LEDERKANDIDATER: Maika Marie Godal Dam og Bjørn Olav Østeby har meldt sitt kandidatur til ledervervet i Norsk Studentorganisasjon.

NSO:

Disse kandidatene slåss om å tale studentenes sak

21. til 24. april er det duket for landsmøte i Norsk studentorganisasjon, og valg som står på agendaen.

Publisert Sist oppdatert

Norsk studentorganisasjon er en nasjonal interesseorganisasjon som opererer for 32 ulike studentdemokrati ved norske universiteter og høgskoler. Hovedoppgavene til organisasjonen er å ivareta og fremme studenters rettigheter og interesser. Organisasjonen representerer rundt 250 000 studenter og fremmer studentvelferd og utdanningskvalitet.

Disse har meldt sitt kandidatur:

Leder: Maika Marie Godal Dam og Bjørn Olav Østeby

Nestleder: Kristine Vilde Sandtrøen, Eilif Hallingstad Finnseth og Simen Oftedahl

Fag- og forskningspolitisk ansvarlig: Ina Maria Finnerud

Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig: Jørgen Valseth og Ola Gimse Estenstad

Velferds- og likestillingspolitisk ansvarlig: Maya-Katrin Skjeldal og Åse Berg Dybvik

Internasjonalt ansvarlig: Anja Bornstedt Landsverk

Den 21. til 24. april skal landsmøtet velge arbeidsutvalget, sentralstyret og de politiske og organisatoriske komiteene i NSO.

To kandidater til ledervervet

Kandidatene til lederstillingen i arbeidsutvalget er Bjørn Olav Østeby, som meldte at han stilte tidlig i mars, og Maika Marie Godal Dam, som ble med i løpet denne uken. Godal Dam er i dag leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus og Østeby har tidligere vært leder av Studenttinget på Vestlandet. Han har også sittet i høgskolestyret ved Høgskolen på Vestlandet, samt NSOs sentralstyre i to perioder.

Et stort potensial

Godal Dam ønsker å dra NSO i en mer fremoverlent retning hvor organisasjonen setter egne premisser for debatten.

– Jeg har lyst til å jobbe med de store linjene i studentpolitikken, og gjøre en forskjell for studentene. NSO er en utrolig viktig aktør med et kjempepotensial som kan få til så innmari mye, og jeg ønsker være med å dra organisasjonen i riktig retning, forteller hun.

Godal Dam studerer for tiden ved Universitetet i Oslo og har tidligere vært med i den studentpolitiske Venstrealliansen i Universitet i Bergen, samt vært folkevalgt for Arbeiderpartiet i bydel Bjerke i Oslo.

Mer nasjonalt fokus

Østeby har jobbet mye med lokal studentpolitikk og ønsker nå å ta en lederrolle nasjonalt i NSO.

– Jeg opplever at vi kan bli bedre på en del punkter. Spesielt utdanningskvalitet og internasjonal studentmobilitet, forteller Østeby.

Han forklarer at han ønsker at NSO skal delta i samfunnsdebatten på lik linje med Universitet- og høgskolerådet, og vil at NSO skal oppleves som en relevant samarbeidspartner for Kunnskapsdepartementet.

– Ved å tilrettelegge for meningsutveksling kan vi skape ny politikk og på den måten gjøre oss selv relevante.

IVARETA: Simen Oftedahl vil arbeide for medlemslagene.

Representanter fra Trondheim

Også to trondheimsstudenter har meldt sitt kandidatur til NSO. Simen Oftedahl har studert ved DMMH og stiller som nestleder. Jørgen Valseth studerer ved NTNU og stiller som fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig.

Oftedahl er nå velferds- og likestillingsansvarlig i arbeidsutvalget og vil fokusere på hvordan man skal arbeide for medlemslagene.

– Vi kan ikke fortsette å drive organisasjon internt slik som vi har gjort til nå. År etter år dukker det opp misnøye med hvordan NSO arbeider med og ivaretar medlemslagene, mener

MOTIVERT: Jørgen Valseth har flere saker han vil jobbe for om han får vervet.

Oftedahl mener NSO har hatt et overordnet fokus på å bygge og videreutvikle organisasjonen, og at organisasjonen først tar frem brannslukningsapparatet når problemene blir store og synlige nok.

– Medlemslagene og studentene fortjener bedre enn dette, sier Oftedahl.

Jørgen Valseth har gjennom studietiden sin vært aktiv i studentfrivillighet og har blant annet sittet to år som tillitsvalgt på instituttnivå og ett år som tillitsvalgt på fakultetsnivå. Han er også representant i NTNU sitt universitetsstyre og Studenttingets ledergruppe.

Valseth er svært motivert for vervet og peker på stortingsmeldingen om profesjonsutdanning og endringer finansieringssystemet som viktige saker å ta tak i.

– Alle disse sakene håper jeg å få mulighet til å jobbe med i én eller annen grad.

Kandidater til andre verv enn arbeidsutvalget blir offentliggjort fra 23. mars. Fristen til å stille til arbeidsutvalget for å bli vurdert av valgkomitéen var 11. mars.

Powered by Labrador CMS