PANELET: Panelet fra venstre besto av Margrethe C. Stang, Olav Bolland, Aksel Tjora og Helge Holden.

Valg eller ansettelse av rektor:
– Det finnes en ukultur vi må bli kvitt

Rett før jul trakk Anne Borg seg som rektor ved NTNU. Nå brenner debatten om hennes etterfølger bør ansettes eller velges.

Publisert

Tirsdag kveld, den 16. januar, arrangerte Litteraturhuset og Universitetsavisa debatt. I panelet satt Aksel Tjora, Helge Holden, Olav Bolland og Margrethe C. Stang. Debatten ble ledet av redaktør i Universitetsavisa, Tore Oksholen. Bakgrunnen for debatten er at styremedlem for de faste vitenskapelig ansatte ved NTNU, Aksel Tjora, meldte inn styresak den 3. januar, der han ber om en vurdering av hvorvidt man skal velge eller ansette rektor ved universitetet neste periode. 

Med rundt 40 000 studenter, 8000 ansatte og 8 milliarder i bevilgninger fra staten, er NTNU en enorm organisasjon som krever en ledelse med tillit og kompetanse. Tjora og professor ved NTNU Helge Holden står på hver sin side i spørsmålet om den nye rektoren skal ansettes, slik Anne Borg selv ble i 2019, eller om rektor skal velges av de ansatte og studentene. 

Krevende rolle 

Førsteamanuensis ved NTNU, Margrethe C. Stang, er en av de som står bak en underskriftskampanje som krever at NTNU må diskutere hvorvidt de skal ha valgt eller ansatt rektor. Stang mener ansatte ved NTNU ikke har nok påvirkningskraft på strategien ved universitetet, noe som kan endres ved en valgt leder.

– Vi kan få gode ledere som blir ansatt, men det som opptar meg mest er at dynamikken blir annerledes når lederen er valgt. Lederen bør stå til ansvar for dem som har valgt han eller henne, sier Stang. 

Holden vektlegger at rollen som rektor ved NTNU er krevende. I tillegg til å fronte Norges største universitet, må en rektor ha oversikt over HR, lønn og HMS i en tid hvor universitetet står overfor store prosjekter som campussammenslåing og et nytt havteknologisenter. 

– En rektor må være god politisk og god på kommunikasjon. Han eller hun må ivareta helheten ved NTNU, sier han. 

Selv er Holden overbevist om at en ansettelsesprosess slik det fungerer i næringslivet vil sikre at den best kvalifiserte kandidaten får stillingen. 

LES OGSÅ:  Grande, rydd opp!

NTNU er ikke næringslivet

Tjora er på sin side fundamentalt uenig med Holden. Tjora fremhever at det er store forskjeller mellom universitetet og næringslivet. 

– NTNU er ikke næringslivet, det er et universitet. Hvis det er så feil med valgt ledelse, hvorfor gjør UiO og UiB det så mye bedre enn oss, spør Tjora retorisk.

En eventuell endring i systemet rundt hvordan rektor anskaffes vil medføre drastiske endringer for NTNU. Oksholen spør derfor panelet om hvorvidt det er realistisk å gjennomføre en slik transformasjon.

– Vi kan ikke la livet bli ødelagt av realismen, vi må jo være litt idealistiske også, sier Tjora. 

Tjora, som selv er styremedlem, mener det er mye usikkerhet blant de ansatte. Han mener en valgt rektor er et godt steg i riktig retning. 

– Det finnes en ukultur vi må bli kvitt, sier han. 

Det skal knake litt i et universitet

Avslutningsvis i debatten diskuterer panelet om hvorvidt det knaker i organisasjonen NTNU. Dekan ved NTNU Olav Bolland mener at det ikke er tilfellet.

– Vi har et godt omdømme, rimelig god økonomi, og en økning av studenter og samarbeid med arbeidslivet. Likevel har vi våre utfordringer og det kreves god ledelse, sier Bolland.

Men ifølge Tjora er ikke knaking nødvendigvis en dårlig ting. 

– Det skal knake litt i et universitet, vi burde ha diskusjoner om forskjellige modeller for organisasjonen, sier han. 

STUDENTREPRESENTANT: Ifølge Lie Hagen har studentene mye innflytelse.

Studentene har innflytelse uansett

Studentrepresentant i NTNU-styret, Anders Lie Hagen, vektlegger at studentene har innflytelse på hvem som blir rektor, uavhengig av om han eller hun blir ansatt eller valgt. 

– I ansettelsesprosessen er vi som representanter med i et innstillingsutvalg og vedtar ansettelsene i styret. Valg vil gi et bredere studentdemokrati der alle studentene kan stemme. Innflytelse har vi altså i begge tilfellene, forteller han til Under Dusken etter debatten.

Saken behandles i styret ved NTNU mandag 22. januar. Møtet vil strømmes på NTNU sine nettsider.

LES OGSÅRektorskandalen er over – Kva no?

Powered by Labrador CMS