SAMLET: Maya Sol Sørgård og Brynjar Morka Mæhlum fra organisasjonskollegiet var ordstyrere.

Dette kan fremtidige semesteravgifter brukes til

Spørsmålet om tannhelserefusjonsordningen delte velferdstinget på tirsdagens møte.

Publisert Sist oppdatert

På tirsdag denne uken samlet Velferdstinget seg for andre gang dette semesteret. Her ble blant annet avtaler med både Sit og NTNUI, tannhelserefusjon og fremtiden til semesteravgiften diskutert.

På tirsdag denne uken samlet Velferdstinget seg for andre gang dette semesteret. Her ble blant annet avtaler med både Sit og NTNUI, tannhelserefusjon og fremtiden til semesteravgiften diskutert.

Samarbeidsavtale mellom Velferdstinget og Sit

På semesterets første møte i august gjorde Velferdstinget en årlig vurdering av samarbeidsavtalen med Sit. Dokumentet forklarer formålet for samarbeidet, i tillegg til hvordan det skal fungere. I fjor ble avtalen skrevet om for å rette opp tvetydigheter, og for at Velferdstinget skulle utøve mindre detaljstyring av studentsamskipnaden.

Arbeidsutvalgets beslutning var at Velferdstinget skulle godkjenne samarbeidsavtalen med Sit. I løpet av valget som ble holdt under tirsdagens møte, var det én person som stemte mot forslaget, og ni personer som stemte for. Samarbeidsavtalen mellom Velferdstinget og Sit ble dermed vedtatt.

Økonomisk avtale med NTNUI

Velferdstinget har en økonomisk avtale med NTNUI. Avtalen utgår dette året, og den fremtidige satsingen måtte derfor vurderes. I den forbindelse hadde NTNUI etterspurt en større pengesum fra Velferdstinget enn det de har mottatt i tidligere år.

Saksbehandler Ferdinand Marnburg understreket at NTNUI er et viktig sosialt tilbud for studentene. Likevel mente han at det ikke var nødvendig å bistå organisasjonen med ytterligere økonomisk støtte.

– De har gått i overskudd de siste to årene, og har en markant egenkapital. Derfor ser vi ikke at det er nødvendig. De har bedt om mer fordi de pleier å gå i underskudd og har budsjettert for det, forklarer saksbehandleren.

En økning av støttesummen til NTNUI vil bety at man blir nødt til å nedprioritere noe av det andre semesteravgiften går til.

Marnburg legger frem at Velferdstinget i stedet for å øke den faste summen, heller kan se på fremtidige muligheter til å støtte konkrete tiltak eller prosjekter med engangsstøtte. Dette vil gi Velferdstinget en mer fleksibel måte å støtte NTNUI på ytterligere.

Avstemningen resulterte i vedtaket om at NTNUI skulle få det samme beløpet som tidligere. Tolv personer stemte for vedtaket, og ingen stemte imot eller avholdte seg fra å stemme.

Visma-lisenser til studentfrivilligheten

Visma er et digitalisert system som skal forenkle regnskap. I et prøveprosjekt det siste året har flere linjeforeninger fått lisens til dette programmet via Sit. Tidligere har det vært øremerket 60 000 kroner til prosjektet, og spørsmålet om fortsettelsen av prøveprosjektet og bevilgning av flere midler ble diskutert under møtet.

Saksbehandler Line Nilsen mener at velferdstinget burde fortsette å støtte linjeforeninger, men at organisasjonen burde vurdere om det er gjennom VISMA-lisens eller andre tiltak. En foreslått løsning er økonomikurs for linjeforeninger.

Direktør for Velferdsgruppen Gunnar Østerberg Øverli ved Sit forklarer at programmet gir Sit mulighet til å bistå linjeforeninger som har økonomiske utfordringer.

Det ble også diskutert om det burde stilles krav til linjeforeningene som benytter seg av tilbudet, samt om det finnes andre alternativer til programmet.

Dette var en diskusjon det ikke ble holdt avstemming rundt.

Tannhelserefusjonsordning

På møtet ble også tannhelserefusjonsordningen diskutert. Marnburg forklarer at dagens ordning ble vedtatt i april 2017, og det har blitt bevilget mellom 4-5 millioner kroner hvert år siden. Det siste året har ordningen blitt finansiert med rundt 4 millioner kroner. Den finansieres også gjennom semesteravgifter.

– Resultatene av Shot-undersøkelsen ble publisert tidligere i september, og viser til at rundt 30 prosent av studenter sier de ikke kunne klart å håndtere en uforventet utgift. Det er derfor denne ordningen finnes, forklarer Marnburg.

Likevel understreker han at finansieringen ikke er tilstrekkelig for å gi støtte til alle studenter.

– Det er en markant økning av studenter som benytter seg av tannhelsetjenester. Vi har ikke nok penger til å dekke alles behov for tannhelseutgifter.

I lys av nye tannhelsereformer som har redusert prisen på tannhelsetjenester, samt resultatene fra Shot-undersøkelsen, ønsker Marnburg at pengene avsatt til tannhelserefusjonsordningen skal bevilges til andre formål.

I saksdokumentet står det at en styrking av Sit psykisk helsetjeneste og Sit råd, nye økonomiske avtaler med studentidrettslagene, samt vedtaket om billigere sanitærprodukter, bare er noen av de mange tingene som har et konkret behov for økonomisk styrking.

Mens noen medlemmer i Velferdstinget argumenterer for at pengene burde bli brukt til andre formål, argumenterer andre for at store tannhelseutgifter kan forsterke sosioøkonomiske forskjeller blant studenter.

– Ordningen hjelper ikke mange, men for de den hjelper, hjelper det skikkelig. Likevel så er vi ikke den fallskjermen vi har lyst til å være med denne tjenesten i dag, sier tidligere leder Ellinor Lindström.

Semesteravgift 2023

Videre diskuterte Velferdstinget også hvordan inntekter for semesteravgiften skal bevilges i 2023. Her ble det foreslått en rekke ulike muligheter, blant annet eksamensgaranti i Ålesund, mer satsing på Sit sine psykososiale tilbud, og å redusere bevilgninger til tannhelserefusjonsordningen.

– Hvis vi kan tilby eksamensgaranti til så mange som mulig så hadde det vært veldig bra, og drømmen er å få det til også i de andre byene, sier medlem Theo Nørving Viken.

Nestleder Una Onsrud ved Studentersamfundet foreslo også Samfundet som en mulig satsing.

– Nybygg trenger sårt mange millioner for å bli ferdig. Jeg vil understreke at studentfrivilligheten er et viktig sted å legge penger. Det er et samlingspunkt for studenter som kan forebygge ensomhet og dårlig psykisk helse blant studenter, foreslo Onsrud.

Powered by Labrador CMS