NTNU kan ha ulovlig lang sensurfrist

Det ble uttrykt bekymring allerede i 2018, men NTNUs ledelse har ingen planer om å endre praksis.

Publisert Sist oppdatert

I årsrapporten for 2018 kom studentombudet fram til at NTNU bryter loven om sensurfrist. Ifølge studentombudet bryter NTNUs interne retningslinjer med universitets- og høyskoleloven (§3-9 fjerde ledd).

NTNUs egne retningslinjer sier at sensurfristen kan forlenges med 10 dager dersom jule- og nyttårshelgen kommer i sensurperioden med universitets- og høyskoleloven, og det er dette studentombudet mener kan være lovstridig.

Universiteter og høyskoler er lovpålagt å levere sensur til studenten innen 3 uker, med mindre det er særlig grunner som gjør det nødvendig å bruke mer tid. Til Universitetsavisa sa studentombudet at han ikke anser NTNUs prosedyrer til å være i henhold til loven.

Les også: Kjærlighet er mer enn forelskelse.

– I ytterste fall kan sensuren forskyves med ti dager om den faller i jule- eller nyttårsfeiringa. Jeg anser at de prosedyrene ikke er i tråd med universitets- og høyskoleloven, sa studentombudet Lennart Soligard til Universitetsavisa i mars.

Mange hensyn å ta i store emner

På e-post til Under Dusken svarer avdelingsdirektør for studieadministrasjon Anniken Løe at NTNU har hatt en langvarig praksis med å legge til ti dager dersom sensurfristen kommer i jule- og nyttårshelgen.

– NTNU har en rekke emner hvor antall studenter er svært høyt. Ulempen med å legge disse tidlig i eksamensperioden, er at flere studenter da kan risikere å få eksamener dager på rad. Også hensynet til at eksterne sensorer ikke skal få sensurfrist midt i juleferien er et moment, skriver Løe.

Les også: NTNU bryter loven, igjen.

Videre skriver Løe at ledelsen vurderte anbefalingene fra studentombudet, men at de kom fram til at det ikke var ønskelig å endre praksis. Før fusjonen hadde NTNU en ordning der fakultet som hadde forsinket sensur fikk bot, men denne ordningen ble ikke videreført etter fusjonen forklarer Løe.

Powered by Labrador CMS