykiske helsetjenester for studenter

Samtaletilbud og mestringskurs:

- Sit tilbyr samtale med rådgiver og mestringskurs.

Behandling for psykiske lidelser:

- Sit psykisk helsetjeneste tilbyr korttidsbehandling for milde til moderate lidelser.

Kan tilgjengeliggjøres ved å fylle ut digitalt skjema på Sits nettside.

Moderat til alvorlig psykisk lidelse:

- Studenten må henvises til offentlig helsevesen av en lege.

Dersom Sit vurderer at studenten vil ha bedre nytte av et annet tilbud, vil de gi råd om alternative hjelpetilbud.

Andre støttetjenester:

Studieveiledere er tilgjengelig for samtaler og samarbeid, og NTNU tilrettelegging for konsentrasjonsproblemer.

Samtaler med prest eller humanist:

Kan bookes via NTNUs nettside.

Samtalene trenger ikke å ha et religiøst innhold.

Rask psykisk helsehjelp:

Tilbud fra Trondheim kommune inkluderer samtaler og mestringskurs.

Gratis hjelpetelefon: 116 123

Kilde: Kristin Wall, leder for psykisk helsetjeneste for Studentsamskipnaden (Sit)

Powered by Labrador CMS