LIKE MULIGHETER: For Lena Müller er det viktig at NTNUI Bumerang er gratis å benytte seg av.

Utlånstjenesten har de perfekte lokalene - Nå ber Sit dem vurdere å flytte

Sentralt på Moholt låner NTNUI Bumerang ut masse idretts- og turutstyr. Nå kan Sits arealproblemer føre til endring i framtidsplanene.

Publisert Sist oppdatert

Med mål om å gi alle muligheten til å sosialisere gjennom idrett, låner NTNUI Bumerang ut blant annet ski, truger, telt og skøyter – alt helt gratis. De jobber for å gjøre det mulig å oppleve aktivitetsmulighetene i Trondheim. Alle kan låne, men tilbudet er spesielt rettet mot studenter.

– Det er viktig for oss at det er gratis, slik at alle får muligheten til å komme i aktivitet, forteller nestleder i Bumerang, Lena Müller.

For å nå ut til studentene er det ikke bare viktig med et godt tilbud, men også gode lokaler. Det har de i dag, men Bumerang er bekymret for framtiden.

Fra Dødens dal til Moholt

I godt opplyste lokaler i Moholt allmenning er det utstyr på hver kvadratmeter, men oppstarten var ikke like luksuriøs.

– Da prosjektet startet i 2015, var det bare en container i Dødens dal, smiler Müller.

Hun forteller at Bumerang raskt ble populært, og de opplevde en økende etterspørsel. Etter bare ett år var det allerede kommet inn over tusen bestillinger med ønske om å låne utstyr. For å tilpasse seg etterspørselen flyttet de i 2017 til Moholt studentby, hvor de har fått lov til å etablere seg.

– Vi syntes det var veldig fint å få lov til å være her av Sit, spesielt fordi det er mange internasjonale studenter her, utdyper hun.

LEDER I BUMERANG: Gaurav Chaudhary ønsker at NTNUI Bumerang blir værende i dagens lokaler.

De sentrale lokalene får Bumerang også låne gratis av Sit. Takknemligheten overfor samskipnaden er noe som lederen i Bumerang, Gaurav Chaudhary, understreker.

– Bumerang setter virkelig pris på å få låne lokalene av Sit midt i studentbyen.

Men selv med stor etterspørsel blant studenter som vil låne utstyr, revurderer Sit nå plasseringen til Bumerang.

Etterspør mer aktivitet

– Akkurat lokalene i Moholt allmenning 6 kunne vi godt ha tenkt oss å bruke til å skape mer aktivitet gjennom dagen, forteller boligdirektør i Sit, Lisbeth Glørstad Apsås.

Apsås forteller at de ikke planlegger å flytte Bumerang, men ber dem vurdere å flytte til nye lokaler bedre tilpasset deres behov. Lokalene det er snakk om er gamle Nissekollen barnehage, drøye 200 meter fra de nåværende lokalene. Her ønsker Sit å samlokalisere dem med gjenbruksgruppen Restore.

– Vi kaster ikke ut Bumerang. Vi ber Bumerang vurdere å flytte lokaler, poengterer Apsås.

POSITIVT SYN: Boligdirektør Apsås tror at flyttingen av Bumerang kan være en god ting.

Men selv om 200 meter kan høres lite ut, kan dette få konsekvenser for Bumerang sin virksomhet. Bumerangs leder, Chaudhary, forteller at det er utfordringer med å flytte alt utstyret, og nestleder Müller påpeker at å flytte til utkanten av studentbyen vil kunne få negative konsekvenser utover det rent praktiske.

– Vi sliter allerede med at ikke så mange vet om oss. Å flytte til et mer desentralisert lokale vil styrke dette ytterligere.

Mest av alt er Chaudhary og Müller bekymret for studentenes mulighet til å være i aktivitet. Under Dusken har tidligere skrevet om inaktive studenter, og Chaudhary føler at å flytte Bumerang vil være et steg i feil retning.

– Det er ikke bare trist for Bumerang, men også for studentene som kan ende opp med et dårligere aktivitetstilbud.

I bakgrunnen for diskusjonene ligger aktivitetsstrategien til Sit. Her er målet om å få alle studenter i aktivitet. Med lokalene de har nå, forteller Müller at de føler at de passer fint inn i framtidsvisjonen.

– Dette tror vi også at Sit er enige i. Vi er glade for muligheten til å være her, og vi ønsker å bli.

Men mer aktivitet er akkurat det Sit ønsker for lokalene. Boligdirektør Apsås argumenterer blant annet med at Bumerang kun bruker lokalene noen få timer om dagen. Samtidig som hun understreker hvor viktig Bumerang er for studenter, påpeker hun at lokalene er satt av til studentrettet aktivitet.

