Studenttinget NTNU velger arbeidsutvalg for 2022

Idag er det møte i Studenttinget, hvor det skal være valg av ny leder og nytt arbeidsutvalg.

Publisert Sist oppdatert

Studenttinget NTNU for 2022 er samlet for første gang. På dagsorden er det først presentasjon av Studenttinget og gjennomgang av valgsystemet, før valget startes. Da følger valg av arbeidsutvalg. De valgte er Astrid Hilling til leder, Emilie Hvidsten Swensen til læringsmiljøpolitisk ansvarlig, Fredrik Framhus som fagpolitisk ansvarlig og Bilal Sheikh som internasjonalt ansvarlig. Fredrik Framhus er også valg til nestleder.

MER OM DAGENS VALG: Heltidsstillinger for en bedre studenthverdag

Møtet startet klokken 17:15, og skal vare ut hele kvelden, før det etter planen avsluttes litt før midnatt. Det er én kandidat til lederstillingen, Astrid Hilling. Hun har tidligere i sin studietid hatt flere verv i studentdemokratiet.

NYTT TING: Studenttinget NTNU for 2022 samlet for første gang.
NYTT TING: Studenttinget NTNU for 2022 samlet for første gang.

Under utspørringen får Hilling spørsmål om blant annet campussamling, listevalg og ikke minst Studenttingets synlighet og valgoppslutning.

– Vi er jo en stemme for studentene på NTNU, og for å være det må man jo også snakke med studentene på NTNU. Mange vet kanskje ikke hvorfor vi er her, og tenker ikke at vi gjør noe. Dette må vi gjøre noe med.

– Viktig å kunne endre mening

NYVALGT: Astrid Hilling skal lede Studenttinget NTNU i 2022
NYVALGT: Astrid Hilling skal lede Studenttinget NTNU i 2022

Hilling er klar på at det er rom for forbedring når det gjelder promotering og markedsføring for Studenttinget. Hun presiserer at hun ikke tror listevalg er riktig vei å gå, fordi hun mener at det kan gjøre terskelen for å stille høyere.

– Det er viktig at enkeltstudenter kan komme inn på sine premisser, og at det fortsatt er kultur for at man kan endre mening underveis i en debatt, sier Hilling

LES OGSÅ: Listeval no!

Klokken 19:07 annonseres valgresultatet, og det blir klart at Astrid Hilling, som var eneste kandidat, er valgt som leder av Studenttinget 2022. Hun er spent, og gleder seg til det kommende året som leder, med lærerike opplevelser og gode vedtak.

– Jeg håper at når jeg er ferdig her vil det være en bedre hverdag for studenter, sier hun.

Studentfrivillighet og campussamling

19:35 starter valg av læringsmiljøpolitisk ansvarlig. Emilie Hvidsten Swensen stiller som eneste kandidat.

Under utspørringen er både studentfrivillighet og campussamling tema. Hun blir også spurt om hvordan hun vil prioritere et fysisk aktivt campus, og om viktigheten av lavterskeltilbud.

ENESTE KANDIDAT: Også til stillingen som læringsmiljøpolitisk ansvarlig er det kun én kandidat.
ENESTE KANDIDAT: Også til stillingen som læringsmiljøpolitisk ansvarlig er det kun én kandidat.

Valgresultatet er klart klokken 20:22, og Swensen er valgt.

– Jeg er veldig spent på å lære mer om vervet, og å jobbe for å bedre studenthverdagen til folk. Det finnes mye forbedringspotensiale, og jeg vil gjerne ta tak i det.

FORNØYD: Framhus blir Studenttingets fagpolitiske ansvarlige i 2022.
FORNØYD: Framhus blir Studenttingets fagpolitiske ansvarlige i 2022.

Forskning, utdanning og digitalisering

Klokken 20:33 starter valg av fagpolitsk ansvarlig. Fredrik Framhus stiller som eneste kandidat.

Han blir blant annet spurt om samspillet mellom forskning og utdanning, hvordan heve utdanningskompetansen til undervisere.

Valgresultatet er klart kl 21:27, og Framhus er valgt.

– Det er mange interessante saker, men sentralt blir hvordan NTNU skal arbeide med digitalisering og etter- og videreutdanning. Det er viktig med tempo og vilje i hele organisasjonen.

LES OGSÅ: Ujevn arbeidsmengde skaper frustrasjon blant studenter.

Reelt valg til internasjonalt ansvarlig

21:44 starter valg av internasjonalt ansvarlig. Kandidatene er Bilal Sheikh og Natalie S.Olsen.

UTSPØRRING: Til internasjonalt ansvarlig er det to kandidater, der begge skal svare på studenttingrepresentantenes spørsmål før valget.
UTSPØRRING: Til internasjonalt ansvarlig er det to kandidater, der begge skal svare på studenttingrepresentantenes spørsmål før valget.

De får blant annet spørsmål rundt utveksling,innveksling og NTNU som internasjonalt universitet.

22:58 er valget avgjort, og Bilal Sheikh er internasjonalt ansvarlig.

– Det blir spennende fordi jeg også sitter i den internasjonale komitéen i Norsk studentorganisasjon. Jeg vil at NTNU skal være det beste internasjonale universitetet og sette et godt eksempel for andre universiteter i Norge.

Kveldens siste valg

Presentasjon av kveldens siste valg, nestledervalget, starter 23:15. Her kan bare de som allerede er valgt til henholdsvis fagpolitisk, læringsmiljøpolitisk og internasjonalt ansvarlig stille. Det står mellom Bilal Sheikh og Fredrik Framhus.

Spørsmålene handler blant annet om hvordan man ser på det å steppe inn på kort varsel, det å gå i diverse møter og det å jobbe med personalsaker.

23:44 er Fredrik Framhus valgt til ny nestleder.

Det er nå bare 22 faste representanter igjen i Studenttinget, ettersom tre av de valgte til arbeidsutvalget i dag har trukket seg fra selve tinget.

Powered by Labrador CMS