Samfundetleder:

Studenter blir nedprioritert om vi ikke sier fra

Regjeringen varsler kutt i campusprosjektet til NTNU. Hvor var dette i høstens partiprogram?

Publisert

Arbeiderpartiet mener at innovasjon skal løse klimakrisen, og Senterpartiet vil jobbe for at forskning utgjør en større andel av BNP enn i dag. Åtte dager før valget var partiene på debatt på Samfundet og lovet også der å prioritere høyere utdanning. Dette skjedde ikke.

Jeg forstår ikke hvordan de kan gå til valg på en storstilt satsning på forskning, for så å slå beina under det største universitetsprosjektet i landet.

LES OGSÅ: Forskere og aktivister streiket for klima

Om huseiernes landsforbund, NHO eller hytteeierne utsettes for et løftebrudd, så svarer de skarpt og river til seg førstesida av Aftenposten. Det ble stort oppstyr da man ikke kunne dra på hytta da koronapandemien brøt ut. Men studentene som satt værfast i studiebyen og ble bedt om å ikke dra hjem for å unngå smitte, de ble fort glemt.

Vi studentene må selv ta en del av ansvaret for at vi kastes til ulvene når vi ikke tør å si fra. Vi er alltid nyanserte og forsiktige, og derfor er det lett å nedprioritere oss. Vi må jobbe for at studentenes stemme blir hørt, og at vi ikke kuttes fra budsjettet bare fordi det er lettvint.

LES OGSÅ: Kollektivtransport og vegetarmat i Velferdstinget

Jeg gav selv min stemme til venstresiden, men partilojalitet kan gjøre blind. Det er ikke velgernes jobb å være lojale, men partienes jobb å gjøre seg fortjent til det. I dagens situasjon tar jeg mye heller en minister fra høyresiden som har troa på forskning.

Forrige lørdag ble det lagt frem et forslag på Samfundsmøte om å kreve at kuttene i campusprosjektet stanses, og at Samfundet stiller seg kritiske til Ola Borten Moe sitt arbeid som forsknings-og høyere utdanningsminister. Forslaget fikk stor støtte, men det var ikke tilstrekkelig oppslutning til at det gikk gjennom. Jeg håper likevel dette kan være et steg mot at studentenes stemme høres.

Fra partiprogrammene

TRE PUNKTER FRA ARBEIDERPARTIETS PARTIPROGRAM:

  • «Forskningsløft for klima»
  • «Øke andelen offentlige forskningsmidler som brukes på klima og natur, vesentlig.»
  • «(Norge trenger en) storstilt satsing på utdanning, forskning og kompetanse. Vi vil trenge flere lærlinger og fagarbeidere, flere som tar etterog videreutdanning og en sterkere satsing på høyere yrkesfaglig utdanning og forskning”»

TRE PUNKTER FRA SENTERPARTIET PARTIPROGRAM:

  • «Øke basisfinansiering av universitetene og høyskolene.»
  • «Universitets- og høyskolesektoren har behov for mer tillit og mindre detaljstyring»
  • «Styrke forsknings- og utviklingsarbeidet for å nå målet om at forskning skal utgjøre 3 prosent av BNP innen 2030.»

Skriv til oss:

Ønsker du å ytre deg i Under Dusken?

Send ditt innlegg til debatt@studentmediene.no

Retningslinjer for debattinnlegg finner du her.

Powered by Labrador CMS