MISTILLIT: Kafé og Serveringsgjengen ved Samfundet fremmer mistillitsforslag mot leder av Studentersamfundet etter en hendelse 8. oktober.

KSG fremmer mistillitsforslag mot samfundetleder

– Som leder av Samfundet har jeg ikke levd opp til den standard som kan forventes av meg, svarer han

Publisert Sist oppdatert

Torsdag 27.10 ble dagsorden for Samfundsmøte 29.10 publisert. Du kan lese mer om møtet på lørdag her.

Under Samfundsmøtet lørdag 22. oktober ble det informert om at Rådet ved Studentersamfundet idømte et medlem utestengelse i en uke. Det ble også beskrevet at det var skjerpende at medlemmet innehar et tillitsverv på huset. Det ble ikke videre opplyst på Samfundsmøte hva som var årsaken til utestengelsen.

Under Dusken kan nå bekrefte at utestengelsen dreier seg om leder av Studentersamfundet, Jonas Strøm Scheie, etter en hendelse som fant sted i et av Kafé- og Serveringsgjengen (KSG) sine områder på Samfundet natt til 8. oktober. Rådet mottok en anmeldelse fra husmann den 11. oktober, med bakgrunn i hvordan Strøm Scheie skal ha oppført seg mot en annen frivillig.

Se tilsvar fra Jonas Strøm Scheie lengre ned i saken.

Kastet et glassfat

I Rådets vedtak står det samfundetlederen kastet et glassfat i vedkommendes retning slik at det traff fornærmede i ansiktet før fatet falt i bakken og knuste. På bakgrunn av anmeldelsen vedtok rådet å utestenge Scheie fra Studentersamfundets område og virke, bortsett fra medlems skjøte av verv i én uke. Rådet fant det skjerpende at Scheie har et tillitsverv.

Grunnlaget for vedtaket baserte seg på anmeldelsen fra Husmann, avhør av de involverte i saken og vitneforklaringer. Styret av Samfundet erklærte seg selv inhabile, og Rådet behandlet derfor saken direkte.

Avtroppende gjengsjef i KSG, Sebatian Småland, kan bekrefte at KSG-styret kommer til å presentere et mistillitsforslag i Storsalen mot leder av Studentersamfundet førstkommende lørdag. Hendelsen involverte et medlem i KSG. Småland påpeker at alternative historier kan ha forsterket inntrykket av saken.

– Det er en del feilinformasjon rundt hva som faktisk skjedde.

Han understreker at hensikten bak mistillitsforslaget i hovedsak handler om å gjøre det klart at oppførselen til Scheie ikke godtas.

– Vår hensikt som et styre, er å representere den fornærmede på en saklig og ryddig måte.

Ikke skjedd på 15 år

Forslag om mistillit Samfundets, et annet organ eller en tillitsrepresentant, skal sendes inn senest fire dager før Samfundsmøtet. I likhet med andre forslag og interpellasjoner, behandles mistillit som et resolusjonsforslag på samfundsmøtet. Forrige gang det ble fremmet mistillitsforslag mot samfundetstyret var i 2007.

Dersom mistillitsforslaget skal gå igjennom kreves det 100 stemmer og alminnelig flertall. Gjennom studentersamfundet defineres alminnelig flertall som at minst halvparten av avgitte stemmer må være for forslaget.

– Det må være flere stemmer for resolusjonsforslaget, enn stemmer imot og blanke stemmer til sammen, forklarer leder av Rådet, Sveinung Heide Vaskinn.

Dersom mistillitsforslaget går igjennom mot sittende leder, må han gå ut av stillingen. Da vil også hele styret gå av. Da er det leder av Rådet, som nå er Heide Vaskinn, som vil lede et nytt valg.

– Dersom mistillitsforslaget går igjennom må vi i rådet finne et nytt tidspunkt for valg.

Samfundetleder beklager

Utestengelsen av Jonas Strøm Scheie varte tilogmed 23. oktober 2022. Han gir sin versjon til Under Dusken hva som skjedde.

– Natt til 8. oktober var vi flere som stod i en toalett-kø, der kastet vi en tallerken av glass mellom hverandre. Ved en feil bommet jeg og traff en annen person i ansiktet, skriver Strøm Scheie i en e-post.

Han forteller videre at han straks beklaget hendelsen til vedkommende, og at det var helt utilsiktet fra hans side.

– Som leder av Samfundet har jeg ikke levd opp til den standard som kan forventes av meg og det beklager jeg sterkt.

Han mener derimot ikke at det grunnlag for mistillit i saken.

– Jeg kan ikke se at det er grunnlag for mistillit. Episoden har ingen sammenheng med utøvelsen av mitt verv som leder av Samfundet, og er ikke egnet til å svekke den tillit som Samfundets medlemmer har gitt meg til å lede Samfundet.

Saken ble oppdatert 25.10 12:06 med sitat fra Jonas Strøm Scheie der han presiserer at han ikke ser grunnlaget for mistillit i saken.

Jonas Strøm Scheie er tidligere medlem av Studentmediene i Trondheim.

Powered by Labrador CMS