Avlyser hovedekskursjoner for tredje år på rad

Geologistudenene frykter lite felterfaring vil gå utover jobbutsiktene.

Publisert
Del av motivasjonen: Karina Stampa-Johansen tror mange søker geologi for å jobbe i felt.

;For tredje år på rad blir hovedekskursjonene ved NTNUs teknologifakulteter avlyst. For mange geologistudenter er ekskursjoner og feltarbeid en stor del av motivasjonen for studievalget.

Karina Stampa-Johansen går tredje året på studiet, og frykter at den manglende felterfaringen som følge av pandemien vil gjøre at studentene stiller dårligere i jobbmarkedet.

– Vi skulle hatt tre turer til Oslo som alle ble avlyst. Hovedekskursjonen til USA skulle gått til Grand Canyon, og vi skulle også hatt en felttur til England.

Stampa-Johansen forteller at de endte med å besøke sedimentære strukturer i Trondheim i stedet for utenlandstur, men mener at dette ikke er en god nok erstatning.

– Disse formasjonene er mye bedre bevart andre steder, og det ligger mest læring i å kunne sammenligne på tvers av land. Det er mange arbeidsgivere som ser etter felterfaring på jobbintervju.

LES OGSÅ: Brann i badstua på Flåkoia

Potensielt dyrt for studentene

Beklagelig: Olav Bolle synes det er beklagelig at ekskursjonene også ble avlyst i år.

Olav Bolland er dekan ved IV-fakultetet og mener det er uheldig at hovedekskursjonene måtte avlyses i år også.

– Hovedekskursjonene er faglige og sosiale supplement som mange ser frem til, men vi har passert punktet hvor vi måtte ta en beslutning for dette semesteret. Å endre på dette ville hatt en mulig kostnadsmessig implikasjon for studentene, som til slutt ble tungtveiende.

Instituttleder ved geovitenskap og petroleum Ute Mann skjønner godt at studentene er skuffet. Hun forteller at universitetsledelsen er klar over hvordan dette kan påvirke studiekvaliteten, men at det først og fremst er åpnet opp for obligatoriske ekskursjoner innenlands hvis risikovurderingen tillater det.

–Vi vurderer flere forslag til turer som kan gjennomføres. I prinsippet ønsker vi å tilby flere feltturer innenlands for å gi studentene en erstatning til studietilbudet som faller bort.

Vanskelige vurderinger

Mann forteller at det er andre vurderinger som må gjøres for utenlandsturer nå under pandemien.

Støtter seg på SBL: Mads Nygård ved FUS åpner for obligatoriske ekskursjoner innenlands

– Hvis noen blir syke eller må i isolasjon, kan det løpe ekstra kostnader som følge av flere hotellnetter og fly som må bookes om. I tillegg må vi vurdere den helsemessige risikoen og potensialet for forsikringssaker opp imot de aktuelle landenes smittesituasjon og reiserestriksjoner.

Mads Nygård er leder ved NTNUs Forvaltningsutvalg for Sivilingeniørutdanningen (FUS) og svarer i en epost at teknologifakultenene ønsket en felles holdning angående studentekskursjoner til utlandet.

– Vi diskuterte dette mot slutten av januar, og helhetsvurderingen resulterte i at det ikke skulle arrangeres slike utenlandsekskursjoner i vår. Da det senere kom spørsmål om ekskursjoner i Norge i stedet, var FUS sin vurdering i overensstemmelse med NTNUs Sentrale beredskapsledelse sin - at heller ikke dette utføres i vår, men at en åpner for en viss lokal vurdering per fakultet eller institutt.

På spørsmålet om feltkurs i utlandet utdyper han:

– FUS konkluderer med at feltkurs skiller seg noe fra hovedekskursjoner, men med henhold til smittefare er utfordringene de samme. Videre noterte vi at for det angjeldende feltkurs hadde en funnet alternative løsninger de to foregående årene, og at det således burde være mulig å finne en alternativ løsning også i år.

LES OGSÅ: Dobbelt nedrykk – mye uflaks

Powered by Labrador CMS