Medisin- og helsefagstudenter kan bli kalt inn til tjeneste

Dette gjelder ikke bare studenter med ansettelsesforhold.

Publisert Sist oppdatert

NTNUs sentrale beredskapsledelse gjorde torsdag 12. mars vedtak om at studenter innen medisin- og helsefag må forberede seg på å bli mobilisert til tjenestegjøring. Torsdag ble det også klart at NTNU avlyser all fysisk undervisning. Studenter bes om å ikke oppholde seg på campus.

Se også: NTNU cancels all lessons on campus

OPPFORDRER TIL BEREDSKAP: Leder i Norsk Medisinstudentforening (NMf), Håvard Ulsaker, sier at studentene må være i beredskap og være disponible

Må forvente å bli mobilisert

I forbindelse med spredningen av korona-viruset innfører NTNU en rekke smittevernstiltak. I et innlegg på Innsida opplyser NTNU om hvilke vedtak som er fattet av den sentrale beredskapsledelsen. Blant annet står det:

«Det er forventet at helsetjenesten kommer til å ha behov for flere ressurser i tiden som kommer. Alle studenter innen medisin- og helsefag må forvente å bli mobilisert til å tjenestegjøre. [...] NTNU ber studentene om å stille seg disponibel. NTNU jobber med formelle, praktiske og økonomiske konsekvenser.»

Dette står som et underpunkt tilhørende et vedtak som sier at studenter skal fortsatt møte på jobb dersom de har et ansettelsesforhold på sykehus eller i kommunehelsetjenesten, selv om all praksis avsluttes.

Les også: Sit stenger alle kantiner, treningssentre og studenthus

Gjelder ikke bare ansatte

For å oppklare hvorvidt vedtaket gjelder kun studenter med ansettelsesforhold til sykehuset eller kommunehelsetjenesten, eller alle studenter innen medisin- og helsefag, skriver kommunikasjonsleder ved fakultet for medisin og helsevitenskap, Johanne Færevaag Nome i en sms:

«Dette gjelder studenter innenfor medisin og helsefag som anses som helsepersonell. De trenger ikke ha ansettelsesforhold for å bli mobiliser.»

Linjeforeningsleder for medisinstudentene har forståelse

Linjeforeningen for Trondheims medisinstudenter sin leder, Brage Stokke Lilleaas uttrykker forståelse for at medisinstudenter blir kalt inn til tjeneste, selv om de ikke er ansatt ved sykehuset eller i kommunehelsetjenesten:

– Jeg har forståelse for at helse og medisinstudenter kan bli mobilisert hvis behovet er der. Kunnskap og erfaring varierer nok stort mellom studentene, men mange kan nok til å bidra eller å kanskje frigjøre annet personell. Samtidig har mange allerede ansettelsesforhold ved St. Olavs, så de må forholde seg til sine arbeidsgivere. Så får vi håpe det ikke blir behov for studenten.

NMf oppfordrer alle medisinstudenter til å være disponible

Leder i Norsk Medisinstudentforening (NMf), Håvard Ulsaker, sier at studentene må være i beredskap og være disponible:

– Det er unntakstilstand nå, og vi som medisinstudenter må bruke den kompetansen vi har, og trå til der det trengs. Jeg synes det er fint at NTNU oppfordrer studentene sine til å være i beredskap

Videre presiserer Ulsaker:

– Man skal selvsagt ikke oppfordre studenter til å påta seg oppgaver de ikke føler seg kompetent til. Det er nødvendig at studentene får god opplæring i smitteverntiltak og bruk av smittevernutstyr. I tillegg må det på plass et regelverk rundt kontrakter, avlønning, og lengde på arbeidsfohold og skift.

Powered by Labrador CMS