Debatt

Bolig eller velferd?

Publisert

Studentenes helse- og trivsels- undersøkelse (Shot) viser en dyster realitet blant Norges studenter. Omtrent én av fire studenter føler seg ensomme og omtrent én av tre sliter med alvorlige psykiske plager. Samtidig kritiserer forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe studentsamskipnadene for å prioritere velferdstilbud på campus over bygging av studentboliger.

LES OGSÅ: Nye strømmålere gir dyrere strøm for studentene

Jeg stiller det samme spørsmålet som Abid Raja: Er det rettferdig å kritisere samskipnadene for å prioritere studentvelferd i tillegg til studentboliger? Jeg tror og håper at statsråden forstår viktigheten av å prioritere mer enn bare tak over hodet. I sitt svar peker Borten Moe på at Shot-tallene er preget av pandemien. Man må ta i betraktning at det ikke var mangel på bolig som var hovedutfordringen. Det var mangel på fellesskap, nærkontakt og møteplasser. Det var mangel på noe annet enn en pc-skjerm. Det var mangel på alt som skulle ha ventet utenfor boligens fire vegger.

Det er viktig å understreke at jeg er veldig enig i at det må bygges flere studentboliger. Et godt og trygt sted å bo er nødvendig for et verdig studentliv. Nettopp derfor må rammene for bygging av studentboliger bli bedre. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) har planer om store investeringer de neste fem årene og har allerede flere pågående boligprosjekter. For å få gjennomført prosjektene, trenger de tilskudd fra staten. For å få tilskudd fra staten må Sit bygge studentboliger innenfor en viss prisramme. Utfordringen er at prisen for å bygge har steget kraftig de siste årene, samtidig som rammen har forblitt den samme. Dermed sitter Sit på penger de ønsker å bruke på boligbygging, men som de ikke får brukt, fordi rammene er for trange.

LES OGSÅ: Dette kan fremtidige semesteravgifter brukes til

Borten Moe snakker om at kunnskapsdepartementet (KD) skal bruke Shot sammen med Levekårs- undersøkelsen for å følge opp studentene. Velferdstinget mener KD må bruke studentsamskipnadene for alt de er verdt for å få til dette. Ved å skape gode vilkår for Sit bidrar staten til å bedre studentenes situasjon. Så hva skal til for å hjelpe studentene? Skal man satse på bolig eller andre velferdstilbud? Svaret er begge. For å få til det trenger vi at staten ser helhetlig på studenters situasjon. Borten Moe må utvikle virkemidlene man har i dag, slik at de faktisk kan bli brukt. Gode rammer er nøkkelen til å snu trendene man ser i Shot og vil gi Sit rom for å ivareta studentene på alle områder.

Les om studenters ensomhet: – Vanskelig for de som begynte under korona

Skriv til oss:

Ønsker du å ytre deg i Under Dusken?

Send ditt innlegg til debatt@studentmediene.no

Retningslinjer for debattinnlegg finner du her.

Powered by Labrador CMS