Michelle Kristiansen ble sjokkert da hun så innlegget på facebookgruppen til klassen hennes.

Studenter frarådet å kontakte media

Student mener det skapes frykt for å uttale seg negativt om skolen. – Vi ønsker helst å løse problemer internt, og ikke i avisene, sier leder av Studentunionen.

Tekst: Martha Holmes, Nora Rydne og Andreas Alstad

Etter at Under Dusken skrev om den økte semesteravgiften på Høyskolen Kristiania ble det skrevet et innlegg på Facebook-gruppen til høyskolens klasse for grafisk design, der en av elevene hadde tipset Dusken.no om økningen.

Her er innlegget som Michelle Kristiansen reagerer sterkt på.

Grafisk design-student Michelle Kristiansen reagerte på meldingen.

Høyskolen Kristiania utdanner studenter innenfor fagfelt som journalistikk, grafisk design og kreativ markedsføring for å nevne noe.

– Jeg ble litt sjokkert. Jeg synes det lå en trussel bak ordene, spesielt siden det står at dette ikke skal gå utenfor klassen. Jeg har aldri vært borti noe lignende, og jeg har gått på privatskole siden videregående, sier hun.

Hun mener dette vitner om dårlig kritikkhåndtering.

– Det er lett å skjønne at det ikke bare kommer fra hun som postet det. Det hadde ikke overrasket meg om liknende ting har skjedd før.

Michelle Kristiansen uttaler seg til Under Dusken i denne saken, har i ettertid blitt fjernet fra klassens facebookgruppe, på tross av at hun har et år igjen på studiene. Studentunionen sier de ikke kjenner til dette.

Skaper frykt for å snakke

Michelle mener slike hendelser skaper frykt for konsekvensene av å uttale seg. Hun mener man burde kunne snakke om skolen i media for å skape oppmerksomhet rundt saker som angår studiehverdagen. Hun deler ikke Studentunionens oppfatning om at slike saker løses best internt.

– De hadde ikke gjort noe med dette om det ikke hadde kommet ut og blitt diskutert. Det kan de si så mye de vil, men det tror jeg ikke noe på.

At elever ble misfornøyde med at skolen ikke varslet om økningen i semesteravgiften kan kanskje føre til at de sier i fra om det i framtiden. Samtidig mener Michelle denne saken viser at det er nødvendig og viktig å utvide det offentlige skoletilbudet.

– Det kom feil ut

Studenten som skrev Facebook-innlegget ønsker å være anonym. Hun beklager ordlyden, og sier innlegget ble skrevet etter en samtale med en av representantene i Studentunionen etter at Studentunionen hadde vært i kontakt med ledelsen. I samtalen kom det fram at en av elevene i klassen for grafisk design hadde vært i kontakt med media. Hun forstår at posten kan misforstås.

– Det kom feil ut. Det jeg ville få fram er at vi studentene ikke bør snakke med media, men at Studentunionen skal ta seg av dette på vegne av skolen. Jeg mener ikke at Studentunionen har problemer med at studenter uttaler seg til pressen, men det er lettere å snakke med unionen eller tillitsvalgte først slik at det kan løses mer effektivt, forklarer hun.

Hun vil heller at slike saker skal løses internt.

– Da kan vi ta oss av dette på en ordentlig måte i Studentunionen. Det er en bedre løsning, selv om jeg forstår at man ikke kan hindre folk fra å snakke.

Feiltolket situasjonen

Hun forteller at hun tolket situasjonen på feil måte. Hun har ikke blitt fortalt av ledelsen at hun skal si til studentene at de ikke skal snakke med media.

– Siden det gjaldt vår klasse sa jeg bare ifra. Ingen vet hvem personen som har tipset om dette til Under Dusken er, og dette var heller ikke rettet mot den personen.

– Så du mener media ikke bør involveres om noen har kritikk mot skolen?

– Det er derfor Studentunionen er her for å hjelpe oss med sånne saker. Da bør vi heller ta det opp med dem. De er i møter med skolen og har mer innflytelse.

Studentunionen: – Problemer løses best internt

Leder Trond Skalberg i Studentunionen ved høyskolen understreker at hverken ledelsen eller Studentunionen ønsker å tie studentene.

– Dette er en grov misforståelse, og det er fryktelig uheldig at en slik post kommer ut og oppleves som truende av studentene, sier han.

Skalberg mener det som har blitt misforstått er en enkel uttalelse fra ledelsen om hvordan de håndterer pressehenvendelser som omhandler skolens økonomi og administrasjon.

– Studentene har absolutt rett til å uttale seg om hva de vil, og høyskolen har heller ingen policy for at studenter skal holde seg unna mediene. Likevel håper jeg som leder at studentene går gjennom Studentunionen først dersom de har klager.

Han ønsker helst at media ikke skal involveres i saker som kan løses internt.

– Vi ønsker å løse problemer internt, og ikke i avisene. Det er enklere for høyskolen å løse problemer og klager i de rette instansene, som tillitsutvalget og læringsmiljøutvalget, snarere enn å involvere media.

Burde tåle dagens lys

Leder Jone Trovåg i studenttinget ved NTNU er kritisk til at man foretrekker å løse problemer internt.

– Man ønsker så klart å løse problemer raskt, men jeg ser ikke helt utfordringen ved at problemer ved en høyskole kommer ut i offentligheten. Man skal jo helst holde på med ting som tåler å komme ut i offentligheten, sier han.

Trovåg påpeker at en holdning om at alt som er problematisk skal løses internt kan skape dårlig stemning.

– Det er ikke nødvendigvis sånn at alt løses best internt. At man ikke ønsker å snakke med pressen er uheldig, det gir et inntrykk av at det foregår ting som ikke tåler dagens lys, sier Trovåg.

Ved NTNU bestemmes allerede semesteravgiften av studentene. Trovåg understreker at dersom det ble foreslått en ny avgift ved NTNU, ville det vært oppe til debatt, hvor studentene hadde deltatt.

– Ikke skolens praksis

I meldingen oppfordres studenter til ikke å snakke med media, og ikke nevne at meldingen ble lagt ut utenfor klassen. De får beskjed om å si «ingen kommentar» om noen ringer. Selv om det ikke skrives at det kan føre til direkte konsekvenser for studentene, mener Michelle meldingen gir inntrykk av dette.

– Jeg tror folk er redde for karakterene sine, i tillegg til at de ikke vil ha en dårlig skole på CVen sin.

Høyskolen har nemlig ikke en fullt anonymisert eksamenssensur.

– Vi bruker ikke fullt navn, men studentnummer. Det er egentlig ikke anonymt fordi eksamensnummeret er det samme som står på studentkortet, og de har en oversikt over det.

Kommunikasjonssjef Stein Evensen ved høyskolen, presiserer at det som framkommer i Facebook-innlegget ikke er skolens praksis og heller ikke riktig. Han sier studentene er i sin fulle rett til å snakke med mediene.

– Vi legger ikke hindringer for at studenter vil snakke med media, men oppfordrer studentene til å bruke de etablerte fora som finnes i studentdemokratiet, blant annet tillitsutvalget og læringsmiljøutvalget, sier han.

Powered by Labrador CMS