EKSAMENSHJELP: Chat GTP kan komme med forslag til oppgaveutforming og problemstilling.

Hva bruker studentene Chat GPT til?

Kunstig intelligens er over alt, men studenter som bruker kunstig intelligens (KI) risikerer å bli anklaget for fusk.

Publisert Sist oppdatert

Sosial medier drukner i KI-genererte bilder. Forfattere får bøkene sine stjålet for å bli brukt som mengdetrening materiale, KI-genererte bilder dukker stadig opp i reklame og flere advokater i USA har fått konsekvenser for å bruke Chat GPT til å skrive rettssaksdokumenter. Nye oppdateringer av generative kunstige intelligensprogram har blitt så store at det blir nyheter og KI får større og større plass i privatlivene våre. KI er nok ikke over alt, men det kan i alle fall virke sånn. 

I det siste har eksamensperiodene blitt akkompagnert av artikler om studenter som blir felt for juks for å ha brukt kunstig intelligens. Høsten 2023 ble tre studenter ved NTNU tatt i å bruke Chat GPT på eksamen og utestengt i to semestre. Dommen kom som en etterfølger av etterforskning av mulig juks på eksamen vårsemesteret 2023. Denne artikkelen er den første av to saker om kunstig intelligens. Hva bruker studenter Chat GPT til?

Hva er Chat GPT? 

Erlend Coates er førsteamanuensis ved instituttet for IKT og realfag ved NTNU Ålesund. Han forklarer at Chat GPT er et dataprogram laget for å etterligne menneskelige samtaler ved hjelp av generativ kunstig intelligens. Generativ kunstig intelligens er i stand til å lage tekst, bilder eller andre medier, som for eksempel video og lyd fra mønstre i dataene programmet er trent på. Chat GPT er en «chatbot», og vil gi overbevisende svar som ofte er vanskelig å skille fra menneskegenerert tekst.

Sofie Johnsen anser Chat GPT som et godt hjelpemiddel.

Chat GPT er trent på en stor språkmodell der datamaterialet er store mengder tekst hentet fra internett, og den kan gi svar på over 50 språk. 

– Dette er mildt sagt revolusjonerende teknologi som har potensial til å totalt endre måten vi lever og jobber på, sier Coates. 

LES OGSÅ:  Studentens innflytelse på rektorvalget

Samtidig forklarer Coates at fordi Chat GPT er blitt trent på en så stor mengde tekst, har den et utrolig energibehov. 

– Å trene opp språkmodeller som Chat GPT sies å kreve like mye energi som det årlige forbruket til tusen amerikanske gjennomsnittshusholdninger. Hver gang vi stiller Chat GPT et spørsmål bruker systemet cirka 15 ganger så mye energi som et Google-søk. Det er derfor naturlig at spørsmål om bærekraft dukker opp. 

Coates drar også frem at Open AI har utnyttet seg av billig menneskelig arbeidskraft. En artikkel Time publiserte i januar 2023, belyste at kenyanske arbeidere ble betalt to amerikanske dollar i timen for å gjøre Chat GPT sine svar mindre voldelige, rasistiske og sexistiske.

Et godt læringsverktøy 

Svein-Ove Tunstad har en bachelorgrad i engelsk, en mastergrad i religionsvitenskap, og går nå et årsstudium innenfor praktisk-pedagogisk-utdanning. Tunstad ser på Chat GPT som et fint fremtidig læringsverktøy og et godt hjelpemiddel for å lære seg språk mer effektivt, men dette krever mer definerte lovlige rammer og bruksetikk 

Svein-Ove Tunstad ser en positiv fremtid for Chat GPT som et læreverktøy

– Jeg har selv brukt Chat GPT til å hjelpe meg med oppgaver som jeg har sett meg helt blankt på. Hvis jeg sliter med å finne ut av hvordan jeg skal sette opp en oppgave, kan jeg bruke Chat GPT til å gi meg idéer om hvordan oppgaveoppsettet mitt kan se ut, sier han. 

