MEDLEMMENE SKAL BESTEMME: Det er Storsalen som skal bestemme hva pengene fra kampfondet skal gå til.
MEDLEMMENE SKAL BESTEMME: Det er Storsalen som skal bestemme hva pengene fra kampfondet skal gå til.

Samfundet skal stemme over å gi penger til Samtykkealliansen

I dag skal Storsalen votere over om Studentersamfundet skal gi penger fra kampfondet til Samtykkealliansen. – Kampen er ikke over selv om åttende mars er over.

Publisert Sist oppdatert

Medlem Katja Brødholt ved Samfundet har fremmet forslaget som sier at Samfundet vil gi 10.000 kroner fra Studentersamfundets kampfond til Samtykkealliansen via Amnesty. Pengene skal gå til arbeid for utviklingen av en helhetlig samtykkelov opp mot straffelovrådets fremlegging desember 2022.

VIKTIG SAK: Katja Brødholt vil at Samfundet skal gi 10.000 kroner til arbeidet for samtykkelov i Norge.
VIKTIG SAK: Katja Brødholt vil at Samfundet skal gi 10.000 kroner til arbeidet for samtykkelov i Norge.

– Åttende mars gikk Samfundet bak parolen «Ja til samtykkelov nå». Det er viktig å gå i tog, men vi kan gjøre mer. Kampen er ikke over selv om åttende mars er over, sier Brødholt.

Samfundetleder Fredrik Akre sier at forslaget har bakgrunn i en resolusjon som ble vedtatt av Storsalen i 2018. Der ble det vedtatt at Samfundet ser på sex uten samtykke som voldtekt. Da oppfordret Samfundet norske myndigheter til å revurdere lovgiving om seksuelle overgrep og trakassering.

– Flere land har allerede strengere lovgiving på dette. Dette er en sak unge engasjerer seg i, men også en sak som må settes på dagsorden. Om dette forslaget blir vedtatt, er det et tydelig tegn på at studentene ønsker at politikerne tar mer tak i et neglisjert tema, sier Akre.

Medlemmene bestemmer

Ifølge statutt nr. 3 i Samfundets «Statutter om kampfond» står det at «Kampfond skal ikke brukes til drift av faste organisasjoner og lag, men til streiker, aksjoner og andre saker som trenger rask støtte». Samtykkealliansen er ifølge sine nettsider en allianse initiert av flere organsiasjoner, som blant annet Amnesty, Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom og Norske Kvinners Sanitetsforening.

Akre understreker at kampfondet står over styret i Samfundets lov, og at det derfor ikke er opp til dem å bestemme om forslaget skal støttes eller ikke.

– Det er medlemmene på Samfundet, representert i Storsalen, som velger om forslaget havner innenfor reglementet om hva pengene i kampfondet skal brukes til, og om saken er innenfor den tidskritiske rammen, forteller Akre.

Han forteller at de har hatt kontakt med Brødholt underveis.

– Det er et medlem som legger fram forslaget, men vi har hjulpet henne å få kontroll på formalitetene, sier han.

Brødholt forklarer at forslaget blir lagt fram nå fordi debatten om samtykkelov er høyst aktuell, spesielt på grunn av kvinnedagen åttende mars og kvinneuka på Samfundet. Hun forteller at hun har gjort undersøkelser for å forsikre seg om at donasjonen følger mandatet og statuttene til Kampfondet. Hun har vært i kontakt med både Styret og Rådet underveis.

VIKTIG Å BENYTTE SEG AV MULIGHETEN: Samfundetleder Fredrik Akre forteller at alle medlemmer kan komme med forslag for bevilling av penger fra Kampfondet.
VIKTIG Å BENYTTE SEG AV MULIGHETEN: Samfundetleder Fredrik Akre forteller at alle medlemmer kan komme med forslag for bevilling av penger fra Kampfondet.

Innflytelse over byen og studentene

Samtykkealliansen består av flere organisasjoner og er politisk uavhengige. På sin nettside skriver de at de krever at Norges straffelov endres slik at den fastslår at seksuell omgang uten samtykke er voldtekt.

– Jeg føler at man ikke har brukt kampfondet så mye de siste årene, så da tenker jeg at man kan bruke disse pengene nå. Samfundet har innflytelse på byen og studentene, og kan bruke det til mer enn å gå bak en parole, sier Brødholt.

Kampfondet er et fond som Studentersamfundet setter av en viss mengde penger til hvert år. Akre forteller at alle medlemmer kan legge fram forslag om bevilling av penger, og at disse forslagene legges fram som andre resolusjonsforslag i Storsalen. Under pandemien har det midlertidig vært færre slike forslag, fordi loven krever at et visst antall medlemmer møtes for å votere over forslagene.

– Jeg synes det er veldig kult at medlemmer benytter seg av muligheten. Nå har det vært flere forslag om bruk av kampfondet de siste ukene. Etter at det forrige forslaget ble votert over, ble det sendt penger til Røde Kors sitt arbeid i Ukraina, forteller Akre.

En unik mulighet

Brødholt tror mange er redde for negative konsekvenser knyttet til en samtykkelov fordi det finnes mange myter og misforståelser om hvordan loven fungerer. Selv om det er et ladet tema, tror Brødholt at studentene kan utrette en forskjell.

– Jeg har bodd flere steder i verden, men har aldri hørt om en slik mulighet hvor studenter i fellesskap kan donere penger. Vi kan vise politikerne og hele samfunnet hva vi synes om saken, og regjeringen vil forstå at dette er noe vi må jobbe med, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS