KI-GENERERT: Universitetsbiblioteket brukte selv KI i utformingen av plakater til arrangementet.

Fagdag om kunstig intelligens ønsker å belyse KI som venn og fiende

Universitetsbiblioteket inviterer til temadag om kunstig intelligens fredag 26. januar. Her vil man få et innblikk i ulike utfordringer og perspektiver om bruk av KI fra ulike fagmiljøer ved NTNU.

Publisert

På fredag vil Realfagsbiblioteket fylles av KI-interesserte fagfolk og studenter som gleder seg til å snakke om bruk av kunstig intelligens i samfunnet og i akademia. Dette vil foregå på både norsk og engelsk. Arrangementet er laget av Universitetsbiblioteket i samarbeid med The Norwegian Open Artificial Intelligence Lab (NAIL), Norwai og SFU excited.

AKTUELT: Hovedbibliotekar ved Universitetsbiblioteket Inger Langø håper KI-dagen vil vekke engasjement og refleksjon hos studentene.

Hovedbibliotekar ved Universitetsbiblioteket Inger Langø forteller oss at dagen er vinklet mot studenter og at de håper den vil gi nye perspektiver på bruken av KI. 

– Forhåpentligvis vil man få en smakebit av ulike temaer og problemstillinger vi kan møte ved bruk av KI, forteller Langø. 

Arrangementet vil vise frem ulike utfordringer fra et utvalg fagdisipliner for å gi et større bilde av hvordan forskningen på KI kan foregå. Det vil holdes presentasjoner av representanter fra studentorganisasjonen Cogito og flere ulike institutter ved NTNU, deriblant datateknologi og elektroteknikk, filosofi, og naturhistorie. 

– Vi har som mål å vekke inspirasjon og ettertanke hos de som deltar på arrangementet, og vi håper man kan lære noe nytt av dagen, sier Langø. 

Hovedmålet med KI-dagen er å opplyse studenter om ulik bruk av KI i akademia, enten det er gjennom forskning på KI, bruk av KI i undervisning eller som hjelpeverktøy. 

Tittelen på arrangementet, «AI: from toys to tools to terror(ist?) in a decade», er hentet fra presentasjonen til Keith Downing, som er professor ved institutt for datateknologi og elektronikk. Downing vil åpne arrangementet med å snakke om hvordan KI brukes i hverdagen, og vil gi oss et innblikk i hvor fort utviklingen av denne bruken har gått. 

Til slutt vil det holdes en paneldebatt som vil se på KI i et bredere samfunnsperspektiv. Der vil flere av de som har holdt presentasjon legge frem ulike tilnærminger til KI i samfunnet.

LES OGSÅ: NTNU-styret ønsker valgutredelse.

Powered by Labrador CMS