Mangel på kandidater preget Velferdstingsvalget

Studenttinget valgte medlemmer til Velferdstinget og fire andre utvalg – på akklamasjon.

Publisert Sist oppdatert

Fakta

Studentdemokratiet

• Studenttinget ved NTNU (STi): Det øverste organet i studentdemokratiet ved NTNU. De 25 representantene velges av studentene hver høst.

• Arbeidsutvalget (AU): Seks studenter som jobber med Studenttingets daglige drift. Forbereder saker for Studenttinget.

• Velferdstinget (VT): Jobber for å ivareta og forbedre velferdstilbudene for studentene i Trondheim, Ålesund og Gjøvik. Her sitter representanter fra ulike utdanningsinstitusjoner i de tre studiebyene. VT bestemmer blant annet hvordan semesteravgiften skal brukes.

Med tolv ledige plasser og bare åtte kandidater – hvorav kun to møtte til utspørring, var det med stor effektivitet Studenttinget valgte de nye representantene til Velferdstinget. I likhet med studentrepresentanter til blant annet Utdannings­utvalget, Lærings­miljøutvalget og Utvalg for likestilling og mangfold, ble de nye representantene til Velferdstinget valgt inn ved akklamasjon, ettersom samtlige valg fore­gikk uten motkandidater.

Mangelen på kandidater ble under møtet omtalt som et problem som har vedvart i lengre tid. Leder Cecilie Bjørnsdotter Raustein i Studenttinget omtaler kandidat­tørken som uheldig.

– Det har vært svært få kandidater denne gangen, og vi fikk bare fylt åtte av tolv plasser i Velferdstinget, sier Raustein.

Forklaringen mener hun kan ligge i det at onsdagens møte havnet i en hektisk periode, mellom påske og eksamensperioden.

– Det at oppkjøringen til dette valget kom så tett etter NTNU-styrevalget kan nok også ha påvirket.

På spørsmål om hvordan rekrutteringen av kandidater har foregått, sier Raudstein at man har rekruttert gjennom resten av studentdemokratiet.

– Vi prøver blant annet å rekruttere gjennom institutt- og fakultetstillitsvalgte, som igjen har kontakt med linjeforeningene under dem, og ellers har vi brukt nettverket vårt.

Debatt: Studentpolitiker, jeg?

Krevende

Leder Ragnhild Karlsen Dalslåen i Velferds­tinget synes også det er synd at så få stiller til valg.

– Vi har ikke klart å skape stort nok engasjement. Vi kanskje ikke vært så flinke til å formidle hvilken påvirkningskraft Velferdstinget har, sier hun.

Om rekrutteringen i forkant av valget kan Dalslåsen fortelle at det har vært forsøkt å nå ut til alle studenter i byen.

Styrevalg kan ha påvirket: Leder Cecilie Bjørnsdotter Raustein i Velferdstinget mener det kan ha påvirket oppsluttningen at den kom så tett på valg til NTNU-styret.
Styrevalg kan ha påvirket: Leder Cecilie Bjørnsdotter Raustein i Velferdstinget mener det kan ha påvirket oppsluttningen at den kom så tett på valg til NTNU-styret.

– Vi har stått veldig mye på stand, på alle campus i Trondheim. Vi har også brukt Facebook og andre sosiale medier, tatt personlig kontakt med folk og sendt mail til studentforeninger. Vi har egentlig prøvd å spre oss alle steder vi kan, sier Dalslåen

De som ble valgt inn i Velferdstinget er Jakob Louis Karlsen, Talal Mohammed, Lars Føleide, Eirik Søreide Hansen, Nora Stein Baustad, Øivind Mathias Gitmark, Kristian Svartås og Endre Sørmo Rundsveen.

Med fire tomme plasser fikk Arbeids­utvalget (AU) fullmakt til å supplere inn de resterende kandidatene til Velferdstinget.

Debatt: Norsk Studentorganisasjon – en oppklaring

Benking og utsettelser

I oppnevningen av studentrepresentanter til både Læringsmiljøutvalget (LMU) og Utvalg for likestilling og mangfold (ULM) ble det nødvendig å benke inn flere av kandidatene for å fylle de aktuelle vervene. Det ble også vedtatt å utsette oppnevnelsen av studentrepresentant til Klagenemda ved NTNU, da man ikke hadde kandidater.

Under møtet ble det også foretatt supplering av varaliste for Studenttinget og vedtak av resolusjon om samiske perspektiver i utdanning.

Powered by Labrador CMS