Gunnar Bovim går av som rektor

Etter seks år i jobben går Gunnar Bovim av som rektor ved NTNU.

Tekst: Erlend Gylver, Sigrid Solheim

NTNUs styre ble orientert om rektors avgang klokken 11 fredag, det melder Universitetsavisa. Det blir Anne Borg som overtar som konstituert rektor. Tidspunkt for Bovims fratredelse er ennå ikke kjent.

Bagrunnen for avtredelsen skal være forholdet til prosjektdirektør for campusutvikling Merete Kvidal, som ble offentliggjort tidligere i sommer. Bovim forteller i et intervju med Universitetsavisa at forholdet til Kvidal var en viktig årsak for avgjørelsen om å trekke seg.

– Hun har et stort og tung ansvar som leder for campusprosjektet. Det skal ikke herske noen tvil om ledelsens integritet når det gjelder håndteringen av dette store og viktige prosjektet. At jeg slutter, er et bidrag til det.

Det var i juni i år at Adresseavisen kunne melde at de to hadde «et vennskap som de nå erkjenner er i ferd med å utvikle seg til noe mer».

Forlater ikke NTNU

Til tross for avgangen som rektor, har ikke Bovim planer om å forlate NTNU med det første. I en pressemelding fortelles det at Bovim «skal i tiden framover arbeide med undervisnings- og forskningspolitiske oppgaver ved NTNU og være til disposisjon for NTNUs ledelse».

I den samme pressemeldingen uttaler Styreleder Svein Richard Brandtzæg følgende om Bovims tid som rektor:

– Gunnar Bovim har vært en sterk og synlig rektor for NTNU helt siden han tiltrådte 1. august i 2013. De siste årene har vært preget av store organisasjonsendringer og faglig fremgang innen utdanning, forskning og innovasjon. Styret er takknemlig for den innsatsen ledelsen, med Gunnar Bovim i spissen, har lagt ned gjennom disse årene. Styret er også trygg på at NTNU vil bli ledet på en meget god måte av konstituert rektor Anne Borg.

Prorektor rykker opp

For leder av Studenttinget Cecilie Bjørnsdotter Raustein er konstitueringen av Anne Borg som ny rektor en spennende faktor ved rektors avgang.

– Det vi lurer på nå er hva som skjer med Anne Borgs stilling som prorektor for utdanning nå som hun tar over som rektor. Prorektor for utdanning er den i rektoratet vi i Studenttinget har mest med å gjøre. Hun har vært en god person å samarbeide med - sånn sett ser vi lyst på at det er hun som konstitueres som rektor, men vi er altså spent på hva som skjer med hennes stilling som prorektor.

Raustein kan kan videre fortelle Under Dusken at de har hatt et godt samarbeid med Bovim som rektor, og at de har tillit til Anne Borg som konstituert rektor i tiden framover.

Powered by Labrador CMS