DET NYE ARBEIDSUTVALGET 2024: Denne gjengen er klare for å representere trondheimsstudentenes interesser. F.v. Ingrid Darell Holm, Didrik Nohre Lønvik, Gina Kristine Steen Aarheim og Aksel Kvamme Aase.
DET NYE ARBEIDSUTVALGET 2024: Denne gjengen er klare for å representere trondheimsstudentenes interesser. F.v. Ingrid Darell Holm, Didrik Nohre Lønvik, Gina Kristine Steen Aarheim og Aksel Kvamme Aase.

Dette er Studenttingets nye arbeidsutvalg og leder for 2024

Den 14. november valgte Studenttinget hvem de ville ha som ny leder og representanter for trondheimsstudentene i det nye arbeidsutvalget. Avtroppende leder mener den nye gjengen har mye ansvar i vente.

Publisert Sist oppdatert

Det nye arbeidsutvalget tar over driften den 1. januar 2024. Av de totalt seks epresentantene i utvalget skal én av dem være i Ålesund, én i Gjøvik og fire av dem i Trondheim. Det er de fire i Trondheim som nå er valgt. 

Didrik Nohre Lønvik skal overta stafettpinnen etter tidligere leder, og med seg på laget fra Trondheim får han Ingrid Darrell Holm som læringsmiljøpolitisk ansvarlig, Aksel Kvamme Aase som fagpolitisk ansvarlig og Gina Kristine Steen Aarheim som internasjonalt ansvarlig og nestleder. 

DEN NYE LEDEREN: Didrik Nohre Lønvik tar over ansvaret for å tale studentenes sak fra 1. januar 2024.
DEN NYE LEDEREN: Didrik Nohre Lønvik tar over ansvaret for å tale studentenes sak fra 1. januar 2024.

Selv om Studenttingets saker stemmes over av alle medlemmene, er det arbeidsutvalget og lederen som har ansvar for å fremme politikken som blir vedtatt. De skal tale studentenes sak i møte med rektoratet, dekaner, politikere og media. Arbeidsutvalgets medlemmer må vie såpass mye tid til vervet at det er vanlig å ta permisjon fra studiene. 

Studentenes nye talsmann 

Lønvik er 23 år og studerer lektorutdanning i realfag. Han beskriver seg selv som en lektorstudent som virkelig brenner for studentpolitikk og vil gjøre sitt beste for at studentene skal ha det bra. Lønvik har allerede vært fakultetstillitsvalgt i ett og et halvt år for fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk. De to siste årene har han i tillegg sittet i landsstyret til pedagogstudentene. 

Fremover vil han fokusere på å sette seg inn i Studenttingets politikk og hans arbeidsoppgaver som leder, forteller han. Det som engasjerer ham mest, er studentenes behov og trivsel. 

– Jeg vil kjempe for å forbedre studiesituasjonen og tale studentenes sak opp mot NTNU.

Lønvik forteller videre at psykisk uhelse ennå er en viktig sak for ham. 

– Mange sliter med psykisk uhelse, og jeg håper Studenttinget kan bidra til å bedre dette. 

AVTROPPENDE LEDER: Morten Eidsvaag Althe gleder seg til erfaringsoverføringen fra det gamle arbeidsutvalget til det nye.
AVTROPPENDE LEDER: Morten Eidsvaag Althe gleder seg til erfaringsoverføringen fra det gamle arbeidsutvalget til det nye.

Mye ansvar

Avtroppende leder Morten Eidsvaag Althe sier det nye arbeidsutvalget består av en gjeng dyktige, engasjerte og reflekterte studenter. Han gleder seg til erfaringsoverføringen. 

Denne høsten kom Studenttinget til enighet om nye målsetninger og standpunkter om studenttilværelsen. Disse var henholdvis utdanningspolitisk plattform og læringsmiljøpolitisk plattform. Althe påpeker at den viktige jobben rundt disse, nemlig utførelsen, ennå gjenstår. 

Han mener også arbeidsutvalget kommer til å ta stilling til regjeringens forslag til nytt opptakssystem for høyere utdanning. Det presenteres på Sortinget over nyttår.

Althe forteller at det nye arbeidsutvalget overtar et stort ansvar,og minner om at utformingen av campusprosjektet fortsatt ikke er over. 

– Det er et stort arbeid som det nye arbeidsutvalget må sette seg inn i. 

LES OGSÅ: Disse er valgt til Studenttinget 2024.

Powered by Labrador CMS