Debatt

NTNUs kvalitets-sikringssystem på prøve

Nokut fører tilsyn i høst. Kvalitetssikringssystemet til NTNU vil gå gjennom en nøye vurdering, og du får en sjansje til å påvirke kvaliteten på utdanningen din.

Denne høsten skal NTNU virkelig settes på prøve; Nokut, eller Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, kommer på tilsyn for å kontrollere kvalitetssikringen på universitetet. Dette skjer overraskende sjeldent, og ble sist gjennomført i 2012. De få av dere som studerte da, vil kanskje huske hvordan det gikk for NTNU sin del. Det gikk ikke bare litt dårlig, men helt elendig for daværende rektorat da NTNU fikk strykkarakter på tilsynet. Arbeidet med utviklingen av dagens system for kvalitetssikring ble da utarbeidet på rekordtid, og NTNU berget seg på hengende håret.

Strykkarakter fra Nokut betyr ikke bare kont, men fare for å miste NTNUs akkreditering som universitet. Manglende godkjenning vil frata NTNU retten til å tilby høyere utdanning, og derfor er Nokuts tilsyn studentens beste sjanse til å påvirke hvordan NTNU tilbyr og kvalitetssikrer utdanningen sin.

LES OGSÅ: Studenttinget når bedre ut i fadderperioden

Kvalitetssikringssystemet innebærer innlevering og oppfølging av referansegrupperapporter i hvert eneste emne, samt i hvor stor grad studentene høres i ledelsen på studieprogrammet eller fakultetet ditt. Det er ingen hemmelighet at antallet innleverte referansegrupperapporter på NTNU er lav. Derfor har arbeidet i referanse- og tillitsvalgtsystemet ved NTNU aldri vært viktigere.

Tilbakemeldingene Nokut får fra oss studenter, vil være avgjørende for hvordan framtidens kvalitetssikring på NTNU blir. Derfor er det viktig at vi som studenter gir gode tilbakemeldinger og engasjerer oss i arbeidet, slik at vi får et best mulig kvalitetssikringssystem. Alle beslutningsorganer med studentrepresentasjon på NTNU er lovpålagte og vil være under nøye vurdering hele denne høsten, så gjerne meld deg til å sitte i referansegruppen eller som tillitsvalgt for klassen din.

LES OGSÅ: Linn Ullmann forelsket seg i universitetet

Vi i Studenttinget kommer til å jobbe tett med tilsynsarbeidet dette semesteret, så har du tilbakemelding på hvordan vi kan gjøre kvalitetssikringssystemet enda bedre, er det bare å ta kontakt. Jeg håper i hvert fall at besøket fra Nokut denne gang gir studentene et bedre kvalitets- sikringssystem og bestått tilsyn.

Skriv til oss:

Ønsker du å ytre deg i Under Dusken?

Send ditt innlegg til debatt@studentmediene.no

Retningslinjer for debattinnlegg finner du her.

Powered by Labrador CMS