Debatt

NTNU må gå foran på bærekraft

I mangelen av klima- og miljøambisjoner hos våre styresmakter må NTNU ta ansvar.

Publisert

Den 25. januar ble jeg og fire andre engasjerte studenter invitert til et studentpanel på NTNUs årlige ledersamling, med mål om å fremme studentenes perspektiv om bærekraft og omstilling i våre utdanninger foran alle lederne ved NTNU. Vi studenter ble utfordret og bedt om å reflektere rundt hva vi forventer av våre studier når det kommer til bærekraft og omstilling, og om hvordan NTNU som organisasjon kan bli bedre på bærekraft og omstilling i sin virksomhet. I mitt innlegg poengterte jeg at det er særlig ett sted skoen trykker, nemlig hos våre nasjonale styresmakter.

Hvert år utarbeider de ulike departementene tildelingsbrev. Tildelingsbrev er et brev som skisserer en virksomhets økonomiske rammer. For vår del blir brevet brukt av styresmaktene til å følge opp NTNUs prioriteringer, resultater og rapporteringer. Brevet gir NTNU mulighet til å gi et helhetlig bilde av sin virksomhet, og det gir Kunnskapsdepartementet grunnlag til å vurdere hvordan NTNU bruker ressursene de blir tildelt. Årets tildelingsbrev for NTNU ville jeg definert som grått når det kommer til bærekraft og omstilling.

I brevet står det at at «Norge skal kutte 55 prosent av sine klimagassutslipp innen 2030. Virksomhetene underlagt Kunnskapsdepartementet skal gjøre sin del og være ledende så langt det lar seg gjøre i dette arbeidet».

Når vi ikke har nasjonale styringsmakter som tar ansvar og legger tydelige føringer og forventninger til sine virksomheter, håper jeg virkelig at NTNU vil være ledende på bærekraft, og ikke bare «ledende så langt det lar seg gjøre», slik det står i tildelingsbrevet. Skal vi klare å nå bærekraftsmålene innen 2030, er vi avhengige av at alle bidrar, men vi er også avhengige av en nasjonal ledelse som tar ansvar og leder an. Kunnskapsdepartementet og regjeringen må være mer ambisiøse i sine forventninger og føringer av sektoren hvis vi skal klare å senke klimagassutslippene. Uten en klar og tydelig nasjonal ledelse håper jeg virkelig at NTNU går foran og baner vei gjennom endringer i egen virksomhet, slik at NTNU kan bidra til en bærekraftig omstilling av samfunnet innen 2030.

Vår kjære rektor Anne Borg var selv innom viktigheten av at noen tar ansvar og baner vei for en bærekraftig omstilling av samfunnet i sin åpningstale, og min oppfordring er at NTNU som organisasjon tar ansvar i mangelen på en tydelig ledelse fra våre nasjonale styringsmakter. Vårt universitet må bli enda mer offensivt og ambisiøst i sine satsninger ved å fremme miljø og bærekraft gjennom alt av utdanning, forskning og innovasjon. Hensyn til miljø og bærekraft må, og skal, veie tungt i all aktivitet ved vårt universitet.

Skriv til oss:

Ønsker du å ytre deg i Under Dusken?

Send ditt innlegg til debatt@studentmediene.no

Retningslinjer for debattinnlegg finner du her.

Powered by Labrador CMS