TILRETTELEGGING: Gjennom høstsemesteret har NTNUI Paraidrett tilrettelagt idrettstilbudet til NTNUI for 2-3 paraidrettsutøvere. Håpet for vårsemesteret og videre framover er å nå ut til flere mennesker og sørge for at alle NTNUs studenter føler seg velkomne i idretten.

Universell idrettsglede

Med håp om flere utøvere og større engasjement, forteller NTNUI Paraidrett om sine ambisjoner for framtiden.

Publisert

Et tilbud om idrettsglede for alle studenter er et av NTNUIs viktigste mål. Likevel har ikke alle de samme forutsetningene for å kunne delta i de ulike idrettslagene. En viktig pådriver for å sørge for at disse ulike forutsetningene ikke er til hinder, og som skal sikre at alle studenter får et likt tilbud, er gruppen NTNUI Paraidrett. Paraidrett kan enklest beskrives som en parallell til idrett for funksjonsfriske og som vender oppmerksomheten mot mennesker med funksjonshemminger. På slutten av året slo vi på tråden til styremedlem i NTNUI Paraidrett Oskar Eikeseth, for å høre mer om arbeidet deres.

Fokus på inkludering

Eikeseth forteller at han ble med i gruppa fordi han har drevet med paraidrett tidligere og vet viktigheten av å ha et tilbud for alle. Selv ble han en del av NTNUI Paraidrett ved forrige opptak, like etter semesterstart høsten 2020.

– Jeg har selv cerebral parese (CP) og ønsket å være en del i å hjelpe andre med en funksjonshemning til å kunne være en del av de ulike idrettslagene i NTNUI. Jeg deltar ikke i en idrett selv for øyeblikket, men har tidligere gjort det og vet hvor nødvendig den inkluderingen er, forteller Eikeseth over telefonen.

«En del av gjengen»

STYREMEDLEM: Oskar Eikeseth i NTNUI Paraidrett.

Selv om de fleste av NTNUIs grupper er idrettslag eller egne sportsgrener, fungerer NTNUI Paraidrett som et fagorgan. De jobber i hovedsak med å tilrettelegge idrettene som allerede finnes i studentidretten og bidrar med utstyr og veiledning for å utvide tilbudet. Utøverne tilhører ikke NTNUI Paraidrett, men alle idrettene som man allerede kjenner gjennom NTNUI blir tilrettelagt slik at alle utøverne som ønsker det skal få delta i studentidretten.

De har ifølge både utøvere og styret selv lykkes godt med å tilrettelegge i de idrettene de har jobbet med i høst. NTNUI Paraidrett sørger for at utøverne som får veiledning blir godt integrert i de ulike idrettene, mye på grunn av et nært samarbeid med de ulike studentidrettslagene. Han forteller at alle utøverne som får tilrettelegging raskt blir en del av gjengen sammen med de andre. Eikeseth poengterer at utøverne som får veiledning til å drive med paraidrett, ikke er en gruppe som skal holde på for seg selv, men skal være en del av det store idrettstilbudet.

– Dette er vi veldig fornøyde med, og tilbakemeldingene vi får viser at utøverne vi gir veiledning til også er det, sier Eikeseth.

LES OGSÅ: Flere studentrevyer blir trolig digitale, mens andre avlyses helt

En glemt gruppe

Tilretteleggingen genererer gode tilbakemeldinger fra alle kanter, men ikke alle sidene av arbeidet er enkelt. Synliggjøringen beskrives som en av de større utfordringene. Eikeseth forteller at de møter personer som ikke er klar over at et fagorgan som NTNUI Paraidrett finnes, og at jobben med å komme i kontakt med folk som trenger tilrettelegging ikke alltid er like enkelt. Derfor ønsker de et samarbeid med NTNU Tilrettelegging, slik at tilbudet kan utvides, og veien til å få kontakt med folk skal bli kortere.

– For oss er det viktig å vise at vi er her, og vi jobber med å få ut brosjyrer og henge opp plakater, forteller Eikeseth.

I tillegg til lite synlighet, er en annen utfordring at mange kan vegre seg for å delta i et idrettslag. Det er ikke alltid lett å vite hvordan man skal gå fram for å bli med, eller hvem man skal kontakte. Han forteller at de ikke opplever noen form for skepsis internt i NTNUI, men at paraidrettsutøvere ofte har vært en glemt gruppe. Eikeseth mener at tilbudet for å få utøverne inn i klubben er i dag for dårlig. Ifølge ham er det derfor viktig å kommunisere at NTNUI Paraidrett eksisterer, for å nå ut til utøverne at de står klar til å hjelpe og veilede.

– Vi er her for å gjøre den terskelen som pr. nå er litt for høy, mye lavere, sier Eikeseth.

Økt synlighet, økt deltakelse

Til tross for at jobben med å gjøre seg synlig ikke alltid er enkel, ser gruppen at fokuset på paraidrett har blitt klart større de siste årene. Det blir viet mer oppmerksomhet til paraidrettsutøverne i Norge, noe som øker synligheten til paraidretten. I samtalen kommer navnet Birgit Skarstein opp, og Eikeseth beskriver henne som en viktig person for å styrke synligheten til paraidretten. Samtidig forteller han at man ikke bare kan lene seg på noen få frontfigurer, men at man må legge inn mye arbeid og jobbe hardt med å finne nye løsninger for å forbedre tilbudet.

– Utviklingen blir bedre og bedre, noe som gjør at det er enklere for oss å komme inn fra start. Det er viktig at tilretteleggingen er der fra dag én, forteller Eikeseth.

Han sier at idretten er viktig for alle, spesielt i studietida. NTNUI Paraidrett står klare for å motta og veilede flere utøvere ved å fremme tilbudet. Noen vet bestemt hvilken idrett de vil drive med og ønsker tilrettelegging i, men dette er ikke et krav. Det er ikke nødvendig å ha en bestemt idrett i tankene når man tar kontakt. Sammen med NTNUI Paraidrett kan man få hjelpe til å kartlegge hvilke idretter som kan være aktuelle.

Planen utover våren er avhengig av den pågående pandemisituasjonen. Likevel prøver gruppa ifølge Eikeseth å planlegge aktivitetsdager hvor man kan få prøve ulike idretter. I tillegg ønsker de å holde skiøkter og padlekurs. Disse arrangementene er enda i startfasen, men Eikeseth er positiv til at de skal kunne gjennomføres en gang.

– Vi har ikke kommet helt så langt ennå, men vi er på vei dit, sier han optimistisk.

Han legger til at Studentlekene 2021 også er en arena for å la paraidrettsutøverne prøve seg. Til tross for at paraidretten i studentidretten ikke har et eget idrettslag, blir det likevel arrangert konkurranser hvor det ikke finnes tilsvarende øvelser for de funksjonsfriske. Goalball er en paraidrett som ble arrangert under Studentlekene i både 2017 og 2019. Eikeseth forteller at de etter planen også skal arrangere Goalball under februars studentleker.

LES OGSÅ: Der ingen skulle tru at studenten kunne bu: Båtstudentene

Frivillig innsats

Selv om paraidretten i hovedsakelig jobber for å tilrettelegge idretten for funksjonshemmede, ønsker NTNUI Paraidrett å nå ut til alle. I tillegg til et ønske om å kunne få hjelpe utøvere som vil delta, er det også et behov for flere frivillige, både med og uten funksjonshemninger. Pr. nå består gruppen av sju frivillige, som håper å nå ut til flere utøvere og flere frivillige ledsagere.

Powered by Labrador CMS