TOMME GANGER: Flere studenter opplever den digitale hverdagen som utfordrende.

Hver andre student sliter psykisk

SHoTs tilleggsundersøkelse viser at nesten halvparten av studenter opplever alvorlige psykiske symptomplager.

Publisert Sist oppdatert

En tilleggsundersøkelse i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) fra studentsamskipnadene viser at det siden 2018 er blitt en 13 prosent økning i alvorlige psykiske helseplager, der dette har gått fra 32 til 45 prosent. Det melder studentsamskipnadene i en pressemelding.

— Økningen i tilleggsundersøkelsen er større enn tidligere. Det må tas på største alvor, sier leder for SHoT 2021, Kari-Jussie Lønning, i pressemeldingen.

SHoT-undersøkelsen

  • Studentsamskipnadene Sammen, Sit og SiO står bak undersøkelsen
  • Undersøkelsen kartlegger studenters helse og trivsel
  • I dag er det tilleggsrapporten for 2021 som har blitt lagt frem
  • 62 498 norske studenter, både innenlands og utenlands, har svart på undersøkelsen

Stor økning fra 2010

I 2010 var tallet på alvorlige psykiske symptomplager én av seks studenter. I 2018 var tallet én av fire, og i 2021 er tallet hver andre student. Lønning mener dette må ses i lys av at det siste året har vært krevende med smitteverntiltak som har rammet studentgruppen hardt, og at tiltak for å bedre situasjonen må settes inn.

Hun viser også til svært bekymringsfulle tall knyttet til selvmord og selvskading blant studenter. Antallet studenter som oppgir at de har selvmordstanker har gått opp fra åtte prosent i 2010 til 15 prosent i dag.

Også fysisk helse er forverret blant studentene

Ifølge tilleggsundersøkelsen har også studentenes fysiske helse blitt forverret. Kartleggingen viser en markant nedgang i vurdering av egen fysisk helse. I 2018 vurderte 79 prosent av studentene at de hadde god fysisk helse. I 2021 er det blitt en nedgang, med 68 prosent som melder det samme.

— Stengte campus, mindre bevegelighet og stengte treningssentre kan se ut til å ha påvirket store deler av studentenes psykiske og fysiske helse, sier Lønning.

Savner kontakt med medstudenter og faglærer

Omkring halvparten av studentene i undersøkelsen oppgir at mer enn 80 prosent av undervisningen har vært digital. Åtte av ti studenter mener at den største utfordringen med digital undervisning har vært mangel på kontakt med medstudenter. Over halvparten av studentene savner også kontakt med faglæreren.

— Vi ser at dette særlig gjelder de yngste studentene. Gode overganger har alltid vært viktig for å få en god studiesituasjon, men nå tyder mye på at overgangen for de yngste studentene har vært veldig tøff, sier Lønning.

84 prosent av studentene oppgir også at de vil ta vaksinen mot covid-19.

Mener alle har et ansvar

54 prosent av studentene forteller at de ofte eller svært ofte savner noen å være sammen med, føler seg utenfor eller isolert. I 2018 var dette tallet 30 prosent. Dette er altså en økning på 24 prosent de siste tre årene.

Studentsamskipnadene påpeker at årets undersøkelse har mange negative resultater, men Lønning poengterer at studenter er en ressurssterk gruppe som tar i bruk mange verktøy for å hjelpe egen situasjon.

— Studentenes helse er et viktig perspektiv som må diskuteres grundig med studentene, studentsamskipnadene, utdanningsinstitusjonene og statsråden. Her har alle et ansvar for å sikre at vi tar vare på studentene våre, sier Lønning.

Powered by Labrador CMS