Blir værende i olje og gass: Både UiB og NMBU trekker nå sine stiftelser ut av fossile selskaper. NTNU-rektor Anne Borg kan ikke love at NTNU vil følge etter.
Blir værende i olje og gass: Både UiB og NMBU trekker nå sine stiftelser ut av fossile selskaper. NTNU-rektor Anne Borg kan ikke love at NTNU vil følge etter.

NTNU-stiftelser investerer fremdeles millioner i olje og gasselskap

NTNU har fortsatt investeringer tilknyttet olje og gass, til tross for overskrifter i riksdekkende medier i 2016 om at norske universiteter skulle ut av sektoren. - NTNU burde legge seg flate og trekke seg ut med en gang, mener leder Ragnar Dreier ved Framtiden i våre henders studentlag i Trondheim.

Publisert Sist oppdatert

Miljøbevegelsen jublet i 2016 da det ble slått stort opp i blant annet NRK at norske universiteter trekker seg ut av olje og gass. Fem år senere kunne Khrono melde at flere universiteter, deriblant NTNU, fortsatt har investert millioner i petroleumsnæringen via tilknyttede stiftelser.

Til Khrono reagerte leder Anja Bakken Riise fra Framtiden i våre hender med vantro, og kaller dette en dagen derpå-smell.

– Jeg er dypt rystet over disse avsløringene. Her er vi, studentene og media blitt ført bak lyset og trodd universitetene på at de skulle ut av olje og gass, sa hun til Khrono i forbindelse med saken.

I etterkant av avsløringene la både UiB og NMBU seg flate. De vil nå trekke alle sine stiftelser ut av oljesektoren.

Rektor Anne Borg kan imidlertid ikke love at NTNU vil følge samme linje. Hun vektlegger at stiftelsene er selvstendige enheter som ikke NTNU kan overstyre.

LES OGSÅ: - Det er nødvendig å stå opp for at alle skal kunne utøve sitt yrke uten å sette livet i fare.

Utfasning fra olje og gass gjaldt kun UiO

Flere av de store, norske universitetene har tilknyttede stiftelser som har investeringer i ulike fond. Forvaltningsstiftelsen Unifor administrerer investeringene for stiftelser tilknyttet blant annet UiO, NTNU, NMBU, Musikkhøgskolen og Den Norske Videnskaps-akademi. I 2016 hadde Unifor investert 180 millioner kroner i fossile selskap.

Etter press fra UiO besluttet Unifor seg i 2016 for å fase ut investeringene i olje og gass. Målet var å gjøre alle investeringene fossilfrie innen fem år. I etterkant er det imidlertid blitt klart at beslutningen om gå fossilfri kun gjaldt UiOs porteføljer.

I Khronos artikkel framkommer det nemlig at NTNUs stiftelser fortsatt har investert 2 279 000 kroner i olje og gassnæringen. I NTNUs portefølje på 163 millioner kroner utgjør dette 1,4 prosent av investeringene.

Vil ha NTNU ut av olje innen sommeren

Manglende handlekraft: Ragnar Dreier er ikke imponert over at NTNU skylder på styret til stiftelsene.
Manglende handlekraft: Ragnar Dreier er ikke imponert over at NTNU skylder på styret til stiftelsene.

Ragnar Dreier leder studentlaget til Framtiden i våre hender i Trondheim. Han er skuffet over at NTNU fortsatt har investeringer i olje- og gassnæringen.

– Både sentralt og lokalt synes vi i Framtiden i våre hender at dette er trist, rett og slett. Investeringene utgjør en svært liten andel av de totale investeringene, så det burde ikke være noe problem å fikse umiddelbart, mener Dreier.

Han er ikke imponert over at NTNU skylder på styret til stiftelsene og hevder dette tyder på mangel på handlekraft fra universitetets side.

– NTNU sentralt burde legge seg flat og trekke seg ut med en gang. Det burde ikke være noe å gå rundt grøten med. Ideelt sett burde de gjort som NMBU og fulgt opp umiddelbart, sier Dreier.

Studentlaget vil nå ta saken videre og har allerede satt sammen en arbeidsgruppe som skal se på mulighetene til å påvirke NTNU. Både samarbeid med andre studentorganisasjoner og underskriftskampanjer er aktuelt.

– Dersom NTNU ikke gjør noe, må vi vise engasjement lokalt. Målsetningen er at NTNU er ute av alle fossile næringer innen sommeren.

LES OGSÅ ANMELDELSEN AV PELÉ: Fotballmagi med politisk bismak

Bør føre til endringer: studentrepresentant Mathilde Sjøhelle Eiksund vil ta saken videre med NTNUs styre.
Bør føre til endringer: studentrepresentant Mathilde Sjøhelle Eiksund vil ta saken videre med NTNUs styre.

På tvers av NTNUs visjoner

Også studentenes styrerepresentant Mathilde Sjøhelle Eiksund mener saken bør føre til endringer fra NTNU sin side. Eiksund var ikke klar over oljeinvesteringene før Khrono-saken, men sier hun er overrasket over det som kom fram.

– Det er ganske klart at dette går på tvers av NTNUs verdier og visjoner, spesielt relatert til bærekraft som er et av fire satsningsområder i NTNUs strategi, sier Eiksund.

Hun viser til at Norsk studentorganisasjon (NSO) siden 2019 har vært krystallklare på universitetene ikke skal investere i fond som investerer i olje og gass, og mener dette bør følges opp av NTNU.

– Personlig synes jeg vi bør legge oss på samme linje som NMBU i denne saken, sier Eiksund, som også sier hun vil ta saken videre med NTNUs styre.

NTNU vil gå i dialog med stiftelsene

Ifølge NTNU-rektor Anne Borg forvalter stiftelsene gaver som har som formål å støtte studentene. Det er NTNU som oppnevner styremedlemmene til stiftelsenes fellesstyre, og formelt sett er det derfor kun gjennom å oppnevne styremedlemmer at NTNU er med å styre.

– Stiftelsene er selvstendige enheter, og NTNU kan derfor ikke diktere beslutninger i stiftelsenes styrer, skriver Borg i en e-post til Under Dusken.

Hun peker på at stiftelsene følger oljefondets prinsipper for ansvarlige og etiske investeringer og at det det kun er snakk om 1,4 prosent av fondenes verdier som er plassert i olje og gass.

– Jeg ønsker nå å gå i dialog med fellesstyret slik at også disse investeringene plasseres i selskap med høyere krav til nasjonale og internasjonale klimamålsettinger, skriver Borg.

LES OGSÅ: Mennesker, miljø og demokrati - Høyesterett har sviktet oss alle

Powered by Labrador CMS