BLANDEDE FØLELSER: Sebastian Hytten er ambivalent til den nye ordningen

Studenter på utveksling kan få 2500 kroner ekstra i måneden

Men bare i enkelte land. Samtidig reduseres antallet utenlandske institusjoner som gir rett til tilleggsstipend for å dekke skolepenger.

Publisert

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 blir det lagt fram en ordning der studenter på utveksling i utvalgte land vil motta et tilleggsstipend på 2500 kroner i måneden. Landene som er omfattet av ordningen er Brasil, India, Kina, Russland, Sør-Afrika, Japan og Sør-Korea. Ordningen vil være tilgjengelig for studenter på utvekslingsopphold med inntil 10 måneders lengde og vil tre i kraft studieåret 2022-23.

Det vil senere bli vurdert om ordningen skal utvides til å også inkludere Tyskland og Frankrike, samt studenter som velger å ta hele graden i utlandet.

Leder for The International Association for The Exchange Of Students for Technical Experience (IAESTE) i Trondheim, Anne Egelandsaa Strømsnes, synes det er bra at staten gir mer støtte til studenter som drar utenlands.

- Jeg vil si det er positivt at staten dekker kostnadene for studenter som drar utenlands. Utveksling bygger internasjonal forståelse, kompetanse og skaper tilknytning på tvers av land, noe som er verdifullt i næringslivet, sier Strømsnes.

LES OGSÅ: Vinnerne av Studentenes fredspris 2021 frikjent i retten

På bekostning av andre stipend

Det går fram i budsjettforslaget at ordningen er for å insentivere studenter til å dra på utveksling i “prioriterte samarbeidsland.” Ordningen skal finansieres ved å sløyfe tilbud om utvidet stipend til å dekke skolepenger ved en rekke utenlandske utdanningsinstitusjoner.

Kunnskapsdepartementet opplyser at reduksjonen i antall læresteder kun påvirker nye studenter. Studenter som allerede er i gang med en utdanning ved en av institusjonene som faller ut av listen, vil ha rett til å fullføre sin utdanning med utvidet lån og stipend til skolepenger.

President i Association of Norwegian Students Abroad (ANSA), Sebastian Hytten, er ikke like begeistret for forslaget. Han håper ordningen også vil bli utvidet til studenter som velger å gå hele studieløpet i utlandet.

- Vi er positive til at man får ekstra stipend i satsningsland, men samtidig skuffet over at dette ikke dekker helgradsstudenter. Spesielt med tanke på at det nå er helgradsstudentene som dekker regninga for de som kun tar deler av graden i utlandet. Vi håper den nye regjeringen rydder opp i dette, forteller Hytten.

Det har ikke lykkes Under Dusken å få oversikt over hvilke utdanningsinstitusjoner man vil miste tilbud om utvidet stipend ved, da denne listen først blir klargjort etter at statsbudsjettet legges frem, men det skal være snakk om et større antall.

LES OGSÅ: Prohibition Party – en ny tradisjon?

Powered by Labrador CMS