FULLT: En fullsatt Storsal vedtok å kaste Samfundetleder Jonas Strøm Scheie. 53 prosent stemte for mistillitsforslaget.

Samfundetlederen må gå av

Storsalen har besluttet å kaste Samfundetleder. Nytt valg avholdes onsdag 2. november.

Publisert Sist oppdatert

Lørdagens Samfundsmøte gikk med til å behandle mistillitsforslaget mot samfundetleder Jonas Strøm Scheie.

Samfundets lover krever at et mistillitsforslag må få alminnelig flertall ved minst 100 stemmeberettigede oppmøtte medlemmer for å kunne vedtas.

Møtet ble ledet av Maya Sol Sørgård, som er en ekstern ordstyrer, og referert av tidligere Samfundetleder Eirik Sande.

Mistillitsforslaget, som har vært omtalt i Under Dusken denne uken, ble fremmet av styret i Kafé- og Serveringsgjengen (KSG) i sin helhet på vegne av et av deres medlemmer på talerstolen i Storsalen. Videre gjenga de sitt medlems hendelsesforløp natt til 8. oktober.

Samfundetleder gikk deretter på talerstolen for å gjengi sin versjon fra samme hendelse. Han forklarer at versjonen han la fram for Storsalen, er versjonen han har konsekvent gjengitt, blant annet til Under Dusken og Rådet.

Talerstolen åpnet

Samfundetmedlem Ola Mæle ønsket at Storsalen brukte eget hode i avstemningen som skulle holdes senere den kvelden.

Tidligere UKEsjef Max Meinich gikk opp på talerstolen for å uttrykke sin fulle tillit til Rådet og deres vurderinger gjort i denne disiplinærsaken. Han peker på hans tidligere erfaringer med Rådet som et profesjonelt organ, både som førsteinstans og som mulig klageinstans.

REPRESENTANT: Gjengsjef i KSG, Sebastian Småland, representerte den fornærmede i disiplinærsaken sammen med resten av KSG-styret.

Rådet presiserte at de vanligvis ikke er førsteinstans, men kun et klageorgan. Grunnet Samfundetstyrets inhabilitet, splittet Rådet seg i to, slik at de har hatt mulighet til å både kunne fungere som førsteinstans og klageorgan.

Samfundetmedlem Nora Sofie Trohaug etterlyste dialog om alkoholkonsumet og ukultur på huset i lys av at alkoholpåvirkning gjør at det hersker uklarhet om narrativene.

Deretter spurte samfundetmedlem Sebastian Bugge Jonas Strøm Scheie fra talerstolen om hvordan han ønsket å jobbe for å øke tilliten mellom Samfundetstyret og de ulike gjengene, og fortalte at en slik sak og hendelse har svekket tilliten han har blant medlemmene.

Scheie svarte at det finnes flere fora for å kunne sørge for mindre avstand mellom de ulike gjengene og Samfundetstyre, og at dette er fora han ønsker å delta i oftere.

Samfundetmedlem Frida Bull fortalte at de ulike hendelsesforløpene beskrives som vidt forskjellige. Videre fortalte hun at det er en grov anklage som er framsatt, og at hun ikke ser noen grunn til at KSG skulle fremsette et mistillitsforslag med mindre en alvorlig hendelse har funnet sted.

Samfundetmedlem Magnus Thorslund presiserte at Samfundet som et helhetlig organ er robust og ville kunne klare å håndtere en situasjon der Samfundetstyre ville vært nødt til å tre av.

Samfundetmedlem Jens Waage hevdet at et nytt styre vil kunne potensielt bedre strukturen i varslingssystemene på Samfundet.

Gjengsjef i KSG, Sebastian Småland, understreker at mistillitsforslaget blir benyttet som et politisk pressmiddel da han hevder at deres rolle vil være å ivareta fornærmedes interesser. Han hevder at det at forslaget eksisterer i seg selv, bidrar til diskusjon rundt temaer som så langt ikke har blitt godt nok behandlet på Samfundet.

Samfundetmedlem Odin Østvedt påpekte at det ikke foreligger noen konkrete bevis til hendelsen, og at det dermed ligger i medlemmenes interesse å ta dette i betraktning under avstemningen.

Videre hevdet Samfundetmedlem Cecilie Bjørnsdotter Raustein at det er legitimt å ta konsekvensene ved vedtaket i betraktning. Likevel forsto hun også de som har svekket tillit til Samfundetlederen. Hun understreket nødvendigheten med tillit til det øverste organet.

Strøm Scheie avsluttet talen med å presisere at han tok sakens kjerne og opplevelsen som fornærmede har hatt under situasjonen med alvor. Han erkjente at han hadde gjort en tabbe og håpet at han, sammen med styret, fikk mulighet til å fullføre vervet som ble påtatt.

SVARER: Tidligere samfundetleder Strøm Scheie ytret seg flere ganger på talerstolen lørdag kveld.

53 prosent stemte for forslaget

Votering ble gjennomført blant de stemmeberettigede medlemmene, og etter at tellekorpset trådte i funksjon, viste opptellingen av Storsalen at det var 336 stemmer for mistillitsforslaget, mens det var 240 i stemmer imot. 58 av studentene avga blank stemme.

Rådet, som er et av Samfundets tre styrende organer, vil dermed arrangere nyvalg til 2. november klokken 18:00 og valget av ny Samfundetleder vil skje lørdag 5. november, om ikke det blir valgt allerede på onsdag. Samfundetstyret går også av som følge av vedtaket, og det vil rekonstitueres i etterkant av nyvalget, ettersom Samfundets Debattkomité anses som en forlengelse av styret, går også disse av.

Nyvalgt leder velger sammensetningen av Styret selv, og forslagene skal også stemmes over av Storsalen. Det er fortsatt mulig for tidligere styremedlemmer å kunne bli valgt inn til kommende Samfundsstyre.

Cecilie Bjørnsdotter Raustein og Jens Waage er medlemmer av Studentmediene i Trondheim. Magnus Thorslund er tidligere medlem av Studentmediene i Trondheim.

Powered by Labrador CMS