Ny samfundetleder ble ikke valgt

Ingen av kandidatene fikk det nødvendige flertallet i kveldens valg. Ny dato for ledervalg blir sannsynligvis annonsert førstkommende lørdag.

Tekst: Frida Rystad Aune, Margret Meek & Erlend Gylver

Etter andre utspørring fikk ingen av kandidatene det nødvendige flertallet til å bli valgt som leder. Resultatet av andre avstemning var som følger:

Gina Arnesen Eckhoff: 47,8 prosent - 99 stemmer
Ingvild Oxaas Wie: 44,0 prosent - 91 stemmer
Blanke stemmer: 8,2 prosent - 17 stemmer
Totalt antall stemmer: 207 stemmer

Samfundetleder Frida Jerve opplyser om at ny dato for ledervalg sannsynligvis vil bli annonsert førstkommende lørdag.

Det ble mot slutten av møtet ytret kritikk mot valgprosessen fra flere av de oppmøtte. Det ble blant annet påpekt at det var et labert oppmøte i salen og bare 207 av circka 16 000 medlemmer av Samfundet stemte i siste runde. Det ble også påpekt at et format med mer diskusjon mellom kandidatene kunne ha bidratt til å at man så mer forskjell på dem.

Tidligere leder av Samfundet Gabriel Qvigstad oppfordret så mange som mulig til å komme på neste ledervalg.

Siden ingen av de to kandidatene i siste runde fikk det nødvendige flertallet, er det nå mulig å melde sitt kandidatur på nytt til neste ledervalg.

Les første utspørring her

Powered by Labrador CMS