LEGGER FREM BUDSJETTFORSLAG: Kommunedirektør i Trondheim kommune, Morten Wolden.

Trondheim kommune legger frem budsjettforslag for 2024: – Måtte si nei til masse gode tiltak

Klokken 11:00 onsdag 18. oktober la Trondheim kommune frem forslag til budsjettet for 2024 og økonomisk handlingsplan for perioden 2024-2027. Ifølge kommunedirektør Morten Wolden var dette det mest krevende budsjettet hittil.

Publisert Sist oppdatert

Under pressekonferansen onsdag formiddag sier kommunedirektør i Trondheim, Morten Wolden, at de aldri har hatt et budsjett som var så krevende på så mange punkter. Utgangspunktet de nå legger frem mener han er et budsjett i balanse. Budsjettet er et forsøk på å balansere utenforskap, unge uføre, mangel på arbeidskraft, større sosioøkonomiske forskjeller og eldrebølgen.

– Et godt budsjett for Trondheim kommune, konkluderte Wolden i pressekonferansen. 

Trondheim er en universitetskommune, og utredningen av deler av budsjettet har blitt bistått av studenter ved NTNU. Dette gjelder spesielt kartleggingen av 30 kommunale tiltak og summen av tiltakene rundt utenforskap. 

Mener kommunen ikke er i økonomisk krise

Morten Wolden viser til rentehevinger, økt populasjon og merforbruk i fremleggingen av budsjettforslaget, men understreker likevel at Trondheim kommune ikke er i noen økonomisk krise.

– Vi kommer til å ha overskudd ut 2023, sier han under onsdagens pressekonferanse.

I 2023 har kommunen gått over 270 millioner kroner i underskudd i barne- og familietjenesten, helse- og omsorgstjenestene og bo- og aktivitetstilbudet. Samtidig har kommunen dratt inn omtrent 450 milliarder kroner i skatteinntekter. 

– Kun halvparten av disse inntektene videreføres til 2024, de skal kompensere for prisøkninger og lønnsveksten i 2023. 

LES OGSÅ:  Hva er det unge, lovende arbeidstakere ønsker seg?

Skal investere 12,9 milliarder kroner

I budsjettforslaget legges det frem investeringsmål. Det avholdes 12,9 milliarder kroner som deriblant skal investeres i vedlikehold av parker, kultur, miljø og samferdsel, idrett, utdanning, og helse og velferd. 

Noen av midlene som er satt av til dette er til friluftsliv og grønne områder som får 40 millioner, vedlikehold av kirkebygg får 108 millioner, kunstnerisk utsmykking får 58 millioner, opprusting og nyetablering av lekeplasser og parker får 61 millioner, og fornyelse og rehabilitering vann og avløp får 2 947 millioner.

Allerede utsatt for eldrebølgekomplikasjoner 

Trondheim kommune har i økende grad en permanent, eldre befolkning, som skaper utfordringer for forvaltningssytemene. 

– Vi vet at det vil være stor etterspørsel av helsepersonell i fremtiden, sier Wolden. 

Helsepersonellkommisjonen sitt framlegg for 2023 viser at Norge er blant landene med flest helsepersonell per tusen innbygger, men likevel sliter vi med mangel på arbeidskraft.

– Akkurat nå mangler vi 13 000 helsepersonell i Norge, understreker Wolden i pressekonferansen. 

Selv om dette fører til økte utfordringer, har Trondheim kommune sett en økt sysselsetting for unge voksne i 16 til 29-årsalderen siden 2018. 

VARF-gebyret kommer til å øke

I perioden 2024-2027 foreslår kommunen å øke investeringen i vann og avløp på nesten 3 milliarder kroner. Dette fører til at gebyret for vann, avløp, renovasjon og feiing øker. Renovasjonsgebyret øker med 48 prosent på grunn av matavfallordningen, avløpsgebyret øker med 13,5 prosent og gebyr for feiing med 50 prosent. 

– Det er grunn til å tro at Trondheim fortsatt vil ligge under gjennomsnittet når dette budsjettet er lagt, uttaler Wolden. 

En annen grunn til at gebyrene øker er nye EU-direktiv som setter strengere krav til rensing og renhold av vann. 

Klimabudsjettet

Kommunen planlegger tiltak for å rense utslippene til varmekraftverket på Tiller, samtidig som de vil nå klimamålene sine ved å redusere biltrafikken. 

– Det vi ser i dag er at vi ikke når klimamålene våre, med mindre vi gjør grep, sier Wolden. 

Disse tiltakene skal de utarbeide sammen med SINTEF. Samtidig planlegger kommunen å investere 1,2 milliarder kroner sammenlagt til ulike klimatiltak. Blant annet utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. 

– Vi ser på mulighetene for karbonfangst, men det må finansieres, og det er heller ingen billig sak. Det må den typen tiltak til for at vi skal lykkes med klimabudsjettet.

LES OGSÅ:  Studiestøtta kan auke med 5200 kroner

Powered by Labrador CMS