MER ENN MERKELIG: President Morgan Alangeh i ANSA synes det er merkverdig at regjeringen satser hardt på forsknings- og utdanningsprogram i utlandet, samtidig som reisestøtten til studentene halveres.

Over en milliard til europeiske forsknings- og utdanningsprogram

ANSA-president jubler: - Et internasjonalisert budsjett.

Publisert Sist oppdatert

For tre uker siden kunne NTNU-studenter fortelle om tvil rundt utveksling til våren. De mente at usikkerhet rundt smittesituasjonen gjorde det utfordrende å kunne søke med trygghet. Nå setter regjeringen av penger spesifikt for å motivere studenter til å dra på utveksling, selv under pandemien.

Regjeringen: Den globale krisen har understreket behovet for internasjonalt samarbeid

«Studentene trenger internasjonale impulser» skriver Kunnskapsdepartementet i sitt forslag til statsbudsjett, og fortsetter:

– Covid-19-pandemien har gjort at mange utvekslingsopphald i 2020 blei avbrotne eller avlyste, og har skapt usikkerheit for mange. Samstudenes har den globale krisa understreka behovet for internasjonalt samarbeid. Det er derfor viktig at universiteta og høgskulane i størst mogleg grad legg til rette for at studentane skal kunne reise på utveksling i vårsemesteret 2021, innanfor gjeldande smittevernstiltak.

Departementet foreslår å bruke 363 millioner kroner på utdanningsprogrammet Erasmus+, og posten «Internasjonale samarbeidstiltak» øker med 133,8 prosent fra fjorårets statsbudsjett.

LES OGSÅ: To mystiske personer i røde kjeledresser på Dragvoll – NTNU har ingen forklaring.

Fornøyd med statsbudsjettet

President Morgan Alangeh i Association of Norwegian Students Abroad (ANSA), er svært fornøyd med regjeringens statsbudsjett. Han trekker blant annet fram regjeringens satsing på utdannings- og forskningssamarbeid i utlandet. Målet til regjeringen er at 50 prosent av studentene skal på utveksling innen 2030.

– Dette er et budsjett med en tydelig internasjonal profil, som oppfordrer til internasjonal utvikling og studentmobilitet, og som viderefører Erasmus+ og Panorama-strategien. Statsbudsjettet bekrefter at studentmobilitet skal være en del av Norges internasjonale satsing, og det er vi veldig glad for, sier Alangeh.

Han poengterer samtidig at regjeringens forslag om en halvering i reisestipend for studenter, fra 35 til 17,5 prosent, er merkverdig.

– Regjeringen har lagt fram et budsjett som er utrolig internasjonalt rettet, og samtidig halverer de reisestipendet for studenter. Vi håper regjeringen gjør om på forslaget, påpeker Alangeh.

Ingen økning i studiestøtte

Regjeringen foreslår ingen økning i studiestøtte for 2021, annet enn prisvektjustering. Alangeh mener det er synd for studenter både i Norge og i utlandet at Solberg-regjeringen ikke har valgt å øke studiestøtten i år.

Tall fra SSB viser at studenter uten deltidsjobb bruker mer tid på studiene enn studenter som jobber mer enn ti timer i uken.

– Noe av den beste studentpolitikken Solberg-regjeringen har hatt er opptrapping av studiestøtte hvert år. Dette er jo spesielt viktig i 2021, når vi nå går inn i et år med pandemi hvor mange studenter har mistet jobben sin grunnet viruset. Det er mer enn merkelig at de ikke har videreført opptrappingen i neste års budsjett, avslutter Alangeh.

Powered by Labrador CMS