Velferdstinget mener det er helt nødvendig at Sit tilbyr gode og rimelige velferdstjenester i tøffe tider.
Velferdstinget mener det er helt nødvendig at Sit tilbyr gode og rimelige velferdstjenester i tøffe tider.

Velferdstinget vil at Sit skal bruke mer penger på studentene

Velferdstinget hadde høstens første møte forrige søndag. I tillegg til campussamling og studentboliger var representantenes samarbeidsavtale med Sit oppe til diskusjon.

Publisert

Som en del av campussamlingen skal humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag ved Dragvoll samles i den nye C-rekka på Gløshaugenplatået. Som følge av at det må bygges støttefyllinger i Høyskoledalen før arbeidet på disse tomtene kan starte, vil mange av studentaktivitetene i dalen påvirkes av tiltakene, og deler av idrettsanlegget vil måtte erstattes.

– Det er viktig å få avklart tidsaspektet rundt utbyggingene. Arbeidet i dalen bør gjennomføres i én etappe, og det må ikke planlegges slik at dette kolliderer med frivillige arrangement som UKA, uttaler representant Sebastian Speleman.

Det føres en tett dialog med NTNU, Sit og kommunen for å ivareta studentenes interesser under arbeidet.

– NTNU må sørge for at erstatningsarealene for idrettsanlegget er på plass før anleggsperioden starter, og studentene må i sum få et bedre tilrettelagt område enn i dag. De økonomiske kostnadene skal ikke lande hos brukerne av dalen, sier representant Torstein Opsahl.

LES OGSÅ: Mer enn bare fasade fra Walton Ensemble

Tettere samarbeid med Studenttinget i campusprosjektet

Overordnet vil Velferdstinget i større grad støtte seg på Studenttinget for å ivareta studentenes plass i campusprosjektet, og de har gjennomført vedtak på hvor mye resten av studentfrivilligheten skal ha å si. Dette kommer av at deler av studentbevegelsen til nå har hatt motstridende meninger.

– Det er en fordel å ha enighet om målene våre hvis vi skal ha gjennomslagskraft opp imot de andre aktørene i campusprosjektet. Når målet er å sikre studentfrivillighetens arealer er det kjedelig å bli avfeid med at vi ikke klarer å bli enige, sier Studenttingsleder Astrid Hilling.

Velferdstinget mener det finnes eksisterende areal på campus som i dag er utilgjengelige. Administrerende direktør i Sit, Audhild Kvam, forteller at også studentsamskipnaden er opptatt av hvordan de bruker arealene sine.

– Noen av kantinene våre går med overskudd, mens andre går med underskudd. Selv om kafeene våre har gått i minus de siste årene har vi en strategisk interesse av å være til stede der studentene er. Vi må imidlertid også vurdere de økonomiske konsekvensene av dette, og om det finnes bedre løsninger som opprettholder tilbudet.

Velferdstinget mener det er nødvendig å se på tilbudet for å sikre et rimelig prisnivå i årene fremover. Representant Theo Nørving Viken foreslår å konkurranseutsette driften.

Studentboliger og årets budsjett

Kvam er til stede for å ta imot innspill til budsjettet for 2023. Studentsamskipnaden har opparbeidet seg en høy egenkapital de siste årene, og boligvirksomheten går med store overskudd.

– Vi skal gjøre flere store investeringer i årene fremover, og det er uklart hvordan noen av prosjektene våre vil finansieres. Statsråd Ola Borten-Moe er opptatt av at midlene fra boligvirksomheten kan brukes andre steder, forteller hun.

Velferdstinget ønsker at kostnadsrammen for studentboligbygging økes i høstens statsbudsjett. De påpeker at det må gjøres noe med tilskuddsordningen som fortsatt er slik at kun et fåtall av boligprosjektene får støtte. Siden det er vanskelig å få enhetskostnadene på nivået som departementet ønsker, ligger flere prosjekter på vent.

– Det må innføres tilskuddsordninger for ombygging av eksisterende bygg til studentboliger, sier representant Rikke Meinich.

Styreleder i Sit, Jørgen Sunnvoll, påpeker at det er nok en faktor som gjør at boligbyggingen går tregt.

– Tensio TS har fått medhold i at det skal installeres strømmålere i hver av hyblene i Moholt allé 1-28. Hvis myndighetene vil kreve dette i alle fremtidige prosjekter vil dette gjøre det enda dyrere å bygge studentboliger, i tillegg til at målerne utgjør en driftskostnad når hyblene står ferdig.

Velferdstinget påpeker at prisveksten i samfunnet rammer studentene hardt, og at det derfor er viktig at Sit investerer i velferdstjenestene sine.

– Det er viktigere med rimelige tilbud til studentene framfor overskudd hos Sit. Studentinnovasjon som Sit Labs er viktig for videreutviklingen av studentsamskipnaden, men dette legges det ikke opp til i år, uttaler Velferdstingets nestleder Ferdinand Marnburg.

LES OGSÅ: Hvorfor stiger prisene i Trondheim?

Diskusjoner rundt samarbeid

Representantene i Velferdstinget brukte også søndagens møte til å se på samarbeidsavtalen med Sit. I fjor ble avtalen skrevet om for å rette opp tvetydigheter og for at Velferdstinget skulle utøve mindre detaljstyring av studentsamskipnaden. Kval forteller at det oftere var diskusjoner rundt fristene enn innholdet.

Arbeidsutvalget mener dagens avtale er for uklar når det kommer til hvordan representantene kan påvirke rammene i Sits budsjetter. Guled Yusuf Mohamud etterlyser at det utvises større tillit.

– Jeg savner at vi får bedre informasjon på forhånd av møtene, slik at vi kan ha et bedre beslutningsgrunnlag i økonomiske spørsmål som kommer opp, sier han.

Sunnvoll forteller at studentsamskipnaden ikke alltid kan sende ut alle papirer på forhånd, men at de prøver å legge til rette for dialog, og at de tar tilbakemeldingen på alvor. Kval sier at Velferdstinget må ha tillit til at Sit gir tilstrekkelig informasjon på forhånd.

Powered by Labrador CMS