Prislappen for Samfundets nybygg øker med 45 millioner kroner

Dette skjer knapt 4 måneder etter at Storsalen vedtok en total kostnadsramme for prosjektet på 200 millioner.

Publisert

Storsalen vedtok i kveld å øke den totale kostnadsrammen for nybyggprosjektet til 245 millioner kroner. Innstillingen til vedtaket kom fra Finansstyret etter at anbudsrunder med aktuelle entreprenører viste at prosjektet kom til å bli betraktelig dyrere enn først antatt. Den nye budsjettrammen for nybyggprosjektet ble vedtatt med 250 stemmer for og 18 stemmer i mot.

Bakgrunnen for kostnadsøkningen er ifølge Finansstyret en stor usikkerhet i markedet for tilgang på personell og priser på byggematerialer.

På grunn av den utvidede prosjekteringen byggekostnadene har medført, vil også byggestart bli utsatt. Det er nå planlagt at prosjektet vil starte først tidlig i mars. Det er likevel antatt at bygget vil kunne ferdigstilles til UKA-23, slik som originalt planlagt.

Powered by Labrador CMS