Videre tror Tunstad at Chat GPT kan bidra til å øke effektiviteten innenfor visse industrier gjennom å automatisere oppgaver som er repetitive, eller ved at programmet kan hjelpe til med skriving. 

– Jeg har også brukt Chat GPT til kreativ skriving ettersom jeg liker å skrive, ofte hvis jeg sliter i startfasen. Det å da kunne spørre Chat GPT om forslag til hva jeg skal bruke de neste timene på å skrive om, er ganske kult. Det hjelper meg ofte til å skrive utenfor min egen komfortsone.

LES OGSÅ:  Trondheim med i storslått EU-satsing

Fordommer om juks 

Sofie Johnsen tar en bachelorgrad i historie ved Universitetet i Oslo. Hun tror, likt som Tunstad, at Chat GPT kan være et bra verktøy i fremtiden, men at vi må lære oss å bruke det riktig. 

– Jeg føler kanskje at mange har fordommer mot Chat GPT, og at de ser på det som et jukseprogram. Jeg har tenkt det samme selv, men nå ser jeg på det som et hjelpemiddel framfor en løsning, sier hun.

Johnsen forteller også at hun for det meste benytter seg av Chat GPT for å få svar på mer trivielle saker: 

– Jeg bruker det egentlig til å få svar på alle mine dumme spørsmål, som hvor mye en oz er i ml eller hvem som var president i 1965.

Ayoub Bouzakraft har tro på at Chat GPT kan hjelpe med mye: fra helsesektoren til privatlivet.

CV og middagsideer 

Ayoub Bouzakraft studerer eiendomsmegling, jus og økonomi på BI. Han ser for seg en fremtid for Chat GPT i helsevesenet og i utdanningssektoren. 

– Jeg tror KI kan bidra med å sette mer presise diagnoser og fange opp ting tidligere enn det mennesker klarer. Dette betyr ikke at man skal overlate diagnostiseringen til KI, men at man kan bruke KI til å fange opp tilfeller og «flagge» personer man ellers ikke hadde undersøkt, sier han.

Bouzakraft bruker Chat GPT til både studier og til privatliv: 

– Jeg har brukt det fra å få svar på enkle spørsmål om ymse temaer og til å få hjelp med å skrive en jobbsøknad. Jeg bruker også Chat GPT til å få middagsforslag. Jeg forteller den hva jeg har i kjøleskapet og ber om å få alternativer til middag basert på det jeg har tilgjengelig. 

Ønsker om en mer kritisk tilnærming 

Erling Coates er førsteamanuensis ved instituttet for IKT og realfag ved NTNU Ålesund.

Gjennomgående blir det vektlagt at det er viktig med en kritisk tilnærming når en bruker Chat GPT. Chatboten er laget for å gi svar på en overbevisende måte. Svarene virker logisk sammenhengende, men den kan fortsatt ta feil eller finne opp svar. Trikset er å være kildekritisk. 

– I en akademisk kontekst kan eksempler være falske linker til forskningsartikler med titler som er rent oppspinn, matematiske kalkulasjoner som ikke henger på greip, generelle faktafeil eller fiktive historiske personer, forteller Coates. 

Hovedfokuset ligger på de som bruker Chat GPT til å jukse, men Coates trekker frem at det finnes mange andre, mer kreative måter å bruke chatboten på for studenter. 

– I stedet for at faglærere bruker mye tid på å finne ut av hvordan vi kan avsløre studenter for juks, er det viktigere at man retter mer fokus på å tilpasse våre lærings- og vurderingsformer slik at studentene får færre insentiver til å jukse. I tillegg må studentene bli opptrent til kritisk refleksjon ved bruk av KI, avslutter han.

LES OGSÅ:  Fusk er kanskje lov om du er statsråd

Powered by Labrador CMS