Utsetter omdiskutert eksamensordning

Regjeringen beslutter å utsette tosensorordningen i påvente av helhetsvurdering.

Publisert

Tosensorordningen, som i korte trekk dreier seg om at alle eksamener med bokstavkarakter skal vurderes av to sensorer, utsettes. Dette skyldes at regjeringen har igangsatt en vurdering i stor skala av universitets- og høyskoleloven.

– Det er uheldig å innføre en sensorordning i år for så å gjøre mulige endringer i ny UH-lov etter kort tid, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i en pressemelding.

Kontroversiell ordning

Tosensorordningen har vært heftig debattert i offentligheten, deriblant av Marit Reitan, prorektor for utdanning ved NTNU, som en av flere undertegnede i et debattinnlegg mot ordningen hos Khrono. I dette innlegget enes representanter fra flere av de største universitetene i landet om at den nye ordningen vil virke negativt på kontinuerlige læringsprosesser, og føre vurderingsformatet tilbake til mer tradisjonelle og definitive eksamensformer.

Innføringen av tosensorordningen var planlagt over en relativt kort tidsramme, og den innebærer også et krav om at en av sensorene måtte være ekstern, noe som ville medført et stort organiseringsarbeid på tvers av universitetene.

LES OGSÅ: Semesterets viktigste datoer

Utfordrende implementering

Sentrale utfordringer i implementeringen av denne ordningen var ikke bare den korte tidsrammen. Studentenes representanter i NTNU-styret, Amalie Farestvedt og Jørgen Valseth, sier til Under Dusken at selv om den planlagte ordningen potensielt kan øke sensurkvaliteten, er den påvirket av mange praktiske utfordringer.

UTFORDRENDE: Amalie Farestvedt og Jørgen Valseth ser mange utfordringer som må løses med den planlagte ordningen.
UTFORDRENDE: Amalie Farestvedt og Jørgen Valseth ser mange utfordringer som må løses med den planlagte ordningen.

– Viktigst er at man ikke får ekstra midler fra Stortinget til å gjennomføre dette, men også at mange fagmiljøer vil slite med å finne nok sensorer, sier de to styremedlemmene.

Farestvedt og Valseth anslår også at ordningen vil føre til mer bruk av standardiserte eksamener, mer bruk av godkjent / ikke godkjent, og mindre underveisvurderinger i løpet av semesteret. På det overordnede planet ser de på utsettelsen som positiv for den nye ordningens kvalitet.

– Forhåpentligvis fører utsettelsen til at man finner andre måter å innføre ordningen på, eventuelt at man får ekstra midler, sier de avslutningsvis.

Powered by Labrador CMS