Elon Musk: Geni eller galskap?

I sin biografi av Elon Musk gir Walter Isaacson oss et unikt innblikk i det stormfulle livet til den rikeste mannen i verden.

Publisert

I to år har Walter Isaacson fotfulgt Elon Musk for å komme til bunns i mysteriet om hva som gjør ham spesiell. Svaret kan oppsummeres med fanatisk besettelse av å skulle kolonisere Mars, en avhengighet av drama og ekstrem rastløshet i boken som naturlig nok heter Elon Musk

Historien om Elon Musk er en suksesshistorie, men den er ikke uten sine prøvelser. Fra en trøblete oppvekst i Sør-Afrika til å være på nippet til konkurs med både Space X og Tesla samtidig er det heller nettopp motgang som er fellesnevneren i Musks historie. Isaacson fanger dramatikken og kaoset i denne motgangen på mesterlig vis. 

«I’m just trying to get people to Mars» sier Musk gang på gang. Ut ifra denne setningen henter Musk motivasjon. Det er et opplevd hastverk med å kolonisere solsystemet, for å øke menneskehetens overlevelsesdyktighet, som driver ham. Leseren blir dratt inn og sitter selv med den samme følelsen av hastverk.

LES OGSÅ:  Fusk er kanskje lov om du er statsråd

Til tross for et nobelt mål er ikke fremgangsmåten alltid like skånsom. Alt skal gjøres på hans måte, og gjerne til uoppnåelige tidsfrister. Isaacson skildrer i detalj hvordan Musk offentlig skjeller ut eller sparker ansatte på flekken om de ikke når disse målene. Musks toleranse for risiko er også så høy at både anbefalinger og lovverk trosses for å få ting ferdig. Til sikkerhetspersonalets store fortvilelse er Musks ord lov i denne verdenen. 

Isaacsons biografi er en fascinerende og svært detaljert gjengivelse av livet til Elon Musk. Det hender at den drukner i teknisk sjargong og navn på techmoguler og investorer, men den evner, med ett unntak, stort sett å finne en balanse mellom detaljnivå og fremgang. Unntaket er når boken kommer til Musks oppkjøp av Twitter. Det oppleves som at Isaacson ikke har hendelsene på lang nok avstand til å trekke ut det essensielle, og fremleggelsen preges av unødvendige detaljer og en manglende rød tråd. 

Dette er boken for dem av dere som stiller spørsmålene «Hvem er Elon Musk, og hvorfor lykkes han?» Med å svare på dette gjør Isaacsons biografi en fremragende jobb. Likevel er det å tilbringe over 600 sider med Elon Musk sannsynligvis i meste laget for de fleste.

LES OGSÅ:  Fagdag om kunstig intelligens ønsker å belyse KI som venn og fiende

Powered by Labrador CMS