Dette er de nye representantene i Velferdstinget

For første gang på mange år har alle de 15 faste plassene for Velferdsting-representanter blitt fylt under valget.

Publisert

Torsdag 15. april avholdt Studenttinget sitt femte møte for i år, hvor blant annet valg av Velferdsting-representanter og studentrepresentant til Utdanningsutvalget ved NTNU ble behandlet. På tross av lav oppslutning under valget i fjor ble alle de faste plassene for representanter fylt opp i år. Det har ikke skjedd siden 2017.

Velferdstinget:

 • Har ansvar for oppfølging av studentvelferden
 • Bestemmer hvordan pengene fra semesteravgiften skal fordeles
 • Består av et arbeidsutvalg, 15 representanter og 15 vara-representanter
 • Jobber lokalt og nasjonalt for å sikre studentenes rettigheter og ivareta studentøkonomien
 • Uttaler seg om hva Sit skal prioritere

Utsetter vara-valg

Etter noen tekniske problemer ble alle de faste representant-plassene fylt under valget torsdag kveld. Alle kandidatene som stilte til faste plasser ble valgt. På tross av nok kandidater til rollen som fast representant var det ikke nok kandidater til varaplassene. Bare tre kandidater, til 15 mulige plasser, stilte til vara. Dette valget blir derfor utsatt til neste Studenttingsmøte den 6. mai.

Representantene som ble valgt torsdag sitter fra 1. juli i ett år, og møtes én gang i måneden for å behandle saker fremmet av Velferdstinget. Disse studentene skal være Velferdstingets representanter for 2021/2022:

 • Emma Christin Lunde Ludvigsen
 • Guled Yusuf Mohamud
 • Jostein Nilsen
 • Kenneth Stange
 • Kristian Nygård Svartås
 • Maria Helene Johansen
 • Marius Brogård Lerstein
 • Thomas Walmsley
 • Øystein Fruseth Christiansen
 • Ole Jørgen Bogen Arenth
 • Arne Kristian Kramprud Hjelt
 • Ragnhild Leknes-Kilmork
 • Eniko Toth
 • Adil Latif
 • Ida Kristine Kårbø

I tillegg til de faste representantene er Fredrik Framhus valgt som studentrepresentant til Det sentrale utdanningsutvalg ved NTNU, mens Anders Bendiksen er valgt som vara.

Fornøyd med valget

ØNSKER MANGE KANDIDATER: Andreas Knudsen Sund håper på valgkamp ved neste valg.

Leder av Studenttinget, Andreas Knudsen Sund, er svært fornøyd med årets valg. Under pandemien har det vært spesielt vanskelig å rekruttere nye kandidater, blant annet ved at de ikke hatt mulighet til stå på stands slik som før. Likevel var det nesten dobbelt så mange kandidater i år sammenlignet med fjorårets valg.

— Det er generelt utfordrende å engasjere studentene i studentdemokratiet, så vi er veldig tilfreds med at vi klarte å fylle alle de femten plassene i dag, forteller Sund.

Han påpeker likevel at det optimalt sett hadde vært enda flere kandidater, slik at det ville vært en ordentlig valgkamp.

— Jeg er glad for at Studenttinget vedtok å flytte valget for vararepresentantene til neste møte. Vara-listen har en prioriteringsrekkefølge, så det er mest ryddig å samle alle kandidatene til samme valg.

Sund har stor tro på de nyvalgte representantene, og synes det er en flott og engasjert gjeng som skal sitte i Velferdstinget det kommende året.

— Studenttinget har gitt sin tillit til alle kandidatene, og jeg gleder meg til å se alt de vil prioritere og utrette.

Han ønsker å gratulere til de nyvalgte, og håper at mange også vil stille til vara-valget den 6. mai.

Powered by Labrador CMS