Orienterte om bakgrunnen for ekstravagant jubileumsfest

Campussammenslåing, valg av studentrepresentanter, og ikke minst Velferdstingets nylig omdiskuterte jubileumsfest stod på agendaen da Studenttinget kalte inn til møte.

Publisert Sist oppdatert

En omdiskutert sak i studentfrivilligheten denne uken har vært Velferdstingets jubileumsfest, som endte opp med å koste 275 000 kr, hvorav 125 000 av dem var fra semesteravgiften. Festen ble holdt på Scandic Nidelven lørdag 5. mars, hvor rundt 200 personer deltok.

Flere reagerte på planleggingsprosessen i forkant av festen, og hvordan arrangementet endte opp større og mer ekstravagant enn først planlagt. Leder Ellinor Lindström av Velferdstinget orienterte de fremmøtte om hvordan festen ble planlagt og gjennomført:

– I et møte før arrangementet ble det vedtatt å bruke 125 000 kroner fra Studenttinget. Det står i referatet at det ikke skulle bli en så stor galla, men det er jo det det ble, forteller Lindström via Zoom.

UNDERSØKE: Leder Astrid Hilling av Studenttinget mener det er viktig å undersøke om Sit kunne fordelt pengene på en annen måte.
UNDERSØKE: Leder Astrid Hilling av Studenttinget mener det er viktig å undersøke om Sit kunne fordelt pengene på en annen måte.

Lindström har tidligere bekreftet overfor Under Dusken at 125 000 kroner fra semesteravgiften ble brukt på jubileumsfesten, og at de gjennom Sit også fikk bevilget 150 000 kroner fra Kunnskapsdepartementet.

Lindström mente videre at det skal legges en del vondvilje til for å se på situasjonen som en direkte bestikkelse mellom Velferdstinget og Sit, men at man må ta diskusjonen fremover om hvordan forholdet mellom disse to organisasjonene er, og hvordan man kan ta hensyn til dette forholdet ved fremtidige avgjørelser.

– Det er også viktig å undersøke om Sit kunne gitt disse pengene til noen andre som hadde trengt dem, mente Leder Astrid Hilling av Studenttinget.

Usikkerhet etter kutt i campusprosjekt

Prosjektdirektør Merete Kvidal for campusutvikling på NTNU orienterte Studenttinget om campussamlingen, som nylig fikk beskjed om å kutte i budsjettet med flere milliarder. Campusprosjektet går ut på å samle fagmiljøene på NTNU i Trondheim rundt Gløshaugen. Byggebudsjettet er trimmet ned flere ganger, og i slutten av mars varslet forskning- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe ytterligere kutt. Merete Kvidal fortalte om utfordringene som medfølger reduksjon av kostnadsrammen:

– Statsråd Ola Borten Moe har flere ganger svart ja på spørsmål om han ønsker å samle campus. Det er viktig for oss at han faktisk vil det. Nå er vi i en vanskelig fase av arbeidet hvor vi må redefinere prosjektet. Totalkostnadene må bli mindre, og prosjektet må reduseres i omfang, formidlet Kvidal.

Hun stod fast på at NTNUs samlede campus skal være effektiv og bærekraftig, og bidra til bedre samarbeid på tvers av linjer og læringsmiljø.

USIKKER FREMTID: Prosjektdirektør Merete Kvidal for NTNU Campussamling orienterte om den vanskelige fasen prosjektet nå går inn i.
USIKKER FREMTID: Prosjektdirektør Merete Kvidal for NTNU Campussamling orienterte om den vanskelige fasen prosjektet nå går inn i.

– Men klarer vi å være det forbildeprosjektet vi først hadde som mål å være? Det tror jeg ikke, sa Kvidal og trakk på skuldrene.

Campussamlingen går en usikker fremtid i møte, og NTNU har satt ned et eget arbeidsutvalg som skal se på mulige løsninger som passer den nye kostnadsrammen.

– Plutselig har vi sprengt programmet på et vis. Hvordan skal vi sette sammen puslebrikkene på nytt? Vi ser på om det kan tegnes billigere for å minske kostnadene. Samtidig trenger vi jo store arealer. Et viktig spørsmål er hvor spredte vi kan være, og fremdeles være samlet, fortalte hun.

På spørsmål om hva som vil skje med linjeforeningenes bruk av de nye campusarealene er hun tydelig på at hun vil jobbe for at linjeforeningene skal regnes som et legitimt middel for å bedre trivsel på campus.

Valg av studentrepresentanter

Under kveldens møte var det også duket for valg av studentrepresentanter til Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene, samt til utvalget for Likestilling og mangfold.

De som stilte som Representanter for Likestilling og mangfold var Ask Kristian Bergseth Drågen, og Sonja Fay Foshaugen Nyvoll. Begge ble enstemmig valgt, og hadde som mål å fremme ivaretakelse av marginaliserte grupper på campus, samt å stille seg kritiske til lite inkluderende ordninger.

Studentrepresentant til Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene ble Anders Lie Hagen.

Det ble også gjort valg av 15 representanter og varaer som skulle inn i Velferdstinget, hvor alle plassene ble fylt opp.

Powered by Labrador CMS