Disse er valgt til Studenttinget 2023

Valgresultatene fra Studentvalget er klare. 25 nye representanter er valgt inn i Studenttinget.

Publisert Sist oppdatert

Studenttinget er det øverste studentdemokratiske organet ved NTNU, og arbeider for å ivareta studentenes rettigheter og plikter. Studenttinget har representanter fra hvert fakultet og fra NTNUs tre studentbyer.

STUDENTENES TALERØR: Studentvalget gir studentene mulighet til å påvirke hvem som skal tale deres sak, sier Astrid Hilling.

– De 25 representantene som dere velger inn i dag, kommer til å representere dere, ved å vedta politikk som sier noe om hva dere som studenter mener, og ved å oppnevne studenter i sentrale råd og utvalg ved universitetet. De kommer også til å velge heltidspolitikere, som utvikler politikken til studenttinget videre, sier leder i Studenttinget Astrid Hilling i direktestrømmingen av valgresultatet.

Årets valgoppslutning var på 8,79 prosent, som er en økning på 2,85 prosentpoeng fra fjorårets valg. Til årets valg avla 3731 stemmeberettigede stemmer av totalt 42 467 berettigede.

LES OGSÅ: Disse studentene bla valgt inn i NTNU-styret

Fornøyd med økt valgoppslutning

STORT ENGASJEMENT: Kandidatenes sterke innsats, kan ha vært med på å øke valgopplusningen.

Valgstyreleder, Roar Høiby Brakstad, er godt fornøyd med gjennomføringen av årets valg. Han fremhever den sterke innsatsen som har blitt lagt ned for å sikre seg studentenes stemmer, og mener det er én av de viktigste årsakene til en tydelig økning i valgoppslutningen.

– Valgoppslutning er noe som det alltid blir lagt mye vekt på rundt valget, så derfor er det svært gledelig at man har en så markant oppgang. En høyere valgoppslutning betyr at vi har en høyere grad av synlighet, noe som igjen løfter hele Studentdemokratiet.

Nyvalgt representant Sindre Vie Jørgensen i Studenttinget er fornøyd med at oppslutningen øker.

OVERRASKET: Vie Jørgensen er lettet over å ha blitt valgt inn blant så mange kandidater.

–Jeg er veldig overrasket over hvor mange som stilte i år og synes det er bra at antallet som stemte i år har gått opp, da det viser et økende engasjement. Selvfølgelig håper jeg at oppslutningen fortsetter å stige i årene som kommer, sier Vie Jørgensen.

Vie Jørgensen sier han lenge har engasjert seg for bedre utdanningskvalitet, både i Norge og på NTNU spesielt. Han nevner blant annet psykososialt læringsmiljø, plass på campus og campusprosjektet som viktige saker for han fremover.

En annen nyvalgt representant Aleksander Torsteinbø er entusiastisk etter å ha fått vite valgresultatet.

FORNØYD: Det føles godt å ha studentenes tillit, sier Aleksander Torsteinbø.

– Det er fint å vite at jeg har støtte fra studenter som har troen på meg, og at jeg kan føre deres meninger videre inn i politikken. Min kjernesak er jo studentvelferd, og jeg håper å kunne jobbe med det fremover.

Også nyvalgt representant Siri Marte Persson håper å kunne løfte frem sine hjertesaker.

– Det som er viktig for meg, er å finne en måte å bekjempe ensomhet i studietiden. Dessuten mener jeg at eksamen ikke bør utgjøre 100 prosent av karakteren, slik den gjør i mange fag nå.

I valgperioden har det også blitt valgt inn 51 instituttillitsvalgte og 11 fakultetstillitsvalgte på NTNU. Det var behov for kvotering for å få representasjon fra samtlige fakultet.

LES OGSÅ: Studenttinget positive til lotteri-basert opptak

De som er valgt inn som faste representanter til Studenttinget 2023 er:

 1. Aksel Kvamme Aase, 22 år, energi og miljø (IV), Trondheim

 2. Aleksander Torsteinbø, 26 år, forkurs ingeniørutdanning (IE), Trondheim

 3. Anita Vikestad, 23 år, likestilling og mangfold (HF), Trondheim

 4. Anna Elizarova Jøntvedt, 20 år, samfunnsøkonomi (ØK), Trondheim

 5. Eivor Høgmo Karlsen, 24 år, geografi (SU), Trondheim

 6. Erik Johansen, 23 år, statsvitenskap (SU), Trondheim

 7. Gina Kristine Steen Aarheim, 26 år, NTNUs entreprenørskole (ØK), Trondheim

 8. Hanna Drag Lysø, 24 år, innovasjon, entreprenørskap og samfunn (SU), Trondheim

 9. Hedda Olimb, 23 år, webutvikling (AD), Gjøvik

 10. Hennie Nordbye Wien, 20 år, nanoteknologi (NV), Trondheim

 11. Henrik Braathen, 20, automasjon og intelligente systemer (IE), Ålesund

 12. Ida Austigård Ødegård, 22, nanoteknologi (NV), Trondheim

 13. Iver Lieberg Stieng, 22 år, dataingeniør og økonomi og administrasjon (ØK), Gjøvik

 14. Joey Cheng, 20 år, kybernetikk og robotikk (IE), Trondheim

 15. Jonas Låstad, 23 år, materialteknologi (NV), Trondheim

 16. Josef Kayri, 25 år, psykologiutdanningen (SU), Trondheim

 17. Kristina Eraker Ødegård, 23 år, industriell design (AD), Trondheim

 18. Martin Støldal Gjervan, 23 år, sykepleie (MH), Trondheim

 19. Matilde Brox Bordal, 24 år, europastudier (HF), Trondheim

 20. Morten Eidsvaag Althe, 25 år, lektorprogrammet språkfag (HF), Trondheim

 21. Ole Marcelius Sivertsen, 28 år, europastudier (HF), Trondheim

 22. Sebastian Tafjord Skår, 27 år, nautikk (IV), Ålesund

 23. Sindre Vie Jørgensen, 23 år, fysikk og matematikk (NV), Trondheim

 24. Siri Marte Persson, 22 år, økonomi og administrasjon (ØK), Trondheim

 25. Tarald Kjølleberg Biship, 22 år, industriell kjemi og bioteknologi (NV), Trondheim

Powered by Labrador CMS