NYTT CAMPUS: Selv om NTNU ikke fikk de midlene de ønsket til campusprosjektet, er planen likevel at nytt campusområde skal være klart i 2028

Dette har statsbudsjettet å si for deg som student

Ny ordning for studiestøtte, 5000 nye studieplasser, men færre studentboliger er blant forslagene.

Publisert

Onsdag 7. oktober la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2021. Det kan være vanskelig å navigere seg gjennom 231 sider og milliarder av kroner i bevilgninger. Hva har egentlig statsbudsjettet å si for deg som student? Her er årets viktigste punkter for Trondheimsstudenten:

120 millioner mindre til campusprosjektet enn ventet

Regjeringen har satt av 159,7 millioner til forarbeid med nytt campus for NTNU. De humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagene, samt kunst, arkitekt- og musikkutdanningene skal alle med tiden flyttes fra Dragvoll og sentrum til Gløshaugen.

I september var forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) på besøk i Trondheim og lovet milliardstøtte til nytt campus på NTNU. 11,6 milliarder kroner ble lovet til campusutbyggingen, men vil først bli tildelt når forarbeidet med campuset er klart. Forprosjektfasen skal vare til 2023, og utbyggingen skal etter planen være ferdig i 2028.

Millionene satt av for 2021 er altså til forprosjektering av nytt campus. Rektor Anne Borg forteller at regjeringens forslag er 117 millioner kroner mindre enn hva de ønsket.

—Selv om den gledelige overraskelsen for oss ble avslørt allerede i september, er det et skår i gleden at det ikke er avsatt tilstrekkelige midler til forprosjektet, sier Borg i en pressemelding.

140 millioner til metrobuss

I årets statsbudsjett har metrobussen i Trondheim blitt tildelt 140 millioner kroner. Midlene vil gå til investeringer og driftstiltak til metrobuss.

Midlene vil også gå til infrastruktur for kollektivtrafikk utenfor metrobuss og andre tiltak som følger opp målene i byvekst-avtalen, informerer Samferdselsdepartementet.

Regjeringens mål er at dette vil bidra til å skape et bedre kollektivtilbud som studentene i Trondheim kan utnytte seg av.

Fjerner åtte-årsgrense for studiestøtte

I dag har studenter rett til lån og stipend i åtte år, men i neste års statsbudsjettet foreslår Kunnskapsdepartementet å gå over til en studiepoengbasert grense. Det innebærer at alle studenter vil ha rett på å få lån og stipend til å ta en viss mengde studiepoeng uten begrensning på antall år de bruker på studiene.

Regjeringen setter av 2,6 millioner kroner til ordningen i 2021. De begrunner forslaget med at personer som tar utdanning på deltid nå kan få støtte til å ta like mye utdanning som heltidsstudenter.

550 færre studentboliger enn fjoråret

Regjeringen foreslår tilskudd til 1650 nye studentboliger i 2021, en nedgang fra fjorårets 2200. Kuttet begrunnes i at studentsamskipnadene har søkt om færre byggeprosjekter de siste tre årene.

Leder i NSO, Anders Trohjell, er kritisk til at regjeringen kutter i studentboligbudsjettet mens det ennå står studenter i boligkø.

— Hvert år ser vi tusenvis av studenter i boligkø etter studiestart. Regjeringen sier at de satser på kunnskap samtidig som de legger opp til at studentene ikke har et sted å bo mens de studerer. Her må Stortinget rydde opp, skriver Trohjell i en pressemelding.

Studentsamskipnadene får 20 nye millioner

Studentboligene får et kutt på ca. 19 millioner kroner, men til gjengjeld har regjeringen økt støtten til studentsamskipnadene med 20 millioner. De begrunner økningen med at de ønsker å styrke velferdstjenestene til studentene.

—Det styrker samskipnadene sin mulighet til å gi studentene gode velferdstjenester i en studiehverdag preget av koronatiltak, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

5000 nye studieplasser

Regjeringen foreslår å sette av ca. 750 millioner kroner til 5000 nye studieplasser ved universiteter og høyskoler.

— Rekordmange studenter startet på utdanning i høst. I en tid der arbeidsmarkedet er vanskelig stiller de unge svakest, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.De 5000 nye studieplassene som kom på plass i høst videreføres også neste år. 4000 av de nye studieplassene skal være avholdt særlig til fagområder regjeringen mener at samfunnet har behov for i årene som kommer, slik som helse- og sosialfag, lærerutdanning og IKT-relaterte fag.

BSU-ordningen endres

Regjeringen ønsker også å gjøre endringer i BSU-ordningen, som skal gjøre det lettere for unge under 30 år å spare til sin første bolig. Gode renter og skattefradrag er BSU-fordeler som skal motivere til sparing, men nå foreslår regjeringen endring i noen av godene.

Fra og med neste år vil du kunne spare 2.500 kroner mer i BSU-ordningen enn tidligere dersom regjeringens forslag blir vedtatt. Det vil si at du nå kan spare 27.500 kroner årlig i BSU-konto.

Samtidig ønsker regjeringen å fjerne skattefordelene til unge med BSU-konto som allerede har kjøpt bolig. På den måten håper regjeringen at BSU-ordningen blir mer rettet mot unge som skal kjøpe sin første bolig.

LES OGSÅ: ANSA-president jubler for over en milliard til europeiske forsknings- og utdanningsprogram

Powered by Labrador CMS