Samfundetleder

Lokalpolitikk er også studentpolitikk

Visste du at som student er du en del av Trondheims største politiske organisasjon? Dersom Studentersamfundet var et politisk parti og alle medlemmene våre hadde stemt, ville vi vunnet lokalvalget i Trondheim hvert år.

Publisert Sist oppdatert

Jeg har ingen ambisjoner om å vinne lokalvalget til høsten, men det er verdt å tenke på hvor mange vi studenter egentlig er og hvilken påvirkningskraft vi kan ha i lokalpolitikken i Trondheim. Til høsten er det lokalvalg; det er noe som går mange studenter forbi. I dag stemmer bare 47 prosent av aldersgruppen 22 til 25 ved lokalvalg, og mange av oss er registrert i hjembyen vår og ikke lokalt her i Trondheim. Likevel er Trondheim også vår by så lenge vi bor og studerer her, og vi utgjør i dag nesten en femdel av byens befolkning. Det er verdt å bruke den stemmen vi har som en samlet studentmasse for å ta del i lokaldebatter og fremme studentenes interesser i byen.

Uansett hvordan valget går i høst, får vi en ny ordfører og sannsynligvis en ny sammensetning i bystyret. Det gir oss nye muligheter til å påvirke hvilke saker som skal være viktige i denne valgkampen og i lokalpolitikken de neste årene. Bystyret har ikke noe imot å høre på studentene, men hvordan skal vi bli hørt hvis vi ikke lager lyd? Som studenter er vi ikke bare en stor del av Trondheims befolkning, men vi er også unge og nytenkende stemmer. Vi har et annet perspektiv på campussamling, byutvikling og boligpolitikk; disse perspektivene er det viktig å få frem. Hele byen vinner på at vi tar del i de politiske diskusjonene og snakker høyt om hva vi mener.

Vi har i dag organisasjoner som jobber opp mot politikere om saker som angår studenter, inkludert Samfundet. Likevel trenger vi at enkeltstudenter kommer på banen for at vi skal vite hva dere mener og få frem de ulike stemmene i studentmassen. Vi kan ikke forvente å bli hørt av politikerne eller representert av studentorganisasjoner hvis vi ikke sier hva vi mener. Om det er ved å skrive et leserinnlegg om at bussprisene er for høye eller ved å fremme en resolusjon på Samfundsmøtet for å gi et signal om hva vi skal jobbe for, så må vi vise Trondheim by at vi har en viktig stemme i hvordan fremtiden til Trondheim kan bli enda bedre.

LES OGSÅ: Vi må gjøre mer enn å erklære Borten Moe non grata

Powered by Labrador CMS