Økte psykiske problemer og økt seksuell trakassering

Shot-undersøkelsen ble lagt frem i dag.

Publisert Sist oppdatert

Nesten 60 000 norske studenter fra inn- og utland svarte mellom 6. februar og 19. april i år på Folkehelseinstituttets (FHI) Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (Shot). Resultatene ble lansert på en konferanse i dag klokken 11:00.

Helseminister Ingvild Kjerkol, generaldirektør i FHI Camilla Stoltenberg, forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe, leder i Norsk studentorganisasjon (NSO) Maika Marie Godal Dam, nestleder i Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) Thea Tuset og styregruppeleder for Shot-undersøkelsen Kari Jussie Lønning var deltakende i en panelsamtale etter at rapporten ble lagt frem.

Majoriteten er fornøyde

Tre fjerdedeler av deltakende studenter oppgir at de er fornøyde med studiestedet sitt. I tillegg opplever en klar majoritet av studentene at de ble svært godt mottatt på nåværende studieprogram da de startet. De fleste, altså 86 prosent, følger normert studieprogresjon på 30 studiepoeng i semesteret.

GJENNOMFØRER: Borten Moe bemerker at norske studenter blir godt ivaretatt på studiestedet.

– Vi ser at de fleste har det bra og blir godt ivaretatt av studiestedet sitt. Det ser vi også på gjennomføringsgrad, hvor norske studenter presterer stadig bedre, uttrykker minister Ola Borten Moe.

Studentene oppgir en høyere tilfredshet enn i 2018, men resultatene er fortsatt lavere enn Shot-undersøkelsene i 2010 og 2014.

DE SOM SLITER: Lønning forteller at de som sliter, sliter mer.

Andelen studenter med god livskvalitet har holdt seg stabilt på 4 av 10 studenter de siste Shot-undersøkelsene, og gjør det fortsatt nå. Likevel er det en voksende andel studenter som oppgir dårligere livskvalitet. I årets undersøkelse oppgir 17 prosent at de plages svært mye med eksamensangst, og 48 sliter med prestasjonsangst. Det er ikke undersøkt stress i forbindelse med studiene.

– Studentene forteller med sine svar at de har det bra, men tallene viser at de studentene som sliter, sliter mer, sier Kari Jussie Lønning.

Én av tre har psykiske plager

Shot-undersøkelsen viser at siden undersøkelsen i 2010, har andelen studenter med psykiske plager økt fra én av seks til i overkant av én av tre. Det er også en økning av selvrapporterte psykiske lidelser, hvor hver femte student rapporterer å ha en psykisk lidelse.

Også andelen studenter som føler seg ensomme, isolert eller utenfor har økt fra 30 prosent i 2018 til 36 prosent i 2022. Dette er fortsatt et betydelig lavere oppgitt tall, enn resultatene fra en tilleggsundersøkelse i 2021, hvor 54 prosent oppga det samme.

Leder i Norsk studentorganisasjon Maika Marie Godal Dam opplever resultatene som forventet.

LØSNINGER: Godal Dam ønsker at studentene får det bedre til neste SHoT-undersøkelse.

– Forrige helsemelding sier at studenters helse og trivsel skiller seg særlig fra resten av befolkningen. Studenters helse er et sammensatt problem som vi ikke kan se isolert, forteller Godal Dam.

Videre forteller Godal Dam at hun ønsker studenter sier ifra at studiestøtten må økes, og leiemarkedet må bedres. Hun håper løsninger er på plass innen nye resultater kommer fra neste Shot-undersøkelse.

Flere har opplevd seksuell trakassering.

Rapporten beskriver at omfanget av seksuell trakassering har økt betydelig siden forrige Shot-rapport i 2018. Totalt oppgir nærmere 30 prosent av deltakerne å ha opplevd seksuell trakassering mot 24 prosent i 2018. Resultatene for kvinner og menn utspiller seg forskjellig, der 9 prosent av menn har opplevd seksuell trakassering, har hele 39 prosent av kvinnene opplevde det samme.

De hyppigst forekommende typene av seksuell trakassering er verbal seksuell trakassering, uønsket berøring og nærgående blikk eller kroppsbevegelser.

Totalt 7,4 prosent av kvinner og 0,8 prosent av menn oppgir å ha blitt utsatt for voldtekt, mot 4,7 og 0,4 prosent i 2018.

Fagskolene inkluderes

Tallene som Shot-undersøkelsen presenterer går igjen hos fagskolestudentene. Dette er første gang fagskolene også en del av undersøkelsen.

Livssituasjonen til fagskolestudenter skiller seg fra studenter ved høyskoler og universiteter, da 71 prosent av fagskolestudentene studerer på deltid eller har andre forpliktelser. Tuset uttrykker likevel at mange fagskolestudenter opplever lav livskvalitet og sliter med uhelse på lik linje med universitets- og høyskolestudentene.

– Det betyr mye for oss å være en del av undersøkelsen, og det er mange fagskolestudenter som kan kjenne seg igjen i resultatene Shot undersøkelsen viser, sier leder i ONF Thea Tuset.

Powered by Labrador CMS