NTNU avlyser all undervisning på campus

Dette er gjeldende fra og med torsdag. Samtlige studentrelaterte institusjoner

Tekst: Linn Danielsen Evjemo, Elise Marstein, Maren Høgevold Busterud

Saken oppdateres.

Hold deg orientert om NTNUs retningslinjer rundt koronavirus her.

I en melding på Innsida informerer NTNU om at de avlyser alt av fysisk, timeplanfestet undervisning. Dette gjelder også alle kurs og konferanser som er planlagt i samme periode.

Dette tiltaket gjelder fra og med 12. mars, i første omgang til og med 20. mars.

Det meldes at NTNU går fullstendig over til digital undervisning, og dette skal skje så raskt det lar seg gjøre. Nærmere informasjon skal komme i løpet av dagen, både til studenter og ansatte.

Studenter skal ikke oppholde seg på campus

I innsidameldinga står det at studenter ikke skal oppholde seg på campus. Dette er en ytterligere opptrapping fra NTNU, som etter gårsdagens beredskapsmøte bestemte at større forelesninger med 500 eller flere deltakere skulle avlyses. På tekstmelding til Under Dusken sier prorektor Berit Kjeldstad at de vurderer kapasiteten til å gjennomføre digital undervisning, og at de vil komme tilbake med mer informasjon på et senere tidspunkt.

Ansatte oppfordres til å ta hjemmekontor dersom dette er praktisk mulig. Alle ansatte over 65 skal i utgangspunktet benytte seg av hjemmekontor. Dersom de ikke kan jobbe hjemmefra må dette vurderes sammen med fastlegen.

Det opplyses om at alle som kommer fra utlandet, skal ha to ukers hjemmekarantene. Alle tjenestereiser er avlyst.

I tillegg fraråder NTNU sterkt alle private reiser med kollektivtransport, både for studenter og ansatte.

Eksamenskontoret tar ikke imot besøk

Grunnet smittefare holder også Eksamenskontoret stengt for besøk inntil videre. Alle henvendelser må tas på telefon 73 59 66 00 eller e-post eksamen@adm.ntnu.no, opplyses det om på Innsida.

Veiledning skal gjøres digitalt.

Studenter med kompetanse innenfor helse må stille seg disponibel

Til tross for at all praksis avbrytes, kan studenter fremdeles møte opp på jobb på sykehus og i kommunalhelsetjenesten. Det viktigste er at hver enkelt forholder seg til beskjeder fra arbeidsgiver.

Alle studenter innen medisin- og helsefag må forvente å bli mobilisert til å tjenestegjøre, står det på Innsida. Det er forventet at helsetjenesten kommer til å trenge ressurser, og NTNU ber sine studenter med kompetanse om å stille seg disponibel. De praktiske og økonomiske konsekvensene av dette blir håndtert fortløpende. Det kommer mer informasjon rundt dette.

Rektor oppfordrer til dugnad

I et brev sendt til de frivillige studentorganisasjonene onsdag, oppfordrer rektor ved NTNU Anne Borg at organiasjonene iverksetter tilsvarende tiltak for egne arrangementer, også de som foregår utenfor campus.

Hun presiserer at alle arrangementer som kan utsettes skal utsettes og at hygienetiltak skal taes på stort alvor. Borg poengterer tilslutt at dugnadsånden i studentfrivilligheten vil komme godt med.

– Studentfrivilligheten er eksperter på dugnad. Jeg har tillit til at dere stiller opp også i denne dugnaden. Helse og sikkerhet først, skriver Borg.

Saken oppdateres.

Powered by Labrador CMS