Debatt

Kollektivtilbudet i Trondheim skal styrkes

Vårt mål er et best mulig busstilbud for alle og vi forstår at pris er viktigere enn tidligere.

Publisert Sist oppdatert

Dette innlegget er et tilsvar til Theo Viken sitt innlegg Fra ATB til tom lommebok

Åtte av ti i trondheimsområdet er fornøyde med hverdagsreisen sin, men vi vet at kollektivtilbudet i byen kan bli bedre. Derfor la vi om tilbudet i 2019, noe som har ført til at enda flere er fornøyde med sitt kollektivtilbud. Den gang var fremkommelighet og flere bussavganger viktigst. Nå ser vi at pris er viktigere enn tidligere. Det har vi forståelse for, særlig når prisene øker overalt i samfunnet.

Vårt mål er et best mulig busstilbud for alle, et busstilbud som kutter klimautslipp og bilkø. Kollektivtilbudet finansieres gjennom tilskudd fra Trøndelag fylkeskommune, Miljøpakken og billettinntekter. Billettinntektene står for nærmere 50 prosent av driftsmidlene i Trøndelag og går direkte tilbake til å kunne opprettholde og utvikle kollektivtilbudet vi har.

En utfordring vi står overfor, er antallet som reiser uten gyldig billett. Mange reiser uten å betale med viten og vilje. Det går dessverre ut over alle. Vi skulle gjerne ha brukt rundt 50 millioner kroner i året på å styrke kollektivtilbudet i Trøndelag. Slik det er nå, taper vi dette hvert år fordi enkelte ikke betaler. Til slutt vil dette bety at vi heller må redusere tilbudet og ta bort avganger. Hvem vil vel miste avgangen sin?

Det er politikerne i fylkeskommunen som bestemmer billettprisene. Før jul var prisstigningen i samfunnet på 6,9 prosent, noe som også betyr at skole, veiutbygging, ferger og næringsutvikling i tillegg til kollektivtransport koster mer. Men politikerne i fylket vil at folk skal velge bussen. Det er klimavennlig og sparer blant annet veiene og trafikken for flere personbiler og kø. Derfor bestemte politikerne at billettprisene til ATB ikke skulle følge den generelle prisstigningen i samfunnet, men at billettene kun skulle øke med halvparten av prisstigningen.

Det er ikke noe særlig å lese at studentbudsjettet tæres på og vi har forståelse for at det kan være krevende. Flere sliter med å få endene til møtes nå, ikke bare studenter. Men bussen må gå. Studenter, pendlere, skoleelever, eldre og mange flere er avhengige av det for å få hverdagen til å gå rundt. Og ATB er avhengige av at alle betaler for at hjulene skal gå rundt. Det er viktig at vi har et godt kollektivtilbud, for at flest mulig skal komme seg fra A til B og for at Trondheim skal klare nullvekstmålet som er så viktig.

Kollektivtilbudet i Trondheim skal styrkes i årene fremover. Trondheim skal vokse med et helt Bodø de neste 20 årene. Flere må velge bussen og flere må velge å betale for den. Da hjelper vi hverandre. I dag trenger vi det mer enn noen sinne.

LES OGSÅ: Stopp studieavgiften for internasjonale studenter!

Skriv til oss:

Ønsker du å ytre deg i Under Dusken?

Send ditt innlegg til debatt@studentmediene.no

Retningslinjer for debattinnlegg finner du her.

Powered by Labrador CMS