EVIGHETSSTUDENTEN: Regjeringen ønsker å gå bort fra maks åtte år med studiestøtte i forslag til nytt statsbudsjett.

Fjerner åtte-årsgrense for studiestøtte

Kunnskapsdepartementet foreslår i statsbudsjettet å gå over til en studiepoengbasert ordning.

Publisert Sist oppdatert

Kunnskapsdepartementet ønsker å erstatte dagens tidsbaserte ordning for studiestøtte med en studiepoengbasert tidsrammme istedenfor, det kom fram under onsdagens presentasjon av forslag til statsbudsjett.

Foreløpig har studenter rett til lån og stipend i åtte år. Kunnskapsdepartementet foreslår nå å gå over til et studiepoengbasert tidsramme for lån og stipend, som vil si at alle studenter vil ha en rett til å få lån og stipend til å ta en viss mengde studiepoeng, uten en begrensning på når de må være ferdig.

Regjeringen begrunner endringen med at personer som tar utdanning på deltid, kan få støtte til å ta like mye utdanning som studenter som studerer på heltid. Leder Anders Trohjell i NSO forteller til Universitetsavisa at han tror ordningen ikke vil ha så mye å si for heltidsstudenten.

– I utgangspunktet synes vi dette er en positiv endring. Det kommer nok ikke til å bety så mye for heltidsstudentene i det store og hele, men jeg håper det vil hjelpe noen, forteller leder Andreas Trohjell i NSO til Universitetsavisa.

Denne overgangen vil koste 2,6 mill kroner i 2021.

LES OGSÅ: Det kan bli ny busstreik, sjåførenes kår har forverret seg over tiår.

Stipendordning for privatister

Privatistordningen var i utgangspunktet brukt for voksne uten videregående utdanning, men blir nå i økende grad brukt av elever som ønsker å forbedre karakterene fra videregående skole.

Av denne årsaken ønsker Kunnskapsdepartementet å endre stipendordningen for privatister. Endringen vil innebære at privatister ikke lengre har rett til stipend for å ta opp fag som de allerede har bestått på videregående skole.

Departementet håper at det vil bidra til at studenter kommer seg raskere i gang med videre utdanning.

Det er anslått at endringen i stipendordningen for privatister vil spare regjeringen omtrent 13.3 millioner i 2021.

Powered by Labrador CMS