Politikerne skal avgjøre skjebnen til Samfundets nabo i nytt møte

Formannskapets nye møte kan få store konsekvenser for Studentersamfundet.

Publisert Sist oppdatert

Formannskapet i Trondheim kommune skal avholde et nytt møte onsdag 1. mars om salget av Klostergata 26 A. Eiendommen ble i utgangspunktet solgt til den private aktøren LNT utleie AS, men formannskapet vedtok senere at salget skulle bli behandlet politisk.

Kommunedirektør Morten Wolden har før møtet innstilt at salget skal godkjennes. Kommunen la eiendommen ut for salg på Finn med en prisantydning på 7,65 millioner. Etter en budrunde ble eiendommen solgt til LNT utleie AS for 7,05 millioner kroner.

LES OGSÅ: Slik skal nybygget bygges - Den daglige driften vil i liten grad påvirkes

Bekymring for støy

I forkant av salget fikk kommunedirektøren en henvendelse fra Studentersamfundet hvor det ble visst interesse for kjøp av eiendommen. Det ble foreslått et direktekjøp til takst som ble avslått av Studentersamfundet. I et intervju med Nidaros begrunner leder av Studentersamfundet Fredrik Akre avslaget med at taksten er for høy.

Klostergata 26 A ligger like over veien fra Studentersamfundet. Samfundetlederen er bekymret for framtidens virksomhet om det må tas hensyn til Naboloven. Støyen fra Samfundet kan komme i konflikt med loven og dermed gå ut over den daglige driften. Særlig ettersom Samfundet skal utvides er det forventet at støynivået kan øke.

Boligen er en hel tomannsbolig med to boligenheter som tidligere er blitt brukt til ordinær boligutleie men har stått tom fra 2019. I saksframlegget skriver kommunen at boligen ikke lenger er egnet til utleie for kommunen fordi den ikke møter porteføljens behov.

LES OGSÅ: Utleier visste om koronasykdom – holdt likevel visning

– Kommunen vil fremstå som en mer useriøs aktør om saken endres på nå

Elin Marie Andreassen representerer Frp i formannskapet og stemte imot at salget skulle til politisk behandling. Dette begrunnes med at det vil være uryddig av kommunen å gjøre om på en sak som allerede er kommet så langt.

– Jeg vil stemme med kommunedirektøren. Kommunen vil fremstå som en mer useriøs aktør om saken endres på nå.

I utgangspunktet var ønsket at eiendommen skulle bli brukt til studentvirksomhet og dette ble videreformidlet til kommunedirektøren. Etter å ha vært i kontakt med Studentersamfundet ble det tilbudt et direktekjøp ved verditakst. Det ble avslått og etter dette har saken i følge Andreassen gått i en riktig retning.

– Om det første ønsket hadde lyktes ville det vært bra, men ettersom de nye eierne vil benytte eiendommen til utleie kan det ende opp med å på denne måten gå til studentvirksomhet. Det er en bra beliggenhet.

Roald Aas fra Rødt var i møtet som besluttet at salget skulle til politisk behandling. Han begrunner dette med at salget til LNT utleie AS likevel gikk under takst.

– Jeg skal ikke selv delta i møtet som skal stemme over selve saken, men om det var slik ville jeg vært positiv til Studentersamfundets overtakelse. Hybelutvikling er ikke ønsket i dette området og det ville være det beste for byutviklingen at Samfundet fikk overta eiendommen.

Under Dusken har forsøkt å kontakte ytterligere medlemmer av formannskapet, som ikke har besvart våre henvendelser.

Powered by Labrador CMS