BYGGESTART: Om bevilgningene blir vedtatt kan byggingen av Ocean Space Centre på Tyholt starte neste høst

– Norgeshistoriens største investering innen forskningsutbygging

865 millioner kroner er foreslått som startbevilgning til Ocean Space Centre og til forprosjektering av campussammenslåingen.

Publisert Sist oppdatert

I forslaget til statsbudsjett for 2022 bevilger regjeringen 500 millioner til prosjektstart av Ocean Space Centre (OSC) og 365 millioner til videre forprosjektering av campussammenslåing rundt Gløshaugen. Dette utgjør i overkant av en tredjedel av de totalt 2,5 milliardene bevilget større byggeprosjekter ved norske utdanningsinstitusjoner.

Om bevilgningene blir vedtatt vil OSC ha prosjektstart i januar med en planlagt byggestart på Tyholt etter sommeren 2022. Målet er at de nye anleggene skal stå ferdig i løpet av 2028. Den totale bevilgningsrammen for prosjektet er satt til 8,2 milliarder kroner, noe som er omlag en milliard mindre enn originalt planlagt.

LES OGSÅ: Studenter på utveksling kan få 2500 kroner ekstra i måneden

Savner tilskudd utenom campus

INVESTERINGER: Studenttingslederen mener studentene har behov for ytterligere tilskudd.

Leder Andreas Knudsen Sund av Studenttinget synes bevilgningen til OSC har en viss bismak.

– Det er positivt at man omsider kan komme i gang med prosjektet etter alle rundene med diskusjoner. Samtidig er det skuffende at kostnadsrammen har blitt redusert med en milliard kroner fra Statsbyggs opprinnelige prosjektering. Dette begrenser en rekke forskningsområder, som for eksempel grønn skipsfart.

Han mener også bevilgningene til samlet campus er positive, men påpeker at man samtidig må huske tidligere reduksjoner i kostnadsrammen.

– Det må sees i lys av de eksisterende rammekuttene i campusprosjektet, men det er selvsagt bra at de nå øker bevilgningene igjen. Det øker mulighetene for å realisere miljøambisjonen i prosjektet, noe som har vært vanskelig etter kuttene.

Sund poengterer til slutt at det også utenfor campus er behov for større investeringer for studentene, noe som trenger ytterligere tilskudd.

LES OGSÅ: Strømbrudd ved Moholt Studentby

Kutt på bekostning av grønn skipsfart og havvind

SKUFFENDE: Olav Bolland er skuffet over kuttene til Ocean Space Centre

Dekan Olav Bolland ved Fakultet for ingeniørvitenskap på NTNU, som også leder styringsgruppen for OSC, er glad for at de kan starte byggingen av de nye laboratoriene. Likevel er han skuffet over nedskaleringen av prosjektet.

– Det er veldig gledelig for NTNU og Sintef at det nå er foreslått oppstartsbevilgning for OSC. Men det ligger jo i kortene når kostnadsrammen blir en milliard under det vi har bedt om at en del må kuttes. Så det er selvsagt skuffende, sier Bolland.

Han forteller at det som etter planen kuttes er et laboratorium opp mot motor- og batteriforskning for grønnere skipsfart og et stresstestlaboratorium rettet mot sjøkabler og havvind. Kuttene betyr at framtidig forskning innen disse feltene vil ha nedsatt kapasitet.

Bolland avslutter dog på en positiv note med å påpeke prosjektets store betydning.

– Bevilgningen representerer starten på norgeshistoriens største investering innen forskningsinfrastruktur og er kulminasjonen av 16 års hardt arbeid. Det er vanskelig å overdrive betydningen av dette.

Det må sies at bevilgningene enda ikke er vedtatt, da den nye regjeringen skal komme med revisjonsforslag før stortinget fatter endelig vedtak i desember.

Powered by Labrador CMS