Debatt:

Alle er velkomne på valg!

Styret er enig i ønsket om flere medlemmer på talerstolen. Styret stilte 3 av 36 spørsmål ved ledervalget.

Publisert Sist oppdatert

Styret inviterer alle medlemmer til å tale i Storsalen. Styret er enig med Thorslund i at det er ønskelig at enda flere benytter seg av talerstolen. Dette tas opp jevnlig, og på Samfundsmøtene informeres det om at det er lav terskel for å komme opp. Du må på ingen måte ha et nøye gjennomtenkt og reflektert utsagn for å tale. Vi deler også ut en pin til de som kommer opp i håp om at noen tar sin første tur av den grunn. Jeg har likevel full forståelse for at kan være ekkelt å stå foran Storsalen å snakke; det har jeg kjent på selv.

LES OGSÅ: Nyvalgt samfundetleder: – Vi trenger ikke mangemillionærer

Talerlista ble ikke full på ledervalget før valget hadde pågått i fire timer. Frem til det var det åpent for at hvem som helst kunne si noe på talerstolen. Åtte av spørsmålene kom fra folk som tidligere har vært med i styrer. Personene var fordelt på fem ulike styrer. At det er en korrelasjon mellom de som engasjerer seg i politiske verv på Samfundet og de som engasjerer seg ved politiske valg på Samfundet er ikke så overraskende. Thorslund nevner også den velkjente betegnelsen «Norges frieste talerstol». Uttrykket referer til en frihet for å ytre et mangfold av meninger.

Styret dominerte på ingen måte valget, slik det står i overskriften på innlegget fra Thorslund. Medlemmer av det sittende Styret stilte 3 av 36 spørsmål til kandidatene. Dette er, om noe, historisk lavt; se for eksempel valg av UKEsjef, der det avtroppende UKEstyret stilte elleve spørsmål. Det virker som at det eksisterer en gal oppfatning om at sittende og tidligere styrer er én samkjørt gruppe, og at deres spørsmål på et vis er våre. Det er litt som å anta at alle politikere er enige og samkjørte fordi de er politikere.

LES OGSÅ: Trondheimsstudenten: 20 år og på Tinget

Styrer har aldri hatt noe med hverandres opptak å gjøre og er ofte blant dem som er mest uenige om hvordan Samfundet bør styres. Nettopp fordi de er engasjerte folk. Jeg stilte selv til valg med saker jeg var uenig med det daværende styret om, og heldigvis gjorde Jonas det samme og sa hva han mente skulle bli annerledes i det kommende året. Dette er veldig sunt for huset vårt. Tidligere styremedlemmer er folk som har engasjert seg uavhengig av hverandre, og har med seg ulike erfaringer og meninger. Mange kommer godt overens og liker å diskutere i lag, men tidligere styrer er på ingen måte én enhet. Det er ikke aktuelt å hindre folk i å tale på bakgrunn av verv de tidligere har hatt.

Til slutt må jeg vektlegge at alle medlemmer er svært velkomne til å delta i valgene på Samfundet, og flere perspektiv er ønsket. Styret er enig i Thorslunds ønske om mer variasjon, og om man har innspill til tiltak for å få flere til å benytte talerstolen, så si gjerne fra. Jeg håper Thorslund griper muligheten ved neste valg eller Samfundsmøte.

Skriv til oss:

Ønsker du å ytre deg i Under Dusken?

Send ditt innlegg til debatt@studentmediene.no

Retningslinjer for debattinnlegg finner du her.

Powered by Labrador CMS