Nyhetskommentar:

Studentvelferden er viktigere enn noen gang

Langtidsvirkningene etter en studiehverdag preget av koronatiltak er fremdeles vanskelige å spå. Hvordan har det gått med studentmangfoldet og utdanningskvaliteten?

Publisert

Alle skal ha mulighet til å ta utdannelse i Norge, og en viktig forutsetning for å lykkes som student er at man finner seg til rette i de rammene som studie­livet legger opp til. Studentmassen er en mangfoldig gruppe, og det som på­virker oss vil også gi ring­virkninger i resten av samfunnet.

Studentenes helse- og trivsels­undersøkelse (SHoT) gjennom­føres i år mellom 8. februar og 13. mars. Her tas det opp temaer som økonomi, studie­liv, psykisk og fysisk helse, samt pandemiens påvirkning. Dette er en av våre viktigste muligheter til å påvirke student­velferden. En «koronaversjon» ble gjennom­ført i 2021. Da rapporterte mange studenter om mangelfull og lite engasjerende undervisning, og rundt halvparten følte på ensomhet.

Responsraten på SHoT-under­søkelsene pleier å være høyere blant kvinner enn menn. Gitt at vi skårer dårligere på de fleste av områdene, vil jeg spesielt oppfordre gutta til å ta opp pennen i år. Vi trenger å bli sett på våre egne premisser, men i skjærings­punktet mellom knappe ressurser og stor pågang er det data­grunnlaget som blir av­gjørende. Forskerne vet mye om våre vansker, men mindre om våre behov.

LES OGSÅ: Hovedattraksjonene under den årlige Karrieredagen på Dragvoll var foredrag med kjente personer. Ingen av dem har utdanninger som tilbys ved Dragvoll.

Studentvelferden blir til i samarbeid mellom student­samskipnadene og utdannings­institusjonene, staten og kommunene. Vi benytter oss av til­budene i varierende grad og til forskjellige tider gjennom studiene. Det er derfor viktig at de som skal tilby disse tjenestene vet hvor skoen trykker. Noen får barn eller blir syke i studietiden, andre trenger et billig sted å bo, rimelig kollektivtransport eller tilgang på sosiale møteplasser.

Studentene er en ressurssterk gruppe, men vi er avhengige av å ha arenaer hvor vi kan engasjere oss. Idrett, kultur og frivillig engasjement gir på­fyll i hverdagen og hjelper med å sette studiene i perspektiv. Hvis vi først faller utenfor, må velferden ha gode tilbud tilgjengelig, men disse forutsetter at vi selv ser behovet og har tro på effekten.

Preventive tiltak er helt avgjørende i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Vi må styrke studentfrivilligheten. Den utgjør en lavere terskel for mange. I år blir det ekstra viktig å følge med på om tendensene fortsetter. Mange har godt av å komme seg ut av hybelen, men hvis vi skal bryte pandemirutinene, må vi også ha tilbud tilgjengelig.

Powered by Labrador CMS