RESUOLUSJON: Storsalen skal stemme over et resolusjonsforslag kommende lørdag.
RESUOLUSJON: Storsalen skal stemme over et resolusjonsforslag kommende lørdag.

Storsalen skal stemme over støtte til Ukraina

Et resolusjonsforslag lagt fram til lørdagens samfundsmøte foreslår fordømmelse av Russlands invasjon.

Publisert Sist oppdatert

Styret i Studentersamfundet melder torsdag kveld på sin facebook-side at det kommende lørdag vil bli fremmet et resolusjonsforslag i forbindelse med konflikten i Ukraina. PR- og presseansvarlig Edgar Tandberg og huskoordinator Ane Hofsli Sætre i Styret står som forslagsstillere av resolusjonen.

«Studentersamfundet i Trondhjem samlet til Samfundsmøte i Storsalen lørdag 26. februar 2022 ønsker på nytt, som i resolusjonen vedtatt på Samfundsmøte lørdag 15. mars 2014, å erklære sin støtte og sympati til det ukrainske folk. Vi fordømmer Russlands pågående invasjon av Ukraina og undergravingen av landets suverenitet og uavhengighet. Vi krever at den norske regjering, med folkerettslige prinsipper til grunn, gjør sitt ytterste for å bidra til en internasjonal fordømmelse av Russlands handlinger, samt at Norge aktivt slutter seg til det europeiske sanksjonsregimet rettet mot Russland».

Videre skriver Styret at de ønsker alle studenter i Trondheim velkommen til å delta på lørdagens Samfundsmøte.

Bygger på resolusjon fra 2014

Resolusjonen fra 2014 nevnt i det nye forslaget kom i forbindelse med den russiske annekteringen av Krim, og ble i sin tid fremmet av Eivind Rindal. Ordlyden i resolusjonen fra 2014 er:

«Studentersamfundet I Trondhjem samlet til Samfundsmøte lørdag 15. mars 2014 ønsker å erklære sin sympati og støtte til det ukrainske folket. Vi mener at folket i Ukraina har rett til å velge sine egne myndigheter på demokratisk vis. Omverden må respektere den demokratiske folkemeningen og Ukrainas suverenitet. Ukrainske myndigheter har også et ansvar for å sikre at minoritetsgrupper ikke blir utsatt for overgrep eller diskriminering».


Resolusjonsforslag på Samfundet

  • Samfundsmøtet er Samfundets høyeste organ. Dette betyr at det er Samfundsmøtet som vedtar resolusjoner.
  • Alle medlemmer av Samfundet har stemmerett på Samfundsmøtet.
  • «Resolusjoner er alle selvstendige meningsytringer som blir vedtatt av Studentersamfundet, og som direkte tar sikte på utenverdenen. Resolusjonsforslag skal være Styret i hende senest fire dager før møtet, og forslag til endret ordlyd senest to dager før møtet» (Samfundets lover §15.2).
  • «Alle valg og vedtak i Studentersamfundet skal straks føres inn i Studentersamfundets vedtaksprotokoll. Utskrift av vedtaksprotokollen skal bekjentgjøres på Studentersamfundets oppslagstavler senest 48 timer etter samfundsmøtet og skal stå der en uke. Vedtatte resolusjoner skal sendes ut til: angjeldende myndigheter, lokale media, Norsk telegrambyrå og utvalgte riksdekkende media senest dagen etter samfundsmøtet» (Samfundets lover §21).

Kilde: samfundet.no og raadet.samfundet.no

Powered by Labrador CMS