KRITISK: Student Markus Andersen tror at flere studenter vil ha utfordringer med å betale store tannlegeutgifter uten refusjonsordningen.
KRITISK: Student Markus Andersen tror at flere studenter vil ha utfordringer med å betale store tannlegeutgifter uten refusjonsordningen.

Uten denne ordningen må Markus betale 13 000 kroner; nå skal den kanskje fjernes

I dag kan studenter med tannlegeutgifter be om refusjoner fra Sit. Nå skal denne ordningen kanskje avvikles.

Publisert

Tannhelserefusjonsordningen er et tilbud for studenter i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Den innebærer at studenter med høye tannlegeutgifter kan få opp mot 75 prosent av utgiftene dekket av Sit.

Sit skriver på sine nettsider at hensikten med tannhelserefusjonsordningen derfor er å sikre at studenter som betaler semesteravgift til Sit skal ha mulighet til å ta tak i tannhelseproblemene sine med én gang de oppstår.

På velferdstingsmøtet den 25. oktober skal det voteres over om ordningen skal avvikles fra og med 2023.

Venter på behandling

Student Markus Andersen er 23 år gammel og studerer naturressursforvaltning ved NTNU. Han skal fjerne alle visdomstennene sine, og har planlagt å benytte seg av tannhelserefusjonsordningen til Sit i år.

– Jeg venter på behandling for å få fjernet visdomstennene. Når de vokser vannrett inn i tennene er jeg nødt til å fjerne dem slik at de ikke fører til tannhelsekomplikasjoner i framtiden, forklarer han.

– Uansett hvor mye jeg pusser tennene mine og hvor godt jeg tar vare på meg selv, kan jeg ikke bestemme hvordan visdomstennene mine vokser. Jeg har ingen kontroll over dette, sier han.

Ettersom behandlingen vil koste mer enn 10 000 kroner, må Andersen søke om forhåndsgodkjenning fra Sit før han får lov til å gjennomgå behandlingen.

Han forteller at han er i mot avvikling av ordningen, og at uten den hadde han måttet betale alt selv.

– Hvis jeg skulle betalt hele regningen selv hadde det blitt 13 000 kroner. Det hadde vært ganske kjipt, mener han.

Anderson forteller at det hadde gått greit for han å betale alt selv, men at han ikke er sikker på om alle andre ville greid det.

– Jeg jobber ved siden av studiene, men jeg hadde måttet hente penger fra sparekontoen min for å betale regningen der og da, sier han.

LES OGSÅ: Samfundetstyret fikk Ola Borten Moe på gli

– Tungvint

Andersen forteller at han har opplevd refusjonsprosessen som utfordrende.

– Det er kronglete å få støtte med dagens tannhelserefusjonsordning. Jeg har ikke ventet veldig lenge enda, men prosessen har vært tungvint. Egentlig ville tannlegen gjøre operasjonen med én gang, men fordi det krever forhåndsgodkjenning kunne jeg ikke søke om refusjon i etterkant, forteller Andersen.

Han synes at prosessen med forhåndsgodkjenning har vært lang.

– Nå må jeg få semesterkvittering, printe ut regning fra tannlegesenteret, og deretter sende det i posten før Sit kan godkjenne det. Så må jeg bestille ny time. Jo lenger tid det går, jo mer kan det påvirke tannhelsen min, sier Andersen.

Når ikke alle

Nestleder Ferdinand Marnburg i Velferdstinget har behandlet saken om tannhelserefusjonsorningen. Han har lagt fram innstillingen om at Velferdstinget skal avvikle ordningen fra og med 2023.

NÅR IKKE DE RESSURSSVAKE: Nestleder Ferdinand Marnburg i Velferdstinget mener at refusjonsordningen ikke når de som trenger det mest.
NÅR IKKE DE RESSURSSVAKE: Nestleder Ferdinand Marnburg i Velferdstinget mener at refusjonsordningen ikke når de som trenger det mest.

– Tannhelserefusjonsordningen koster 4 millioner kroner i året, pluss en halv million til administrative utgifter. Av totalt 44 000 studenter i Gjøvik, Trondheim og Ålesund er det 1700 studenter som benytter seg av ordningen. Det er en ganske liten andel sammenlignet med pengene vi legger i det, sier Marnburg.

Han forteller at det er flere årsaker til at han mener ordningen burde avvikles.

– Vi tar opp ordningen på grunn av situasjonsbildet tilknyttet administrasjonen. Personen som har ansvar for refusjonen har gått av med pensjon, så vi kan gjøre mye med ordningen uten at det har noen konsekvenser for ansatte, forklarer Marnburg.

På spørsmål om hvorfor refusjonsordningen er tungvint, svarer Marnburg at Sit jobber med saken og er i en digitaliseringsprosess.

– Ordningen administreres på en tungvint måte i dag; man må sende informasjonen gjennom brev. Før vi ser på måter å forbedre det på, må vi vurdere hele ordningen i sin helhet, forteller han.

Marnburg forteller at det har vært store endringer i tannlegeutgifter for studenter siden tannhelserefusjonsordningen først ble vedtatt av Velferdstinget i 2017.

– Mange studenter har gjennom tannhelsereformen fått en halvering av tannhelseutgifter, sier han.

LES OGSÅ: Disse studentene får jobb før endt studie

Kan ikke reklamere for tilbudet

Likevel har Marnburg fullstendig forståelse for at studenter er kritiske til at ordningen skal avvikles.

– Ordningen er teoretisk sett veldig bra, men de praktiske forutsetningene gjør at ordningen får for lite finansiering sammenlignet med behovet. Shot-undersøkelsen viste at rundt 70 prosent går til tannlegen. Hvis vi hadde gitt alle refusjon på kun en tannhelsesjekk på rundt 250 kroner, hadde det kostet 8 millioner kroner, sier han.

Marnburg forteller at det derfor ikke er mulig å reklamere for tilbudet, da man ikke har råd til å dekke alles tannhelsebehov. Fordi man ikke kan reklamere, vil dette føre til at bare de mestressurssterke studentene vil være klar over tilbudet.

– Den eneste måten man får vite om tilbudet på, er gjennom andre. Hvis man sitter uten dette nettverket, så får man ikke vite om ordningen. Tilbudet i dag når ikke de som trenger det mest, sier han.

Fristilling av penger

Dersom tannhelserefusjonsordningen avvikles, vil det føre til at det fristilles en del penger av semesteravgiften som i dag brukes til å finansiere ordningen.

– Det er mange midler som vi tror kan nå flere studenter og skape mer studentvelferd enn dagens tannhelserefusjonsordning. Etter Shot-undersøkelsen ser vi for eksempel at vi trenger flere forebyggende og oppfølgende tiltak for psykisk helse. Men det er opp til Velferdstingets representanter å velge hva pengene skal brukes til, avslutter han.

LES OGSÅ: NTNU åpner pengesekken for likestilling og mangfold

Powered by Labrador CMS