NYBYGG: Illustrasjonsbilde av fasaden til nybygg.

Nybygget forsinket med 40 dager

Forurensning i grunnen under utgravningene, sprekkdannelser og bevegelse i husets bakvegg har lagt til drøye 40 dager på prosjekter.

Publisert Sist oppdatert

Samfundets finansstyre (FS) ble orientert om status rundt nybyggprosjektet torsdag 01. september. På møtet ble det klart at Samfundet tar over bygget fra entrepenør 17. januar 2024, som er 40 dager senere enn planlagt.

GOD KONTROLL: Dag Herrem tror ikke budsjettendringene vil påvirke drift eller gjengenes interne økonomi.

Under utgravingen til nybygget har man møtt forurensning i grunnen, sprekkdannelser og bevegelser i huset, som beslaglegger store deler av usikkerhetsbudsjettet. Håndteringen av grunnforholdene var budsjettert til drøye 4 millioner, men nå ser det ut til å bli 1,3 millioner dyrere enn planlagt. Leder i FS, Dag Herrem, forteller at det vil bli nødvendig øke denne delen av budsjettet.

- Det ble gjort borreprøver på forhånd for å se hvor mye forurensing vi kunne forvente i grunnen, men funn av en gammel parafintank gjorde at det måtte kjøres en god del mer masser. Vi har fortsatt noe som må fjernes, og vi må ta høyde for at det kan løpe andre kostnader når selve byggingen starter, sier Herrem.

LES OGSÅ: Studenttinget sier opp avtale om gratis avistilgang

Fortsatt usikkerhet rundt bakveggen

GJORT GREP: Hauge forteller at FS har gjort grep for å sikre seg mot prisøkning.

Leder i nybyggets styringsgruppe, Øyvind Hauge, sier at det er behov for ytterlige tiltak for å få kontroll med setningene under bakveggen. Det kan være behov for ytterligere tiltak slik at kostnadene kan øke. Prosjektet har imidlertid kontroll på økonomien.

- Det er for tidlig å si noe om totalkostnaden. Vi har imidlertid dialog med entreprenør og forsikringsselskap for å få avklart situasjonen. Vi jobber kontinuerlig med å se på områder hvor vi redusere kostnader samtidig som vi sikrer at vi får levert et bygg vi er stolte av.

Hauge forteller videre at FS har gjort grep for å sikre seg mot prisøkningene i forbindelse med byggingen, og at de vil ha oversikt over usikkerhetene knyttet til denne delen av prosjektet i løpet av de kommende månedene. Grunnarbeidet forventes å være ferdig før jul.

Herrem forteller at den ytterlige finansieringen tas som lån over en lengre tidsperiode. Prosjektet ligger ikke an til å gå ut over den daglige driften av huset eller gjengenes interne økonomi.

- Oppussingen av Klubben til UKA 23 vil gjennomføres som planlagt. Vi planlegger å innrede nybygget gradvis, og noe av dette må gjengene dekke selv, legger han til.

Huset har gode medlemstall og besøkstall sammenlignet med 2019, og man forventer at disse vil øke enda mer når den bakre inngangen gjenåpnes. UKA 21 var også et ekstraordinært godt år.

LES OGSÅ: Merch cuts - hva skal artistene leve av?

Powered by Labrador CMS