– Målet er å finne en studentaktør som bidrar til mer liv og aktivitet i området gjennom døgnet.

Les også: Ikke nok rom i Norges største idrettslag

Framtidsplaner trues

Samtidig har Bumerang planer om å få til mer aktivitet gjennom døgnet. Leder Chaudhary forteller at ønsket til organisasjonen er å gå bort fra å kun låne ut utstyr, til å bevege seg i retning mot å lære spesielt internasjonale studenter å bruke det de låner.

– Vår visjon er å etablere NTNUI Bumerang som et møtested for folk som vil lære mer om aktiviteter og idrettsgrener de kan prøve med utstyret vårt.

For å nå dette målet forteller Chaudhary at de nåværende lokalene passer optimalt.

– Våre planer krever derfor et sted som er åpent, lett tilgjengelig og romslig, slik som vi heldigvis har det nå.

På tross av ønsket om å bli, peker boligdirektør Apsås på at å flytte til utkanten av studentbyen derimot vil løse problemer som Bumerang selv har luftet. Hun trekker fram positive sider ved flytting, som at lokalene i barnehagen er større og at de her endelig vil få internettilgang, noe de nå ikke har mulighet til.

Sits arealproblem

Det er en kjent problemstilling at Sit ikke har ubegrensede arealer de kan leie ut. Lokalene som blir lånt ut til studentorganisasjonene, er ofte under diskusjon, og Apsås forklarer at dette også gjelder for lokalene Bumerang i dag disponerer.

– Vi må noen ganger vurdere plasseringen av lokalene for å sikre optimal bruk av dem.

Arealbegrensningen til Sit er også noe som hovedstyret i NTNUI har forståelse for. I en e-post forklarer styret de at de er svært takknemlige for at Bumerang får låne lokalene, samtidig som de ser utfordringene Sit har.

– Det er mange økonomiske betraktninger som også må bli tatt med. Vi har en dialog med Sit bolig, og det er en god dialog, forteller eksternansvarlig i NTNUI, Emilie Faarup Storvik.

FORSTÅR SITUASJONEN TIL SIT: Emilie Faarup Storvik ønsker likevel å beholde NTNUI Bumerang dere de er.

Storvik understreker videre at de også er svært fornøyde med lokalene til Bumerang på Moholt og ønsker å beholde dem så lenge som mulig. Men selv om både hovedstyret i NTNUI og Bumerang synes at Sit er generøse som låner ut lokalene, frykter Chaudhary og Müller i Bumerang konsekvensene som til slutt kan komme for de internasjonale studentene.

Les også: Toppidrett med pils i magen

Vet ikke hva de går glipp av

Med frivillige fra over tretti land blir Bumerang i stor grad av og for internasjonale studenter. Nestleder Müller forteller at hun opplever at norske studenter stort sett allerede har det de trenger av utstyr, men at dette ikke gjelder de internasjonale.

– Mulighet til aktivitet er en viktig del av erfaringen her i Norge. Gjennom Bumerang kan de få prøve typisk norske ting, slik som å gå på ski.

To av dem som har lånt Bumerangs utstyr er de internasjonale studentene Baptiste Flohic og Louis Aivazian. Langt borte fra hjemlandet Frankrike er begge fornøyde med å kunne låne alt utstyret de trenger.

– Man kan jo ikke ta med alt en har hjemme, og det ville blitt dyrt om man skulle låne fra en annen organisasjon, forteller Flohic.

FORNØYD: Både Aivazian og Flohic setter pris på Bumerangs tilbud.

Begge gir uttrykk for at en stor fordel med Bumerang er hvor sentralt det er, og de er bekymret for hvordan tilbudet vil kunne bli.

– Det vil bli mer komplisert å bruke Bumerang, og det vil heller ikke bli like bra, tror jeg, fortsetter han.

Men det er et en noe overraskende perspektiv i en eventuell flytting av Bumerang: Ettersom de fleste internasjonale studenter kun er i Trondheim i en begrenset periode, vil det kun være de har brukt Bumerang fra før som vil merke forandringene.

— Nåværende studenter vil gjerne føle at Bumerang har blitt litt langt borte, men så kommer det nye, forteller Bumerangs leder, Chaudhary.

De nye internasjonale studentene vil altså ikke merke mye forskjell, men med økende anonymitet risikerer Bumerang å bli enda vanskeligere å oppdage. Både Bumerang og hovedstyret i NTNUI gir uttrykk for at de ikke ønsker å kritisere Sit, samtidig som de ønsker at Bumerang får bli værende i dagens lokaler.

– Vi forstår at Sit bolig har begrensede midler og arealer, men vi føler at flytting fra Moholt allmenning hadde vært et stort skritt tilbake for Bumerang, avslutter Chaudhary.

Powered by Labrador CMS